Anton Čulen
11.2K

Novéna ku cti Ježiša, opravdivého Kráľa. Začiatok: piatok 11.11. 2022

Ježiš povedal svojej služobníčke: „Prichádzam k tebe… aby som Ti zveril pobožnosť, ktorá súvisí s mojou podobou „Ježiša, Kráľa všetkých národov“.
Vyzvu modlit prichadza zatial od: Aliancia za nedelu v spolupraci OZ
Slovenski Katolici.

Táto pobožnosť sa skladá z deviatich modlitieb Otče
náš, z deviatich Zdravas Mária a z deviatich Sláva
Otcu. Prajem si, aby sa modlili po trojiciach.
V každej trojici sa pomodlí jeden Otče náš, jeden
Zdravas Mária a jedno Sláva Otcu. Toto sa pomodlí
počas deviatich dní, jedna trojica každý deň, a tak sa
vytvorí novéna k mojej cti ako opravdivému
Kráľovi. Prajem si tiež, aby sa ako súčasť tejto
novény modlila modlitba, ktorú ťa teraz naučím. Nech

ku mne pristúpia duše s bezmedznou dôverou.“

Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska
alianciazanedelu.sk/…etition/intronizacia-jezisa-krista-krala-slovenska

Modlitba k novéne

Ó Pane, náš Boh, Ty jediný si Najsvätejší Kráľ a Vládca všetkých národov. Prosíme Ťa, Pane, a máme veľké očakávanie, že dostaneme od Teba, ó Božský Kráľ, milosrdenstvo, pokoj, spravodlivosť a všetko čo je dobré.

Ochraňuj nás, ó Pane, náš Kráľ, naše rodiny a krajinu, kde sme sa narodili. Stráž nás, prosíme Ťa, Najvernejší Pane. Ochraňuj nás od našich nepriateľov a od Tvojho spravodlivého súdu. Odpusť nám, ó Zvrchovaný Kráľ, naše hriechy proti Tebe. Ježiš, Ty si Kráľ milosrdenstva. Zasluhujeme si Tvoj spravodlivý súd. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám. Dôverujeme Tvojmu veľkému milosrdenstvu.

Ó, najväčšiu bázeň vzbudzujúci Kráľ, skláňame sa pred Tebou a prosíme: Nech je Tvoja vláda, Tvoje kráľovstvo, uznané na celej zemi. Amen.

Prísľub: „Dcéra moja,.. sľubujem ti, že zakaždým, keď sa pomodlí túto novénu: obrátim desať hriešnikov, privediem desať duší k jedinej pravej viere, vypustím desať duší z očistca, z ktorých bude veľa duší kňazov, a budem menej prísny na svojom súde národov. Zakaždým, keď sa budeš modliť tieto modlitby, zmiernim silu trestu nad tvojou krajinou. Dušiam, ktoré

mi dôverujú a budú sa modliť túto novénu… udelím tieto svoje prísľuby.

Prajem si, aby sa táto novéna modlila deväť dní pred mojím sviatkom Krista Kráľa, ale povzbudzujem duše, aby sa modlili túto novénu kedykoľvek počas roka. Svoje prísľuby udelím vždy, keď sa bude modliť.“

Nihil Obstat: Rev. Edward Santana, J. O. D,
Canonist
Enrique Hernandez Rivera, D.D.

Bishop og Caguas, Portoriko, 15. augusta 1993

alianciazanedelu.sk/archiv/12803
TerezaK shares this
16