Clicks384
CÓRKA MARYI

JEZUS: Każdej duszy dam możliwość doświadczenia Mojej potężnej Interwencji, abym mógł ją nawrócić

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 24 stycznia 2014 roku, godz. 20.19

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moja Matka ukaże się po raz ostatni wszędzie w maryjnych miejscach objawień, musicie wiedzieć, że świat się zmieni i w końcu do Mnie przybiegnie.

To dzięki Mojej ukochanej Matce więcej dusz zostanie do Mnie doprowadzonych. Jej rolą zawsze było służyć Mi dla dobra człowieka. A teraz rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana.

Każdej duszy dam możliwość doświadczenia Mojej potężnej Interwencji, abym mógł ją nawrócić. Poprzez nawrócenia będę mógł uratować miliony. Złożyłem obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją przez Moją Śmierć na Krzyżu. Teraz zbiorę dusze, przyciągnę do Siebie, a przez tę Misję wszędzie rozpowszechnię Prawdę Mojego Słowa.

Tym, którym nigdy nie dano Prawdy, zostanie ona przedstawiona po raz pierwszy. Tym, którzy otrzymali Prawdę, ale o niej zapomnieli, zostanie przypomniana przez Moją obietnicę. Tym, którzy znają Prawdę, ale zmienili ją, by dostosować do własnych pragnień, będzie przypomniane, że może być tylko jedna Prawda.

Przynoszę ludzkości Prawdę w tym czasie, gdy ich umysły są zdezorientowane, ich dusze rozdarte wątpliwościami, ale uwolnię ich od lęków. Tylko Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel, mam Moc, by interweniować w ten sposób. Tylko Ja mam Moc przynieść im pokój i dać im zbawienie, które słusznie do nich należy.

Wszystkie wątki tej Misji łączą się, by stanowić jeden kształt. Kiedy różne części połączy się i dopasuje, podobnie jak puzzle w układance, to końcowy obraz stanie się wyraźny. Wtedy wszędzie odnajdziecie Moją Obecność – we wszystkim, co wiąże się z każdą prawdziwą świętą misją daną światu przez Mojego Ojca, aż w końcu cała prawda stanie się dla wszystkich jasna.

Mój Ojciec obiecał, że ujawni światu prawdę poprzez Księgę Prawdy, jak przepowiedział prorokom Danielowi i Janowi Ewangeliście. W tym czasie Mój Ojciec przynosi wam prawdę, ale robi to stopniowo, krok po kroku, dopóki ostatnia część nie dopełni całości. Dopiero wtedy Księga Prawdy nabierze sensu. Dopiero wtedy ostateczne przeszkody zostaną pokonane, gdy większość ludzkości będzie śpiewała i radowała się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero wtedy, gdy Moja Misja zostanie zakończona, ten wielki Dzień zostanie ogłoszony światu.

Idźcie w pokoju i wiedzcie, że gdy złożycie całą swoją ufność we Mnie, będę mógł wypełnić ostatnią część Przymierza Mojego Ojca i zabiorę was pod Panowanie Jego wszechmocnego Królestwa.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…dobrze-i-prawdziwie-zrozumiana
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…-and-truly-understood-at-last/

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________