hu.news
398

A deviáns püspökök ellen: A bíboros és a püspökök elindítják a jóvátétel nemzetközi napját

Zen hongkongi bíboros, Schneider karagandai segédpüspök és Eleganti nyugalmazott churi segédpüspök 15 pappal és több tucat értelmiségivel együtt május 5-én felhívást tett közzé, amelyben bírálják a folyamatban lévő német szinódust.

A szinódus elképzeléseit "kirívóan ellentétesnek" nevezik a katolikus tanítással, mondván, hogy tévedéseik közé tartozik a házasság és a papság elleni támadás, mert "szodomita egyesüléseket" és házas és női "papokat" akarnak bevezetni.

Az aláírók megállapítják, hogy a német papság, kevés kivételtől eltekintve, eltávolodik az egyháztól. A felhívás utal egy közelgő május 10-i, egész Németországban tartandó "homoszexuális áldásra", amelyet 2500 pap és lelkipásztori megbízott, és többé-kevésbé nyíltan a legtöbb püspök is támogat: "A német szinódusi út napról napra arrafelé tendál, hogy a deklarált skizma és eretnekség felé tett lépéssé váljon".

A felhívás arra kéri Ferenc pápát (!), hogy vessen véget a német szinódus "ezen sodródásainak" és alkalmazzon "egyházi szankciókat" - bár a Novus Ordo egyházban a szankciókat csak a katolikusok ellen alkalmazzák, a heterodox liberálisok ellen soha:

Azonnali intézkedésként a felhívás május 10-ét a deviáns német püspökök által elkövetett vétségek és szentségtörések elleni Nemzetközi Imádság és Jóvátétel Napjává nyilvánítja.

A katolikusokat felszólítják, hogy mondják el a Szent Szív litániát. A papok celebrálják a Missapro remissione peccatorum misét.

Kép: Zen, Schneider, Eleganti, © wikipedia, CC BY-SA, #newsQrxmqlrksy