Clicks290

Buďte Povzbudení

Buďte Povzbudení - 27. októbra 2021

Buďte Povzbudení a nebuďte Úzkostliví Ani Nezúfajte, ale Dôverujte Ježišovi a Jeho Plánu, pretože On Úplne Riadi. Jeho Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi, ako to bolo Predpovedané od Začiatku, od Založenia sveta.

Mnohí sa opierajú o svoje vlastné porozumenie a budú šokovaní, keď sa Pravda bude Odhaľovať. Lebo Nič nie je Tajné, čo Nebude Odhalené Ani nič Skryté, čo Nebude Známe a Príde to na Svetlo. Modlite sa a Proste Ježiša, aby vám dal porozumenie toho, čo sa ide udiať vo svete. Neberte si vakcínu ani ich ďalšie dávky (booster shots). Pamätajte, že tí, ktorí to propagujú, sú tiež vašimi nepriateľmi. To je satanov plán pre ľudstvo, aby kradol, zabíjal a ničil. Ježiš Prišiel preto, aby sme všetci mohli mať Život a to Život v Hojnosti.

My všetci máme rovnakého nepriateľa, satana. on nás všetkých oklamával už od nášho narodenia a jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Pravda nás môže šokovať, ale ona je Dobrá, prebúdza nás do Reality.

Musíme sa Modliť, aby sa všetci prebudili v tomto čase. Nesmieme si myslieť, že my sami sme vo všetkej Pravde, jedine Ježiš Pozná a môže nám Zjaviť Pravdu. Pravda nás môže šokovať. Pokorne sa Pýtajme Ježiša, aby nás Viedol do všetkej Pravdy v týchto dňoch a aby sme boli Otvorení a Prístupní pre všetku Pravdu. Toto je Čas pre Odkrývanie Pravdy. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA.

Nesmieme sa škriepiť s inými bratmi a sestrami, radšej sa Modlime a Pýtajme sa Ježiša. Pravda Preváži. Láska Zjednocuje, ale nenávisť rozdeľuje. Ježiš chce od nás všetkých, aby sme boli Zjednotení v Láske. Ježiš je Láska. Najväčšie Prikázania, ktoré nám Ježiš Dal, boli o LÁSKE. Poslúchame Ježiša alebo satana? satan nenávidí nás všetkých, nemýľte sa, dokonca aj tých, ktorí mu zapredali svoje duše. jeho plán pre nich i pre nás je Večné Zatratenie, Nie Večný Život. Ježiš Miluje nás všetkých. Zaplatil Výkupné, Najvyššiu Cenu za nás všetkých, z Lásky, na Kríži, S Jeho Krvou. On je náš Vysloboditeľ, náš Jediný Záchranca, Mesiáš a Princ Pokoja. My všetci musíme byť Uzmierení a v Pokoji S Ježišom, potom budeme mať a Zažívať Jeho Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Ježiš Dáva a Obnovuje náš Pokoj S Ním. Buďme vždy v Pokoji S Ježišom aj s ostatnými. Ježiš je náš Jediný Zdroj Života a je našou Jedinou Nádejou na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Buďte Povzbudení, Nikdy Nie sme bez Nádeje. Máme Ježiša. On od nás Nikdy Neodíde Ani nás Nezanechá. On je Pre nás a Nie Proti nám. Je náš Abba Otec, Ktorý nás Pravdivo Miluje a Stará sa o nás. Buďme v Pokoji a držme si Vieru a Povzbudzujme tých, ktorí stratili odvahu. Všetci Potrebujeme Ježiša.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

Preto sa povzbudzujte jeden druhého i podporujte jeden druhého, tak ako to aj robíte.1 Solúnčanom 5:11

Prišli sme k poznaniu a Uverili sme Láske, ktorú má Boh pre nás. Boh je Láska a ten, kto Zostáva v Láske, Zostáva v Bohu a Boh Zostáva v ňom.1 Jánov 4:16

youtube.com/watch?v=qYLzNY-5pbM
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
TO JE TO CO POTŘEBUJÍ DNES DUŠE SLYŠET
DŮVĚŘOVAT JEŽÍŠOVU PLÁNU A NABÁT SE!!!
MÁME JEŽÍŠA !!! 😇 DĚKUJI ZA VKLAD!