Clicks551

Z denníčka Marie-Julie, 1881

Z denníčka Marie-Julie, 1881

Pán Ježiš:

„Beda kňazovi, ktorý si neuvažuje enormnú zodpovednosť, ktorú Mi bude musieť vrátiť. A pastieri Cirkvi (biskupi), čo urobia pre Vieru? Veľmi veľa je pripravených opustiť svoju vieru za záchranu svojich tiel… Utrpenie, ktoré spôsobia, nebude nikdy zahojené. Pastieri Cirkvi spôsobia zanedlho všade škandály a Svätej Cirkvi (zas) poslednú ranu.“

Marie-Julie Jahenny – Kráľ Henri bude povolaný Bohom
Public domain