Clicks6
ms.news

Viganò: Bergoglio Mempengerusikan "Infernal Parody" Gereja Christ

Archbishop Viganò diskandalkan cara "hierarki tertinggi gereja" menawarkan khidmat mereka terhadap "Prince of this world(Putera Dunia)," dengan memenuhi permintaan U.N., ahli globalis, Mason, ahli ekologi, dan immigrationisme.

Dalam surat kepada seorang birawati (MarcoTosatti.com, 31hb Mei) Viganò menulis bahawa suatu agama dunia yang dogma tiada dogma atau moral telah dicipta.

Baginya, ianya "ternyata" bahawa Bergoglio, bersama dengan mereka yang berada di belakang dia dan menyokongnya, "beraspirasi untuk mempengerusikan parodi kenerakaan dalam Gereja Christ.”

Golongan "élit" ingin menggunakan kekuasaan mereka pada orang ramai dengan memegang neo-paganisme sebagai lengan keagamaan, jelas Viganó.

Dia perasan bahawa krisis Gereja dalam fasa "kanser konsiliar metastasis” kerana terdapat “perhubungan bersebab" antara Vatican II dan "logikal dan keperluan" dalam Liturgi, Kepercayaan dan Moral.

#newsLekcjxkkuy