lt.news
12

Jo draugas nusikaltėlis sako, kad Pranciškus patarė jam slėpti finansinius sandorius

Pranciškus paskatino monsinjorą Óscarą Zanchettą, buvusį Orano (Argentina) vyskupą, dabar nuteistą už homoseksualų grobuonystę, nuslėpti savo finansinius pėdsakus.

Zanchetta buvo vienas pirmųjų vyskupų, kuriuos Pranciškus paskyrė Argentinoje. Kaltinimai jam pateikti Damiano Tompsono (Damian Thompson) paskelbtame dokumente, kurį pasirašė buvusios Zanchettos vyskupijos vyresnieji dvasininkai ir pareigūnai (UnHerd.com, balandžio 27 d.).

Dokumente teigiama, kad Zanchetta privalėjo atskleisti lėšų, panaudotų vyskupijos kunigų seminarijai statyti ir katedros darbams, kilmę. Pinigai esą buvo gauti iš parduoto nekilnojamojo turto, tačiau m. Zanchetta nepateikė jokių sandorius patvirtinančių dokumentų.

Vietoj to jis teigė, kad "Jo Šventenybė" jam asmeniškai pasiūlė niekur jų nerodyti, kad vyskupija nebūtų laikoma mažiau nepasiturinčia.

Thomson gavo 500 puslapių bylą apie Zanchettą. Joje buvo "skrandį veriančių detalių apie įtarimus seksualiniu klierikų išnaudojimu", apie kuriuos niekada nebuvo pranešta.

Paaiškėjus Zanchettos homoseksualaus išnaudojimo faktui, Pranciškus nuslėpė skandalą ir paskyrė Zanchettą, pagal išsilavinimą elektriką, Apaštališkojo sosto paveldosaugos administracijos "asesoriumi" - pareigybe, kurios anksčiau nebuvo ir kuriai užimti reikėjo išmanyti finansus.

Zanchetta šiuo metu atlieka ketverių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už homoseksualų išnaudojimą patogiuose rekolekcijų namuose. Pasak Thompsono, jo kaltintojai yra persekiojami. Apie kanoninį procesą prieš Zanchettą žinių nėra. Taip elgiamasi pagal Pranciškaus principą: Draugams viskas, priešams - net teisingumo.

AI vertimas