Clicks120
nl.news

Brandmüller: Synode heeft een verborgen agenda om het katholicisme te vervangen door heidendom

Bij de Amazone-synode staat het katholieke geloof op het spel, schrijft kardinaal Walter Brandmüller op LifeSiteNews.com (17 oktober).

Hij legt uit dat de christelijke religie - in tegenstelling tot het heidendom - gebaseerd is op de zelf-communicatie van de Schepper met de mensheid.

Brandmüller benadrukt dat het leergezag, met inbegrip van het postconciliaire leergezag, wordt genegeerd op de Synode en dat er een "verborgen en geheime" breuk met elke dogmatische traditie plaatsvindt.

Hij vermoedt dat degenen die de synode beheersen, proberen om het katholicisme te vervangen door "een pantheïstische natuurlijke religie van de mens" die Brandmüller als een variant van het oude modernisme van 100 jaar geleden beschouwt.

#newsNqwefrqtvf