„Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi...“ Lk 15,18

Čo potrebuješ robiť ty aj ja, aby sme boli spasení? Teraz ťa možno napadnú rôzne Biblické a katechizmové poučky, ktoré budú správne. Ale to, čo je najdôležitejšie z nich je - VSTAŤ. Spraviť skutočnú …More
Čo potrebuješ robiť ty aj ja, aby sme boli spasení?
Teraz ťa možno napadnú rôzne Biblické a katechizmové poučky, ktoré budú správne. Ale to, čo je najdôležitejšie z nich je - VSTAŤ. Spraviť skutočnú zmenu, urobiť metanoiu – zmeniť zmýšľanie a zároveň zmeniť aj svoj život. Neexistuje spása bez skutočného skutkového pokánia. Ovocím lásky a viery sú skutky, ktoré konáme z lásky k Bohu, skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ Ef 2,10.
Čiže ešte presnejšie, skutky, ktoré koná Ježiš, ktoré pripraví Ježiš a my sa s nimi stotožníme a zoberieme si ich ako program do života. Tie najkrajšie sú tie skutky, ktoré pripravil sám Boh. Veď sme spasení „milosťou skrze vieru (v Ježiša)...“ Ef 2,8, čiže nie pre naše skutky, ale skutky sú ovocím našej viery, ovocím znovuzrodenia, ovocím lásky k Ježišovi. Preto ich robíme bez nároku na odmenu a povieme si „urobili sme, čo sme boli povinní urobiť, sme …More
apredsasatoci
Metanoia boli!