Beati pauperes spiritu
@charisma
A római császárok is tudták már, hogy kenyér és cirkusz kell a népnek...
csak remélni tudom, hogy minden áldozó a kegyelem állapotában volt és egy Szentostyát sem loptak el, mint pl. Szlovákiában. A novus ordo, a kézbeáldozás, a szájmaszk, az illetlen öltözködés egyáltalán nem a katolikus egyház jellemzői, ahogyan a bűnök dédelgetése sem!
Kapisztrán
Engem egyáltalán nem lepett meg, hogy Bergoglio ilyen "dicsfényben" tudott sokak szemében megjelenni. Valójában azt igazolja, hogy a közeljövőben megjelenő "társa" számára már az út teljesen elő van készítve! Ami pedig a sokaságot illeti, birkák, akik a körülményekhez igazodva virágvasárnap hozsannáznak, nagypénteken pedig "feszítsd meg" a jelszavuk! Ez legjobban igazolja, hogy vallásosságuk …More
Engem egyáltalán nem lepett meg, hogy Bergoglio ilyen "dicsfényben" tudott sokak szemében megjelenni. Valójában azt igazolja, hogy a közeljövőben megjelenő "társa" számára már az út teljesen elő van készítve! Ami pedig a sokaságot illeti, birkák, akik a körülményekhez igazodva virágvasárnap hozsannáznak, nagypénteken pedig "feszítsd meg" a jelszavuk! Ez legjobban igazolja, hogy vallásosságuk csak külső máz, felszínes és érzelmi, amelyet majd a nemsokára kitörő orkán kénye-kedve szerint fog sodorni ide-oda, mivel alapja HOMOK! Egyelőre!
Az egész rendezvény egyértelműen igazolta, hogy ezt a "mecset", amely az Oltáriszentség és a "szárazföldi vadállat", Jel 13,11. közt zajlott, az utóbbi nyerte meg! Tehát az eredmény: 0 - 1! A Regnum Marianumban! Ide vezetett az "Eucharisztia" ránk erőltetett kultusza! Hamis Krisztus, hamis egyház!
Amíg az ősi ellenséget és földi ügynökeit képtelenek a "tisztek" felismerni és beazonosítani, addig ne várjuk, hogy Szűzanyánk Szeplőtelen Szíve DIADALT arat magyar földön! És honnan ismerjék fel, ha már évtizedek óta nem részesültek ez-irányú kiképzésben? Mert előbb szíveinkben kell diadalt aratnia az igaz hitnek, hogy rátaláljunk a keskeny útra amely az örök éltre vezet, mégpedig igazságban! És erről a célról nem sok "tanítás" hangzott el.
De ennek ellenére nincs okunk a csüggedésre, sőt szolgáljon okulásunkra Gedeon "elit seregének" győzelme! Ami működött akkor Isten segítségével, és az Általa kijelölt "hadvezérrel", úgy lesz most is, nemsokára! Mert a mostani világszintű csata is döntő Isten népe számára! Alleluja!
charisma
Néhány kép a hívők egységéről, szeretetéről és mennyiségéről - nem meglepő módon a jobboldali, és nem a liberális és a keresztény- és pápaellenes média tálalásában:
Képeken a NEK lélekemelő pillanatai - vasarnap.hu
Johannes Eck
Nagggyon hálásak vagyunk a pápának, hogy a várakozásokkal ellentétben megemberelte magát, és nem szólt be nyilvánosan látogatása során senkinek, ezzel nagy dicsőséget szerezve a magyaroknak. Úgy gondoljuk, hogy a nagy tömeg jelenléte, amely már az Úr Krisztus életében (és halálában) is biztos igazodási pont volt, minden korábbi és ez utáni bűnére fátylat borít. Hajlamosak vagyunk mi is "spongyát …More
Nagggyon hálásak vagyunk a pápának, hogy a várakozásokkal ellentétben megemberelte magát, és nem szólt be nyilvánosan látogatása során senkinek, ezzel nagy dicsőséget szerezve a magyaroknak. Úgy gondoljuk, hogy a nagy tömeg jelenléte, amely már az Úr Krisztus életében (és halálában) is biztos igazodási pont volt, minden korábbi és ez utáni bűnére fátylat borít. Hajlamosak vagyunk mi is "spongyát rá"-t kiáltani, mert a nagy tömeg egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a pápa nem eretnek, és semmi sem igaz abból, amit róla beszélnek.
Hálásak vagyunk azért is, hogy még mosolygott is, nagy megkönnyebbülést okozva ezzel bíboros urunknak, akit ennek hiánya jobban aggasztott, mint az Úr testének lábbal tiprása. Együttérzünk felszabadult örömével. Reméljük, hogy elérte célját a pápai látogatás és az eucharisztikus világkongresszus, nem mellesleg nagyot növekedtek Erdő doktor életbenmaradási, ezáltal pápai esélyei. Mert ő kell nekünk, aki biztosan tudja, hogy a káposzta és a kecske is fontos, szimpatikusan mosolyog, és aranykeretes szemüvege van. Úgy érzem.
Bazsó-Dombi Attila
@Johannes Eck
Brilliáns!
charisma
@Beati pauperes spiritu köszönöm a kioktatást. Talán ez a kép is sejtet valamit:
Beati pauperes spiritu
@charisma

"Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei országát, kevesen, akik keresztje alá hajtják vállukat. Sokan vannak, akik vágyakoznak vigasztalására, de kevesen kérnek részt a megpróbáltatásból. Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vállalják. Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék, kevesen akarnak valamit szenvedni érte. Sokan követik Jézust a kenyértörésig…More
@charisma

"Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei országát, kevesen, akik keresztje alá hajtják vállukat. Sokan vannak, akik vágyakoznak vigasztalására, de kevesen kérnek részt a megpróbáltatásból. Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vállalják. Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék, kevesen akarnak valamit szenvedni érte. Sokan követik Jézust a kenyértörésig, de kevesen isszák ki vele a szenvedés kelyhét. Sokan áldják a csodáit, kevesen követik a kereszt gyalázatáig.
Sokan szeretik Jézust addig, míg kellemetlenségük nem támad miatta. Sokan dicsérik és áldják, míg tőle vigasztalásokban részesülnek. Amint pedig elrejtőzik és egy kis időre magukra hagyja őket, vagy panaszkodni kezdenek, vagy túlságosan is elhagyják magukat. Ám akik Jézust Jézusért szeretik, és nem saját vigasztalásuk miatt, azok éppúgy áldják őt a zaklattatásban, és ha szívük szakadna is, mint a legédesebb vigasztalás idején. S ha sosem akarná vigasztalásban részesíteni őket, akkor is mindig dicsérnék, és hálát adnának neki. Ó, mire nem képes a Jézust irányzó tiszta szeretet, amelybe nem vegyül semmi önérdek vagy önszeretet. Hát nem béresnek kell-e mondani mindazokat, akik folyton vigasztalást keresnek? Nem az igazolódik-e róluk, hogy inkább magukat szeretik, nem Krisztust? Hiszen folyvást saját javukon, hasznukon jár az eszük."

Nézzen rá felülről s rájön, mennyire nem hatalmas a tömeg....

Isten áldja.
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
Talán ez "hatalmas", remélhetőleg inkább hívősereg mint tömeg (Csíksomlyói pünkösdi búcsú 2009, május 30.):
youtube.com/watch?v=OSOh3SZaDig
charisma
@Bazsó-Dombi Attila elszomorító számomra azt látni, hogy két testvérrel (köztük egy pappal) vitatkozom a "hatalmas" mennyiség vizuális ábrázolásáról.
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
Egyáltalán nem a mennyiségről hanem a minőségről van szó, de folytathatod a szerecsenmosdatást ha Téged megnyugtat.

Továbbá: keresztények "tömegéről" áradozni eleve önellentmondás, mert ugyanaz a tömeg egyszer éljenez, máskor lincsel.
Érdemes megjegyezni, nem mellesleg a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén:
Az Egyházban csak a személyek számítanak, mert a Személyes Megváltó a …More
@charisma
Egyáltalán nem a mennyiségről hanem a minőségről van szó, de folytathatod a szerecsenmosdatást ha Téged megnyugtat.

Továbbá: keresztények "tömegéről" áradozni eleve önellentmondás, mert ugyanaz a tömeg egyszer éljenez, máskor lincsel.
Érdemes megjegyezni, nem mellesleg a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén:
Az Egyházban csak a személyek számítanak, mert a Személyes Megváltó a személyeket váltotta meg egyenként és közösségileg, nem a tömeget, amely Jézus Krisztus számára a kereszthalált követelte!
charisma
Aki látta (helyszínen, tévében), biztos megerősíti, hogy nagy pampogás volt előre zörgetni a harasztot, hogy a pápa így, a pápa úgy...
A pápa és (Erdő bíboros) is láthatóan megrendült attól a hatalmas tömegtől, aki várta, köszöntötte, üdvözölte Ferencet - az egész szentmise alatt egyetlen momentum, szó sem hangzott el a szájából, ami nem Magyarország és a magyarok dicsőségét szolgálta volna.
A …More
Aki látta (helyszínen, tévében), biztos megerősíti, hogy nagy pampogás volt előre zörgetni a harasztot, hogy a pápa így, a pápa úgy...
A pápa és (Erdő bíboros) is láthatóan megrendült attól a hatalmas tömegtől, aki várta, köszöntötte, üdvözölte Ferencet - az egész szentmise alatt egyetlen momentum, szó sem hangzott el a szájából, ami nem Magyarország és a magyarok dicsőségét szolgálta volna.
A kettészakadt ország "frázis" erre is érvényes volt:.
Bencsik Gábor: Zárómise | Mandiner
Beati pauperes spiritu
Bazsó-Dombi Attila
A még mindig ábrándozók akkor sem ébrednének a valóságra, ha Szent Mihály Arkangyal fehér gyolcsingesen leszállna hozzájuk ébresztőt fújni...
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
"Két Magyarország. A gúnyolódók és a lelkük épülését keresők. A dekonstruálók és a megőrzők. Az egyedül önmagukban bízók és a szakralitás erejét érzők. A sors ma megint mindenkinek választást kínált a kettő között." (Bencsik Gábor: Zárómise | Mandiner)
A "szakralitás" vajon mennyiben kaphat helyet ahol "nyitottság, elfogadás, befogadás" polkorrekt őrültségek szajkózásával éppen a …More
@charisma
"Két Magyarország. A gúnyolódók és a lelkük épülését keresők. A dekonstruálók és a megőrzők. Az egyedül önmagukban bízók és a szakralitás erejét érzők. A sors ma megint mindenkinek választást kínált a kettő között." (Bencsik Gábor: Zárómise | Mandiner)
A "szakralitás" vajon mennyiben kaphat helyet ahol "nyitottság, elfogadás, befogadás" polkorrekt őrültségek szajkózásával éppen a deszakralizáció nyomul?!
Mikor hallottál valamely résztvevő főpap szájából buzdítást az örök kárhozat elkerülését és az Örök Üdvösség elnyerését gyümölcsöző életszentségre vezető önmegtagadásra és erényes életre?!
charisma
@Bazsó-Dombi Attila, nem volt módom sem elmenni, sem minden tanítást az interneten végighallgatni.
Azzal hogy az egész rendezvényt és az összes főpapt lehúzod, egy tapodtat sem jutunk előre sem a szeretetben, sem az egységben.
A konferencia egyébiránt az Oltáriszentségről, nem pedig a nyitottság-elfogadás-befogadás liberális eszméjéről szólt.
Csak úgy mondom.
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
Senkinek nem áll szándékában "lehúzni" bárkit. A tragédia, hogy ha esetleg próbálná is valaki megtenni, már nem lenne lehetősége "lehúzni" az általad hivatkozott kategóriát, miután már lehúzták saját magukat úgy általában, és kifejezetten az utóbbi másfél évben (sorolhatod Te is, hogy milyen merényletekkel a Szentségek és hívők ellen).
francesco69
Nagyon sajnálom, hogy ide hívták. Mert megrontja azt a jót is, ami a NEK által kapunk Krisztustól. A Csíksomlyón tett látogatása sem volt atyai, közönyös, unott képpel nézte azt a nagy tömeget, amit más romániai állomásán nem látott, és még magyar is volt ráadásul. Remélem Szent Pállal és vallom, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. A Kegyelem nagyobb mint Ferenc. Sajnos nem …More
Nagyon sajnálom, hogy ide hívták. Mert megrontja azt a jót is, ami a NEK által kapunk Krisztustól. A Csíksomlyón tett látogatása sem volt atyai, közönyös, unott képpel nézte azt a nagy tömeget, amit más romániai állomásán nem látott, és még magyar is volt ráadásul. Remélem Szent Pállal és vallom, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. A Kegyelem nagyobb mint Ferenc. Sajnos nem sok jó arád ki belőle.
Bazsó-Dombi Attila
Enyhe fogalmazás...
Bazsó-Dombi Attila
Egy funkcionális analfabéta meghasonlott nem tudhatja átlátni, hogy Balázsfalva, Csíksomlyó, Budapest, Pozsony akkor is Mária Országa, azaz Magyarország, ha 3 állam is időlegesen (tehát 2 év alatt már a 3. országlátogatást teszi)!
Mamocs
Nem a témába vág, de gyalázkodásnak ne használjunk mentális betegségeket, esetleg genetikai betegségeket.( pl autista, skizofrén, értelmi sérült stb..) Legyünk kicsit tisztelettel az ilyen betegséggel élő embertársaink iránt! Tudom ez annak akinek sehol a látókörén belül ilyen ember nem él talán fel se tűnik, de nekünk akik ilyen gyerekeket nevelünk, vagy küzdünk hozzátartozóink betegségével, …More
Nem a témába vág, de gyalázkodásnak ne használjunk mentális betegségeket, esetleg genetikai betegségeket.( pl autista, skizofrén, értelmi sérült stb..) Legyünk kicsit tisztelettel az ilyen betegséggel élő embertársaink iránt! Tudom ez annak akinek sehol a látókörén belül ilyen ember nem él talán fel se tűnik, de nekünk akik ilyen gyerekeket nevelünk, vagy küzdünk hozzátartozóink betegségével, nagyon rosszul tud esni . Köszönöm a megértést!
Bazsó-Dombi Attila
@Mamocs
Köszönöm az észrevételt, sajnálom ha érzékenyen érintette, nem volt szándékom bárkit megbántani. Ugyanakkor: az Anyaszentegyház és a Nemzetek ellen irányuló gonoszság ténymegállapítása nem gyalázkodás.
Beati pauperes spiritu
@Mamocs A Jóisten adjon erőt, hogy ezt a nehéz keresztet hordozni tudják❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Mamocs
Attila, tudom, hogy nem akart senkit bántani a megjegyzéssel. Aki nincs ebben a cipőben tényleg nem tudhatja milyen harvok ezek. Nincs harag!
Beati, köszönöm! Ez a kereszt a miénk, de hisszük, hogy ez út is egyben amin Jézussal találkozhatunk.