pl.news
6K

Diecezja Fréjus-Toulon wyjaśnia: Watykan nie nałożył "żadnych sankcji"

Ojciec Carlos Hamel z kancelarii diecezjalnej Fréjus-Toulon we Francji sprostował na łamach Rorate-Caeli.Blogspot.com (24 września) ostatnie doniesienia dotyczące środków zastosowanych przeciwko wiernym Obrządku Rzymskiego w diecezji.

Zastosowane środki "to nie żadne sankcje 'nałożone' przez Kongregację Biskupów tylko decyzje podjęte przez biskupa i przekazane Kongregacji," utrzymuje Hamel.

Zdaniem Hamela "nie planuje się żadnych wizytacji" we wspólnotach diecezji. "Biskup chce tylko otrzymać sprawozdanie z sytuacji w każdej wspólnocie ('état des lieux')". "Nie będzie żadnych watykańskich komisarzy odwiedzających wspólnoty".

W każdym razie Hamel dodaje, że być może w przyszłości dojdzie do wizytacji z ramienia biskupa bądź Stolicy Apostolskiej, a także potwierdza, jakoby diecezja wspominała o "wizytatorach".

Co więcej, Hamel wyjaśnia, że wszyscy księża pracujący na terenie diecezji są zobowiązani [niezgodnie z Prawem Kanonicznym] do koncelebracji w trakcie Mszy Krzyżma Świętego oraz do korzystania z obrządku Novus Ordo, kiedy zajdzie taka potrzeba - to oficjalna polityka diecezji od co najmniej 2020 (ponoć wcześniej były to zalecenia nieoficjalne).

Widocznie informacje publikowane na stronie internetowej diecezji nie zostały odpowiednio zrozumiane (np. Diane Montgama, poniżej)

#newsKwgcksvfnm