Bob
"Ludzie są dla nich jak bydło" - Witold Hake - youtube.com/watch?v=eTmEp4HFJPw