Stylita
371.2K

Nibiru

zdroj: Nibiru cataclysm - Wikipedia Kataklyzma Nibiru je předpokládané katastrofální setkání mezi Zemí a velkým planetárním objektem (buď srážka, nebo velmi blízký průlet ), o kterém určité …More
zdroj: Nibiru cataclysm - Wikipedia
Kataklyzma Nibiru je předpokládané katastrofální setkání mezi Zemí a velkým planetárním objektem (buď srážka, nebo velmi blízký průlet ), o kterém určité skupiny věřily, že se odehraje na počátku 21. století. Věřící v tuto událost soudného dne obvykle označují tento objekt jako Nibiru nebo Planetu X. Myšlenka byla poprvé předložena v roce 1995 Nancy Lieder, [2] [3] zakladatelkou webu ZetaTalk. Lieder tvrdí, že je kontaktérkou se schopností přijímat zprávy od mimozemšťanů ze Zeta Reticulihvězdný systém prostřednictvím implantátu v jejím mozku. Uvádí, že byla vybrána, aby varovala lidstvo, že objekt proletí vnitřní sluneční soustavou v květnu 2003 (ačkoli toto datum bylo později odloženo), což způsobí, že Země podstoupí fyzický posun pólů , který zničí většinu lidstva. [4]
Předpověď se následně rozšířila i mimo web společnosti Lieder a byla přijata mnoha internetovými skupinami soudného dne. Na konci roku 2000 se stal úzce spojen s fenoménem …More
TerezaK
našla jsem: posílám vše,co jsem si uložila:
jaromir-hybner.cz/nibiru/ , nibiruupdate.com , Brazilský senátor řekl, že v říjnu 2017 se k Zemi přiblíží Planeta X | Exopolitika CZ
Nibiru, Černá hvězda, Nemesis?
(Též něco zde: v 5., 6., 7. tabulce:
Enúma eliš - Epos o stvoření světa - Marduk a Nibiru II
TIME'S RUNNING OUT!!!-PLANET X(WORMWOOD) OR NIBIRU IN SW KANSAS SKIES FIERY HOT/LEADERS …More
našla jsem: posílám vše,co jsem si uložila:

jaromir-hybner.cz/nibiru/ , nibiruupdate.com , Brazilský senátor řekl, že v říjnu 2017 se k Zemi přiblíží Planeta X | Exopolitika CZ
Nibiru, Černá hvězda, Nemesis?

(Též něco zde: v 5., 6., 7. tabulce:
Enúma eliš - Epos o stvoření světa - Marduk a Nibiru II

TIME'S RUNNING OUT!!!-PLANET X(WORMWOOD) OR NIBIRU IN SW KANSAS SKIES FIERY HOT/LEADERS …

rawgist.com/…os-munoz-ferrada-predicts-hercobulus-aka-planet-x/
youtube.com/null
NIBIRU Throne of God - 1st & 2nd Passing/Raptures
🌎 Leak Project interview with Gill Broussard Oct 22 2017

Kuiper belt - Wikipedia

Our Sun has a Dark Twin - We reside in a Binary Star System Pt. 2

Nibiru Shocker, Huge Article | Awakening? Start Here | Before It's News

Konstantin Batygin: Planet 9 and the Edge of Our Solar System | Lex Fridman Podcast #201
*NEXT VIDEO*RED PLANET AND NIBIRU SYSTEM PLANETS*APRIL2021*

youtube.com/channel/UCSHZKyawb77ixDdsGog4iWA

VIDEO: Nibiru - Throne of God. CIA witness
NEW IMAGES OF THE PLANETARY SYSTEM DONT FREAK OUT NIBIRU ITS NOT HERE YET

WeatherCams

Velká na kamerách zde:
youtube.com/channel/UCSoUtjcq-LjPxPVZiAPYidQ

NIBIRU: Enorme Planeta é Fotografado pela Sonda Espacial “STEREO” da NASA » Universo Alien

Planeta X

Nasa's Urgent Warning! Nibiru Planet X Is Very Close, We Can't Help You!!! - YouTube

NIBIRU: Enorme Planeta é Fotografado pela Sonda Espacial “STEREO” da NASA » Universo Alien

Zjevení podle Jána 14. června v 17:36 ·

Žádná znamení? IV. Úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře

Proč máte tolik pochybností, když nad vámi bdím Já, Bůh celého vesmíru? Myslíte si, že jsem neschop…

Nějaké otázky
(Zeta Report Petrol Skyfire)

lidovky.cz/…te-vedet-o-planete-devet.A160128_202848_p_veda_wag
Pluto asi není poslední planetou - iDNES.cz

Nibiru Shocker, obrovský článek | Probuzení? Začněte zde | Než je to novinka (beforeitsnews.com)
9 úžasných faktů o planetě Devět - nové planetě Sluneční soustavy (ifenomen.cz)

Nemesis/Nibiru this July/October - YouTube

THE CONVERGENCE: FINAL WARNING Planet X Nibiru Navy Intel say you Need to get to High Altitude Update 19th Feb 2018 (concretejesuspresents.blogspot.com)

STVOŘENÍ - TEOLOGIE - KŘESŤANÉ: NIBIRU DRUHÉ SLUNCE 26. ÚNORA, RUDÁ PLANETA NEBO MĚSÍC ? zachyceno mým fotoaparátem (jerry-herring.blogspot.com)

Aktualizace Nibiru 2022 - Viditelná letos (nibiruupdate.com)

Neuvěřitelná odhalení - Články - Doba konce - Znamení doby – čas se nachýlil... (neuveritelnaodhaleni.cz)
NÁVRAT Nibiru – Konec světa-návratem Ježíše Krista. | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI (wordpress.com)

conspiration.ca/ufo/confessions_agent_secret_du_vatican.html

Nibiru - Skrivene Informacije - YouTube
HERCOLUBUS: Největší záhada třetího tisíciletí | Kosmická konvergence: 2012 a dále (cosmicconvergence.org)

HERCOLUBUS: Největší záhada třetího tisíciletí | Kosmická konvergence: 2012 a dále (cosmicconvergence.org)


Nibiru - Skrivene Informacije - YouTube

Dr. ROBERT HARRINGTON POTVRZUJE PLANET-X (7X) | Aktualizace Nibiru 2022 - Viditelná letos (nibiruupdate.com)

404 Not Found (svobodnenoviny.eu)/existuje-skutecne-planeta-x-nibiru-jak-se-uvadi-ve-starovekem-sumerskem-pismu/

Syria Astronomer Says Nibiru, Planet X Is Already In The Solar System - YouTube

20 věcí, které byste měli vědět o Nibiru - Planet X (ancient-code.com)

Bernardinelli-Bernstein
Zdroj: Ke Slunci míří největší známá kometa. Unikátní objekt našli vědci teprve nedávno

- YouTube

Syria Astronomer Says Nibiru, Planet X Is Already In The Solar System - YouTube

Has Planet 9 Been Found? w/ Prof. Michael Rowan-Robinson

Before the Wrath - (Před hněvem)
TerezaK
1.) Je Vám více, jak jasné, že jsme v době horší, než Sodoma Gomora, než doba za Noeho. Tedy s jakou záchranou počítáte?: POUČÍTE/ME SE Z HISTORIE? ze 1.) Sodomy Gomory vyvedli spravedlivé andělé. 2.) Z potopy Noe byli zachránění Archou - čím je pro Vás Archa? Zasvěcení Panně Marii? Ale to není nikdy samo sebou: VŽDY TADY PLATÍ: dám Vám své "srdce z masa", ale vy "udělejte všechno, co …More
1.) Je Vám více, jak jasné, že jsme v době horší, než Sodoma Gomora, než doba za Noeho. Tedy s jakou záchranou počítáte?: POUČÍTE/ME SE Z HISTORIE? ze 1.) Sodomy Gomory vyvedli spravedlivé andělé. 2.) Z potopy Noe byli zachránění Archou - čím je pro Vás Archa? Zasvěcení Panně Marii? Ale to není nikdy samo sebou: VŽDY TADY PLATÍ: dám Vám své "srdce z masa", ale vy "udělejte všechno, co vám řekne" (viz Jan 2:5). (Pokud někdo nepočítá s jedním, ani s druhým, jak může žádat záchranu?-Tedy, pokud nechce naslouchat Bohu, svému svědomí?)
TerezaK
pro toho, kdo se zatím nudí, a neumí/nemůže si najít informace: doporučuji aspoň od 35 min. video: EXKLUZÍVNY ROZHOVOR PRE ZLATÁ ERA - VÝZVA ĽUDSTVU. PROGRAM ÚSVIT. ( Sk-dab.) - YouTube (se vším třeba třeba na 100%nemusím souhlasit,ale závěr je jasný)
... ... PROKOP
potřeštění sitchinologové, děsící se vysněné hvězdy Marduka či Nibiru
TerezaK
PROKOP - naši budoucnost má ve svých rukách Bůh, ale tvoříme si ji především my sami. Takže jakou budoucnost si ve své mysli vytvoříte, z toho "materiálu", který je: zlou planetu nebo dobrou? kterou budoucnost si vyberete: Zlou nebo dobrou a Novou Zemi ?
To, co nás ohrožuje je totiž neuniknutelná realita, ale záleží na každém, co z ní vytvoří.
MARIA VALTORTA
Země je jen jedním z rotujících …More
PROKOP - naši budoucnost má ve svých rukách Bůh, ale tvoříme si ji především my sami. Takže jakou budoucnost si ve své mysli vytvoříte, z toho "materiálu", který je: zlou planetu nebo dobrou? kterou budoucnost si vyberete: Zlou nebo dobrou a Novou Zemi ?
To, co nás ohrožuje je totiž neuniknutelná realita, ale záleží na každém, co z ní vytvoří.

MARIA VALTORTA
Země je jen jedním z rotujících prachů na nekonečné obloze, a ne tím největším Určitě je však nejzkaženější.
"(...) Odporné nemoci jako znamení tvé neřesti; krev ve vodách jako svědectví o veškeré krvi, kterou jsi chtěl prolít, a mezi ní je i ta moje; oheň ze slunce, abys okusil předchuť věčného žáru, který čeká na prokleté; temnota, aby tě varovala, že temnota čeká na ty, kdo nenávidí Světlo; to vše, aby tě přiměla k zamyšlení a pokání.
A nepomůže to. Budete padat i nadále.
Budete pokračovat v uzavírání spojenectví se zlem a připravovat cestu "králům Východu", tedy pomoci Syna zla.
Zdá se, že pohromy nesou moji andělé. Ve skutečnosti jste to vy. Chcete je a budete je mít.
Sami jste se stali draky a šelmami, neboť jste se zbavili draka (Zj 12; 20,2-3) a šelmy, a tak ze svého zkaženého nitra vyvedete nečisté bytosti: naprosto démonické nauky, které předváděním falešných zázraků svedou mocné a zatáhnou je do boje proti Bohu. Budete tak zvrácení, že budete považovat za nebeské zázraky to, co je pekelným stvořením.
Marie, nyní tě vezmu za ruku, abych tě zavedl do nejtemnější části Janovy knihy. Glosátoři téhož vyčerpali své schopnosti v mnoha dedukcích, aby sobě i davům vysvětlili, kdo je "velký Babylon" (Zj 17-18). Lidským zrakem, jemuž otřesy způsobené chtěnými nebo skutečnými událostmi nebyly cizí, dali mnohým věcem jméno Babylon.
Ale jak by si nemohli myslet, že "velký Babylon" je celá země?
Byl bych velmi malý a omezený Bůh Stvořitel, kdybych stvořil Zemi jen jako obydlený svět!
Pulsováním své vůle jsem z nicoty pozvedl světy a světy a promítl je, světelný prach, do nesmírnosti nebeské klenby.
Země, na kterou jste tak pyšní a tak zuřiví, je jen jedním z rotujících prachů v nekonečnu, a ne tím největším.
Rozhodně je však nejzkorumpovanější.
Což není Země velkou nevěstkou, která smilní se všemi mocnostmi země a pekla, a což se obyvatelé Země neprovydávali: těly i dušemi, aby zvítězili v den Země?
Ano, je to tak.
Zločiny Země mají všechna jména rouhání, stejně jako Šelma, s níž se Země a její obyvatelé spojili, aby zvítězili.
Sedm hříchů je ohavnou ozdobou na hlavě Šelmy, která přenáší Zemi na Zemi4 na pastviny Zla, a deset rohů, metaforické číslo, ukazuje nekonečné neřesti páchané s cílem získat za každou cenu to, co chce její zuřivá chamtivost.
Není snad země zalitá krví mučedníků, opojená tímto svatým nápojem, který se z jejích svatokrádežných úst proměnil ve filtr prokletého opojení?
Šelma, která ji nese: souhrn a syntéza všeho zla, které bylo od Adama napácháno, aby zvítězilo ve světě a v těle, za sebou táhne ty, kdo ji uctívají, a stanou se králi prokleté hodiny a království.
Jako synové Boží jste králi a je to věčné království. Ale vy se stáváte králi jedné hodiny a prokletého království, když uctíváte satana, který vám může dát jen pomíjivý triumf zaplacený cenou věčné hrůzy.
Šelma říká, že Jan (Zj 17,8) byl a není. Na konci světa to tak bude. Byla, protože skutečně byla; není, protože já, Kristus, ji porazím a pohřbím, protože už nebude potřeba k vítězství světa.
Nesedí snad Země na vodách svých moří a nevyužívá jich ke škodám?
Co nevyužila?
Lidé, národy, rasy, hranice, zájmy, potraviny, expanze, to vše jí sloužilo ke smilstvu a vyhlazovacím vraždám a iskarijským zradám.
Její vlastní děti, které živila krví hříchu, na ní vykonají Boží pomstu, zničí se a součet zločinů proti Bohu a lidem dosáhne dokonalého počtu, který si vyžádá zahřmění mého: "Dost!".
V té hodině bude vřít, kouřit vděčnou vůní u Mého trůnu, krev mučedníků a proroků a hroudy země, které shromáždily sténání těch, kdo byli zabiti z nenávisti ke Mně a dostali poslední vzdechy, vydají velký křik složený ze všech těchto svatých sténání a budou se chvět křečí úzkosti, otřásat městy a domy lidí, kde se páchá hřích a zabíjí, a naplní hlasem žádajícím Spravedlnost nebeskou klenbu.
A spravedlnost bude. Přijdu. Přijdu, protože jsem věrný a pravdivý. Přijdu, abych dal pokoj věrným a svatý soud živým. Přijdu se Svým jménem, jehož význam znám jen Já sám a v jehož písmenech jsou hlavní atributy Boha, jehož jsem součástí a vším.
Napište: Ježíš: velikost, věčnost, svatost, jednota. Napiš: Kristus: Láska, Vykoupení, Neomezenost, Moudrost, Trojice, Všemohoucnost (Boha zhuštěného do jména lidského Slova).

A pokud se vám zdá, že nějaký atribut chybí, pomyslete, že Spravedlnost je obsažena ve Svatosti, protože ten, kdo je svatý, je spravedlivý, Království ve Velikosti, Stvoření ve Všemohoucnosti. V mém jménu se tedy hlásají Boží chvály.
Svaté jméno, jehož zvuk sráží démony. Jméno života, které dává život, světlo a sílu těm, kdo tě milují a vzývají.
Jméno, které je korunováno na mé hlavě (v období míru, které předchází soudu) jako vítěz nad Šelmou a jejím prorokem, kteří budou uchváceni, vrženi, ponořeni, pohřbeni v tekutém a věčném ohni, jehož kousavá krutost je pro lidský rozum nepředstavitelná.
Pak nastane čas mého pozemského království. V démonických zločinech proto nastane útlum, aby měl člověk čas znovu uslyšet hlasy z nebe. Až bude odstraněna síla, která rozpoutává hrůzu, spustí se velké duchovní proudy jako kaskády milosti, jako řeky nebeských vod, aby promlouvaly slovy Světla.
Ale jako se v průběhu staletí neshromáždily jednotlivé hlasy, počínaje hlasem Slova, které mluví o Dobru, tak budou lidé hluší a hluší k těm, kteří jsou označeni Mým znamením, Mým milovaným přátelům, kteří se rozhodli Mne následovat, hluší k hlasům mnoha duchů, k hlasům podobným šumění mnoha vod, které budou zpívat novou píseň (Zj 14,3; Zj 15,2-4), aby vedly národy ke Světlu a především ke Mně: věčnému Slovu. Až bude dokonán poslední pokus (pokus o mír po trestech, o duchovní evangelizaci), přijde satan naposledy a najde stoupence ve čtyřech koutech země a bude jich víc než mořského písku (Zj 20,7-8).
Ježíši! Ach, Ježíš, který zemřel, aby zachránil lidstvo! Jen trpělivý Bůh může čekat tak dlouho, udělat tolik a dosáhnout tak málo, aniž by odňal lidem svůj dar a nechal je zahynout dlouho před určenou hodinou! Pouze Má Trpělivost, která je Láska, mohla čekat, protože věděla, že jako rákos, který projde velmi jemným sítem, přijde ke slávě nějaká vzácná duše ve srovnání s masou, která neví, která nechce projít sítem Zákona, Lásky, Oběti, aby přišla ke Mně.
Ale v hodině příchodu, kdy jako Bůh, Král a Soudce přijdu, abych shromáždil vyvolené a proklel zavržené a po nejvyšším vítězství Ježíše Krista je uvrhl tam, kde již navždy budou Antikrist, Šelma a Satan (Zj 20,10), Synu Boží, vítězi nad smrtí a zlem, těmto vyvoleným, kteří uměli zůstat "živí" v životě, živí v duchu, čekajícím na naši hodinu vítězství, dám do vlastnictví nebeský příbytek, dám Sebe bez ustání a bez míry.
Zápisníky - 22. srpna 1943

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
... ... PROKOP
Lidé dělají jen hříchy, všechno ostatní je pouze Boží milost
TerezaK
Lidé jsou křehcí, ale když se drží Boha za ruku,nemusí dělat hříchy. Lidé dělají hříchy, jen, když chtějí. V opačném případě je Bůh rád bere za své spolupracovníky. Jsme svobodní, Díky Kristu, nejsme již otroci.
TerezaK
Už nežiji já,aleKristus-to je pravé obrácení.
Stylita
Nejjednodušší a nejověřenější důkaz argumentující proti existenci teoretické planety mohl provést každý: Podle dostupných informací by měla být k dispozici planeta s oběžnou dráhou dlouhou 3 600 let, která měla v roce 2012 srazit Zemi. pouhým okem. Snadno provedené výpočty ukazují, že do dubna 2012 by byla jasnější než nejslabší hvězdy pozorované z města a téměř tak jasná jako MarsMore
Nejjednodušší a nejověřenější důkaz argumentující proti existenci teoretické planety mohl provést každý: Podle dostupných informací by měla být k dispozici planeta s oběžnou dráhou dlouhou 3 600 let, která měla v roce 2012 srazit Zemi. pouhým okem. Snadno provedené výpočty ukazují, že do dubna 2012 by byla jasnější než nejslabší hvězdy pozorované z města a téměř tak jasná jako Mars v jeho nejslabším světle. Díky tomu by byla viditelná pro astronomy všude.

Nejčastějším vyvrácením je výkřik "Přikryjte!"(asi odkaz na údajnou cenzuru pozn. Stylita) Po celém světě však existují statisíce amatérských astronomů, z nichž mnozí vlastní své vlastní dalekohledy. Navíc většina z tisíců profesionálních astronomů není spojena s vládou, ale spíše se soukromými univerzitami.

Nibiru: The Nonexistent Planet
TerezaK
aha wiki - zdroj všeho poznání. ANEB: PODVODNÍCÍ NÁM PRÁVĚ ŘÍKAJÍ, ŽE NÁS NEPODVÁDĚJÍ 🤔 To jste daleko moc nedošli, mít to jako hlavní pramen pravdy. Vy jste si už někdy na wiki našli 100% pravdu, hlavně ohledně spásy?
Stylita
Potrefená husa se ozvala. Nebudu ti bránit,když tu uvedeš svoje zdroje.
Mira393
Samozřejmě je to výmysl, soukromé hvězdárny mají dostatečně silné dalekohledy, potvrdili by její existenci
TerezaK
pane Stylita a spol.: UVÁDÍM JE UŽ NĚJAKÝ MĚSÍC. NU, potrefený NEPRAKTIKUJÍCÍ Katolík se ozval. láska k bližnímu není Vaší doménou, když jste, při lámaní chleba ochoten být drzí k dámě.
TerezaK
No, když jste si celý rok nebo více zacpávali uši a smáli jste a blokovali A MAZALI a nyní se MÁ ´M ZASE SNAŽIT JÁ. Všichni máme stejně času a zrovna tak jako já,také jste si ty ifnormace mohly vyhledat. Ale pokusím se pro Vás být zase tak dobrá, a VŠECHNY INFROMACE PRACNĚ POSBÍRAT, VELMI TĚŽKO SE MI TO ALE DĚLÁ, JELIKOŽ NEMÁM MOŽNOST SI UKLÁDAT DO WORLDU A POD. . ALE Z LÁSKY K ... K BOHU I …More
No, když jste si celý rok nebo více zacpávali uši a smáli jste a blokovali A MAZALI a nyní se MÁ ´M ZASE SNAŽIT JÁ. Všichni máme stejně času a zrovna tak jako já,také jste si ty ifnormace mohly vyhledat. Ale pokusím se pro Vás být zase tak dobrá, a VŠECHNY INFROMACE PRACNĚ POSBÍRAT, VELMI TĚŽKO SE MI TO ALE DĚLÁ, JELIKOŽ NEMÁM MOŽNOST SI UKLÁDAT DO WORLDU A POD. . ALE Z LÁSKY K ... K BOHU I K VÁM, to ráda jistě udělám, AŽ BUDU MÍT ČAS. MĚ ZA TO NIKDO VELEVÁŽENÍ, OPRAVDU, OPRAVDU, ale OPRAVDU NEPLATÍ A MUSÍM SE STARAT O SVÉ NEJBLIŽŠÍ. DĚKUJI ZA VAŠE POCHOPENÍ A ZA PROZŘENÍ, VELIČENSTVO !
One more comment from TerezaK
TerezaK
pozn.: většinu informací, co tady uvádíte, jsou naprosto nevědecké a velice vzdálené od objektivní pravdy, dle odkazů, které jsme Vám dávala.
Stylita
Terezo, tohle všechno,co jsi tu předvedla, je nemastná neslaná omáčka, nic nového k tématu. A nenutím tě zde psát, mě to radost nedělá, že někdo takhle nalítnul hoaxu.
TerezaK
líný televizní nudící se přijímači, jdu teď nemastně spát,teď nic psát nebudu.
Stylita
Chvála Kristu,přeji dobrou noc.
TerezaK
měli jsem dnes dobrou houbou
TerezaK
Maria Chraň a braň !
10 more comments from TerezaK
TerezaK
2.) Je už tolik odkazů a tolik fotografií Nibiru, a tolik svědků, že už je bezpředmětné, znovu to sem dávat, ale udělám to znovu.
TerezaK
3) Zopakování,aneb "opakování matka moudrosti", aneb děkuji za příležitost uvést opět shrnutí, protože více pokorných hlav-více rozumu - lepší poznání Boha, rychlejší přiblížení Nové Země. Odkazů jsem dávala tolik, stačí si dát jméno:TerezaK zde hledat: Nibiru a všechno to tam lenoši mají. Ale dám si znovu práci, i když už jsem mnoho odkazů, hlavně jmen astronomů, současných pozorovatelů …More
3) Zopakování,aneb "opakování matka moudrosti", aneb děkuji za příležitost uvést opět shrnutí, protože více pokorných hlav-více rozumu - lepší poznání Boha, rychlejší přiblížení Nové Země. Odkazů jsem dávala tolik, stačí si dát jméno:TerezaK zde hledat: Nibiru a všechno to tam lenoši mají. Ale dám si znovu práci, i když už jsem mnoho odkazů, hlavně jmen astronomů, současných pozorovatelů Nibiru jsem vyhodila, jelikož si nemám kam ukládat A NEBYL zájem. Tedy problém není v tom, že nejsou důkazy, že nejsou odkazy, problém je vtom, že v tom má mnoho lídí zmatek, problém je v uspořádání, ale pak také v tom, ž KDYŽ UŽ JE TOTO VŠECHNO V POŘÁDKU, STEJNĚ JEŠTĚ NĚKDO NECHCE UVĚŘIT, ale to už za něj nevyřeším.
TerezaK
To pak je v situaci: I kdyby někdo vstal z mrtvých, stejně neuvěří... A tady je možné se jenom modlit, takže:
TerezaK
Začnu jednoduchou disputací teze- antiteze a každý se může rozhodnout, podle zdravého rozumu, z výsledku:
TerezaK
A) tedy začínáte tzv.podujatostí, která se netoleruje ani u soudu: Tedy, POKUD SE CHCI DOZVĚDĚT, zda něco JE nebudu hledat argumenty k tomu, ŽE TO NENÍ. Tj. tzv. "pozitivní přístup", který je NEZBYTNÝ K VÝVOJI, tento "negativní přístup" má za následek destrukci, zakrnění, smrt , atd.. Tady jsme na začátku jako v případě hledání Argumentace "Důkazů Boží existence." Hned na začátku si musíte …More
A) tedy začínáte tzv.podujatostí, která se netoleruje ani u soudu: Tedy, POKUD SE CHCI DOZVĚDĚT, zda něco JE nebudu hledat argumenty k tomu, ŽE TO NENÍ. Tj. tzv. "pozitivní přístup", který je NEZBYTNÝ K VÝVOJI, tento "negativní přístup" má za následek destrukci, zakrnění, smrt , atd.. Tady jsme na začátku jako v případě hledání Argumentace "Důkazů Boží existence." Hned na začátku si musíte uvědomit, zda chcete temnotu, či světlo. To za Vás nerozhodnu. Když někdo bude mít na očích slunce, bude na něj svítit ale začne hledat argumenty, že to není slunce a nesvítí, tak mu to nikdo nikdy nevyvrátí, protože ten dotyčný "nechce."
TerezaK
Tedy, pokud potřebuji důkaz, zda něco Existuje, musím hledat: zda existují důkazy té existence a buď jsou nebo nejsou. TAK TO POZNÁTE, ZDA TO JE, ČI NENÍ. TUTO FILOSOFII PRAKTICKY ZVLÁDÁ BĚŽNĚ I NOVOROZENEC.
TerezaK
takže to by byla věta první a k druhé v souvětí: Pro mě je záhada, když ta planeta "neexistuje", jak mohlli vypočítat, kdy by měla přiletět, a od jakého data přesně !! (Protože pokud počítáme na tisíci letí-asi těžko lze se astronomicky trefit na rok.) - TAKŽE TOTO JE PRO MĚ DŮKAZ, ŽE NASA VELMI DOBŘE VÍ, A ŽE CELÝ ČLÁNĚK JE PĚKNĚ LŽIVÝ.
TerezaK
UŽ I KVŮLI TOMU, že tam mají video právě toho, Kdo Nibiru objevil. A on, astronom, používá název Planet X -ověřte si to na stovkách videí s tímto astronomem, (nikoli, že je tak nazývána lidmi, jak článek lživě uvádí). TEDY v článku přímo je důkaz, JAK MANIPULUJÍ S TVRZENÍM ASTRONOMŮ A JAK JIM ZAKAZUJÍ MLUVIT PRAVDU.
TerezaK
A jaká je tedy Pravda? Nibiru není vidět v našem viditelném spektru, jen v infračerveném spektru, je např. zde:
TerezaK
Proto je třeba dalekohled s tímto filtrem. Navíc nepodléhá Keplerovým zákonům, fyzikálním, takže někdy je blíže, někdy dále, někdy je vidět, někdy je vidět něco jiného z její soustavy, někdy je vidět ta planeta).
Metod
Nevieš dňa ani hodiny, keď sa postavíš pred Boží súd
TerezaK
NE DEN ANI HODINU, ALE OBDOBÍ BYCHOM MĚLI, aby se nám nestalo, že bychom dopadli jako farizeové !