Clicks1K
gelur
2
Zasvätenie sa Panne Márii. Včera som na FB zavesil link o Zasvätení sa Panne Márii, ak ste to nepočuli ,skúste sa len pomodliť túto modlitbu, ktorá odznela na konci:More
Zasvätenie sa Panne Márii.

Včera som na FB zavesil link o Zasvätení sa Panne Márii, ak ste to nepočuli ,skúste sa len pomodliť túto modlitbu, ktorá odznela na konci:
Peter(skala)
Matka všetkých národov - Spoluvykupitelka
👍 👏
11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala:
"Modli sa pod krížom:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovn…
More
Matka všetkých národov - Spoluvykupitelka
👍 👏
11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala:
"Modli sa pod krížom:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


www.rmvn.estranky.sk