Clicks492
Stylita
122

Boží slovo na den 9.10. A.D. 2019

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“
Lk 11,1-4
Jen tři věci. První je ta, že považuji za krajně nemorální způsob jakým ŘK kněz Tomáš Halík komentoval nedávno úmrtí K.Gotta. Druhá ta, že rád a srdečně zvu na Svatomartinské dny do Říček, ač tam sám nebudu, program skvělý a Martin L. je borec... Info zde: www.fletna.cz A za třetí, děkuji všem rozumným diskutujícími za touhu komunikovat s lidmi i Bohem. + Theo darebná, jedeš na Karla a pokud ne,…More
Jen tři věci. První je ta, že považuji za krajně nemorální způsob jakým ŘK kněz Tomáš Halík komentoval nedávno úmrtí K.Gotta. Druhá ta, že rád a srdečně zvu na Svatomartinské dny do Říček, ač tam sám nebudu, program skvělý a Martin L. je borec... Info zde: www.fletna.cz A za třetí, děkuji všem rozumným diskutujícími za touhu komunikovat s lidmi i Bohem. + Theo darebná, jedeš na Karla a pokud ne, prudce mne zklameš🤠
Kallistratos to si vedel, že ak sa človek prehresuje proti PRAVDE, tak sa prehresuje proti Duchu Svätemu?
Pán Ježiš povedal: kto sa bude ruhat Božiemu Synovi, bude mu odpustené, ale kto sa bude ruhat Duchu Svätemu, tomu odpustené nebude!
Nechcem ti radiť, ale spamataj sa, kým je ešte čas.

Ale vlastne ty nestracas svoj čas. Ty už má svojho Pána.
Ešte som nestretla človeka, …More
Kallistratos to si vedel, že ak sa človek prehresuje proti PRAVDE, tak sa prehresuje proti Duchu Svätemu?
Pán Ježiš povedal: kto sa bude ruhat Božiemu Synovi, bude mu odpustené, ale kto sa bude ruhat Duchu Svätemu, tomu odpustené nebude!
Nechcem ti radiť, ale spamataj sa, kým je ešte čas.

Ale vlastne ty nestracas svoj čas. Ty už má svojho Pána.
Ešte som nestretla človeka, ktorý by povedal, že je hlupák. A predsa svet vyzerá ako vyzerá. Čím to je? Čím to je?
Mates5485 likes this.
Podívej, vidím, žes připsal dodatečně něco ke svému komentáři. Ani mne to nezajímá. že byli nejen židovská kápa je jasné, že byli lidé různí, je jasné.... Nebo si snad myslíš, že je moc krásné, když se v první světové katolíci vzájemně pobíjeli a na obou stranách mše svaté atd.? Nebudu zde mluvit o Sobiboru, Majdanku a spol. Škoda času. Ujasni si kamaráde zda chceš provokovat, prorokovat a nebo …More
Podívej, vidím, žes připsal dodatečně něco ke svému komentáři. Ani mne to nezajímá. že byli nejen židovská kápa je jasné, že byli lidé různí, je jasné.... Nebo si snad myslíš, že je moc krásné, když se v první světové katolíci vzájemně pobíjeli a na obou stranách mše svaté atd.? Nebudu zde mluvit o Sobiboru, Majdanku a spol. Škoda času. Ujasni si kamaráde zda chceš provokovat, prorokovat a nebo nenávidět. Možná jen trolíš a nebo vážně nevíš, kolik frakcí, názorů existuje a všichni jsme pouze - lidé... Se svými zájmy, city, kamarády, vírou, ideály.... Lidé, kteří tak zoufale málo milují. Slyšíš dobře? Ano. Málo MILUJÍ, protože někteří nechtějí a jiní jsou vyplašeni bídou světa, že neumí prapor lásky pozvednout, prapor Krista. Doporučuji: www.youtube.com/watch A chvála KRISTU! Povšimni si režiséra. Mel ! A proto to má tu syrovost.... Ale promiň, nebudu se s Tebou dohadovat, ponižuj si mne jak chceš, uvádím jen holé pravdy. Nazdar :)
Milý apredsasatoci, nechci ztrácet čas nad hloupostmi co uvádíš. Vím, že se nebudeš snažit pátrat a přemýšlet, vím, že ti asi unikne to, že představy o spiknutích provázejí svět od nepaměti, ať už se jedná o reálná či zcela nereálná. A koneckonců na to lidé tak rádi slyší. Na každém šprochu, pravdy trochu... :) Za další - falsa nepsal žádný hlupák... Podobně tak třeba rukopisy Královedvorský a …More
Milý apredsasatoci, nechci ztrácet čas nad hloupostmi co uvádíš. Vím, že se nebudeš snažit pátrat a přemýšlet, vím, že ti asi unikne to, že představy o spiknutích provázejí svět od nepaměti, ať už se jedná o reálná či zcela nereálná. A koneckonců na to lidé tak rádi slyší. Na každém šprochu, pravdy trochu... :) Za další - falsa nepsal žádný hlupák... Podobně tak třeba rukopisy Královedvorský a spol :) Ovšem v případě Sionských mudrců je to jasné jako facka :) PODVOD. V dnešní době počítačů a kvantifikací dat se hravě odhalí i jakákoli práce, která by byla snad přejata a nebo by autor opisoval či zpracoval výňatky z jiných zdrojů nestandardně. Hravě se to odhalí za pár sekund. U Protokolu sionských mudrců se na to přišlo ještě před počítači. Ale věř si čemu chceš, já se nedohaduji, pouze konstatuji.
Kallistratos protokoly sionskych mudrcov majú 100 rokov. To už aj debilný dement musí pochopiť, za svet ide podľa tohto scenára. Prečo to ty nechapes, netuším. SKUMAJ!!!
Posielam ti trochu z PRAVDY, ktorú ty tak nemáš rád. Dúfam, že ťa to nezabije. www.infovojna.sk/article/sokujuce-svedec…
Doby, kdy toto bylo tvořeno byla bohatá na intriky jiného spektra. Zednářské lóže byly velmi aktivní, průmysl šlapal na plné obrátky a poznání se otvíralo, ale i vykořžisťování, takže sociální dramata a migrace za oceán, boj za různá práva.... Dožívající monarchismus a tajná policie měla své intriky.... Církev ta kráčela jinudy, žádní jezuité :) ale naopak velmi silné třídní a politické tlaky a …More
Doby, kdy toto bylo tvořeno byla bohatá na intriky jiného spektra. Zednářské lóže byly velmi aktivní, průmysl šlapal na plné obrátky a poznání se otvíralo, ale i vykořžisťování, takže sociální dramata a migrace za oceán, boj za různá práva.... Dožívající monarchismus a tajná policie měla své intriky.... Církev ta kráčela jinudy, žádní jezuité :) ale naopak velmi silné třídní a politické tlaky a v soukolí tohoto všeho se občas objevovali obětní beránci, jak už to tak bývá.... a nebo uskupení, které je třeba paralyzovat.... No a Hitler to dotáhl do konce i na základě svého spisku a samozřejmě s Protokoly.... A ještě si nacouši stihli projet Tibet a měřit nosánky lidem aby si ten arismus potvrdili.... :) Podobná kravina jako Lepešinská..... a nebo plochá zem :) Ach ti lidé :)))
Mates5485 likes this.
Mám na srdci dvě věci.

Ta první se týká komentáře Libora Halíka. V televizi běží aktuálně dokumenty z druhé světové a ta neskonalá bída, ponížení, utrpení a bolest se bezprostředně týkala desítek a stovek milionů lidí. Je mi vážně jedno, kdo je žid a jestli je český nebo grónský. Tyto nálepky jsou k ničemu a vyhrabávání spekulací všeho druhu vždy bylo a bude a k ničemu a marné... Východní tajná …More
Mám na srdci dvě věci.

Ta první se týká komentáře Libora Halíka. V televizi běží aktuálně dokumenty z druhé světové a ta neskonalá bída, ponížení, utrpení a bolest se bezprostředně týkala desítek a stovek milionů lidí. Je mi vážně jedno, kdo je žid a jestli je český nebo grónský. Tyto nálepky jsou k ničemu a vyhrabávání spekulací všeho druhu vždy bylo a bude a k ničemu a marné... Východní tajná bezpečnost vyprodukovala kdysi protokoly Sionských mudrců a je to PROKAZATELNÉ falsum a je možné to 100% doložit. Celé pasáže opsány z jiného díla co vyšlo mnohem dříve a jen osoby zaměněné atd. Pak se to jen nastrčilo do prostoru.... A pak to plnilo v čase i zrůdnou roli zase na Západě u Adolfka... HNUS. Podobný HNUS je Aktion T4 a tedy vyvražďování postižených, podobný HNUS je samozřejmě násilí na veškerých složkách obyvatelstva. TEROR byl uplatňován na sociálních demokratech, komunistech, jehovistech, homosexuálech... Max Eckert www.memorial-site-dachau.org/…/enthuellung-der… byl například ten, který nehodlal zdravit hákový kříž... Kolik lidí ho zdravilo a jak..... Tím chci ne ilustrovat statečnost bezejmenných a neznámých, ale prosit o to, abychom neškatulkovali. A nesmírně si vážím bezejmenných hrdinů, kteří před Boží tváří a mnohdy nejbližšími uchovali čest a osobní statečnost. Jak je to s Karlem Gottem mne nezajímá a nechci predikovat, s Vlastou Chramostovou byli tak odlišní a každý vykročil k režimu trochu jinak. Oba zemřeli. Jen Bůh ví, kde jsou....

Ta druhá věc se týká modlitby Otčenáš. Viz. text. Boží slovo... Je úžasná a stále aktuální....
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


-------------------------------------------------------------
Libor Halik
před 28 minutami
Kam šla duše Karla Gotta?
Karel Gott, český žid dostal neobvyklý dar zemřít jako kající křesťan. Podobně jako židovský hříšný král Šalamoun poznal stovky žen, ale nakonec prohlédl, že stačí jen jedna žena. Šalamoun před smrtí též prohlédl a napsal knihu Kazatel 12,1 Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení"; 12,13 Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. 12,14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Jonáš se velmi zarmoutil a rozhněval. Modlil se k Hospodinu takto: „Ach, Hospodine, zda právě toto jsem si nemyslel, když jsem byl ještě ve své vlasti? Proto jsem chtěl rychle utéci do Taršíše, neboť jsem věděl, že jsi Bůh milostivý, milosrdný, shovívavý a plný lásky, který se slituje …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Jonáš se velmi zarmoutil a rozhněval. Modlil se k Hospodinu takto: „Ach, Hospodine, zda právě toto jsem si nemyslel, když jsem byl ještě ve své vlasti? Proto jsem chtěl rychle utéci do Taršíše, neboť jsem věděl, že jsi Bůh milostivý, milosrdný, shovívavý a plný lásky, který se slituje nad neštěstím. Nyní, prosím, Hospodine, vezmi mně život, je mi lépe zemřít nežli žít.“ Hospodin řekl: „Hněváš se právem?“ Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od něho. Postavil si tam chýšku a seděl pod ní ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Hospodin, Bůh, pak dal vyrůst nad Jonášem ricinovému keři, takže mu stínil hlavu a zbavoval ho vedra. Jonáš měl z ricinového keře velikou radost. Druhého dne na úsvitě Hospodin poslal červa, a ten ricinový keř nahlodal, že uschl. Když pak vyšlo slunce, dal Bůh vanout žhavě pálícímu větru. Slunce pálilo Jonášovi na hlavu, že padal vedrem a přál si zemřít: „Lépe je mi zemřít nežli žít.“ Tu řekl Bůh Jonášovi: „Hněváš se pro ricinový keř právem?“ Odpověděl: „Hněvám se právem až na smrt.“ Nato Hospodin: „Tobě je líto ricinového keře, s nímž jsi neměl žádnou práci, který jsi nevypěstoval. V noci vyrostl, v noci zahynul. A já bych se neměl smilovat nad Ninivem, velikým městem, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozlišovat pravici od levice – a tolik dobytka?“
Jon 4,1-11

Žalm:
Ty jsi, Pane, váhavý k hněvu a svrchovaně laskavý.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,
neboť stále k tobě volám.
Obvesel život svého služebníka,
neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
budou se ti klanět, Pane,
a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy,
ty jediný jsi Bůh.
Zl 86

Evangelium:
Lk 11,1-4

Církevní kalendář:
sv. Dionýsius a druhové
V první polovině 3. století byl z Říma poslán s několika pomocníky jako misijní biskup do Galie. Jeho sídlo bylo v Lutetia (dnešní Paříži). Zde byl v době pronásledování křesťanů sťat mečem.
S ním byli popraveni i jeho druhové, kněz Rustik a jáhen Eleuterius.
více: catholica.cz