Clicks104
nl.news

Medjugorje-bedevaarten nog steeds niet toegestaan - Bisdom van Mostar-Duvno

Het decreet van de bisschoppelijke conferentie van Joegoslavië, waarin tegen bedevaarten naar Medjugorje werd geadviseerd, is nooit nietig verklaard. Het bisdom Mostar-Duvno, Bosnië-Herzegovina, waar Medjugorje is gevestigd, heeft hierop gewezen.

Het bisdom publiceerde op 15 december een analyse van tegenstrijdigheden in twee interviews van aartsbisschop Henryk Hoser aan Aletaia (8 december) en Il Giornale (10 december). Tot deze zomer trad Hoser op als gezant van het Vaticaan in Medjugorje.

Hij zei in deze interviews dat "de Mariaverering van Onze Lieve Vrouw in Medjugorje" is toegestaan, maar zonder verwijzing naar de "verschijningen". Hij voegde eraan toe dat er "geen problemen meer" zijn in Medjugorje en geeft tegelijkertijd toe dat er het "probleem" van de zieners was.

Het bisdom concludeert dat de pastorale activiteit in Medjugorje niet los kan worden gezien van de verschijningen.

Afbeelding: Medjugorje, © Gabor Tokai, CC BY-SA, #newsMohwjhneap