Frog
@Observateur Souhlasím, že u konvertitů není záruka, že jejich obrácení probíhá tím správným směrem. Jenže zde vůbec nejde o svědectví konvertity o jeho nové víře, ale hovoří se zde toliko o jeho předchozí víře coby talmudského rabína s poselstvím pro křesťany, kteří toho o talmudu a tajných záměrech rabínů vědí jen velmi málo. Zapadá to tedy do podobné kategorie jako svědectví ex-zednářů, ex-…More
@Observateur Souhlasím, že u konvertitů není záruka, že jejich obrácení probíhá tím správným směrem. Jenže zde vůbec nejde o svědectví konvertity o jeho nové víře, ale hovoří se zde toliko o jeho předchozí víře coby talmudského rabína s poselstvím pro křesťany, kteří toho o talmudu a tajných záměrech rabínů vědí jen velmi málo. Zapadá to tedy do podobné kategorie jako svědectví ex-zednářů, ex-mormonů, ex-jehovistů atd. Navíc všichni tři účastníci diskuse perfektně ovládají hebrejštinu, což jim umožňuje hlubší náhled jak do Starého zákona, tak do tajemství talmudu. Všichni tři jsou Židé, takže od Židů má takové svědectví větší váhu, nikdo je nemůže tudíž podezírat z nějakého antisemitismu.
Frog
Dudko, budu jen rád, když někdo v tom rozhovoru odhalí nějaký ten omyl nebo záměrnou lež. Nechť to klidně sdělí, já nikoho neblokuji. Z mého pohledu v tom videu je podána dostatečná argumentace - hebrejský text talmudu s anglickým překladem (tam není co pokazit či zfalšovat), a to vše srovnáváno se současnou situací ve světě - se vším, co se dnes děje. To by musel být člověk doopravdy slepý, aby …More
Dudko, budu jen rád, když někdo v tom rozhovoru odhalí nějaký ten omyl nebo záměrnou lež. Nechť to klidně sdělí, já nikoho neblokuji. Z mého pohledu v tom videu je podána dostatečná argumentace - hebrejský text talmudu s anglickým překladem (tam není co pokazit či zfalšovat), a to vše srovnáváno se současnou situací ve světě - se vším, co se dnes děje. To by musel být člověk doopravdy slepý, aby ty souvislosti nevnímal.
ekans
obrátil se Ratisbone, ovoce jeho života to ukazuje o tomto nevíme nic