Clicks851
hu.news
1

Az érsek kiáll a hitért: A lengyel püspökök "sajnálják"

Jó, hogy XVI. Benedek beszélt a cölibátusról - mondta a 69 éves Jan Pawel Lenga érsek, a kazahsztáni Karaganda volt érseke egy műsorban a lengyel állami televízióban.

Ha Benedek előbb cselekedett volna, akkor az egyházi zűrzavar nem történt volna meg - mondta Lenga. Reméli, hogy a kommunizmust túlélő kazahsztáni és orosz egyház megmenekül a korrupt nyugati befolyástól.

A szexuális ügyekről Lenga azt mondja, hogy az egyháznak nem szabad megengedőnek lenni vagy megkérdezni az embereket, mi jobb nekik, mert Krisztus nem így cselekedett.

A tridenti mise és a Novus Ordo számára olyan, mint a menny és a föld, mivel a misét ünneplők a második Krisztussá vállnak, nem Jézus barátaivá.

Sok prelátus, Bergogliót is beleértve, nem rendelkezik mély hittel arról, hogy Krisztus mit adott át tanítványainak - vette észre Lenga. Támogatja Viganó érseket és kritizálja Marx bíborost, akik egyházainak "semmi közük sincs" a katolikus egyházhoz.

A berlini Sterzinsky (+2011) és Meisner (+2017) bíborosok volt titkára elmondta Lengának, hogy Németországban három vagy négy püspök maradt, akik nagyjából katolikusok.

Lenga említette egy lengyel érsek emeritus és Biblia professzort (valószínű Henryk Muszyński érsekre gondolhatott), aki azt mondta neki, hogy "senkinek sincs monopóliuma az igazságról". De Lenga elmondta, hogy Krisztus, aki maga az igazság és élet, rendelkezik monopóliummal. Szerinte ez az érsek egy katasztrófa és Krisztus árulása.

Lenga idézett egy görög katolikus püspököt, aki szerint a házas papság "egy katasztrófa", mert két részre kell szakadniuk az oltár és a család között.

Január 22-én a lengyel püspöki konferencia szóvivője, Paweł Rytel-Andrianik atya elmondta, bánja, hogy Lenga megjelent a médiában és "félrevezette a hívőket".

Kép: Jan Pawel Lenga, #newsGvrhfmwenl

lowoa shares this
851
1002. „Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.

Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent …More
1002. „Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.

Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent Véredet ontottad, az embereknek való megfeleléssel.
Mindig csak Téged lássanak a keresztfán! Soha ne mozduljanak el kereszted alól! Legyenek olyanok, mint a hűséges tanítvány, Szent János apostol, aki kitartott Melletted egészen a végsőkig. Ezért tudtad rábízni Legszentebb Édesanyádat.

Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet papjaidnak, hogy az életszentséget válasszák, és szentek legyenek mindörökké. Ámen.
(MJ20190615)


Rózsafüzér a jó papokért

A közönséges rózsafüzéren imádkozható.
Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket illesztjük be:

1. tized: Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.

2. tized: Megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat.

3. tized: Tövissel való megkoronáztatásod által gúny tárgya lettél: küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

4. tized: Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és állhatatos papokat.
5. tized: Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szentéletű papokat.