Clicks1.2K
ľubica
2

Mocný exorcizmus svätého Archanjela Michala

Mocný exorcizmus svätého Archanjela Michala

Svätá Trojica jediný Bože, úpenlivo Ťa prosím, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Archanjela Michala, všetkých anjelov a svätých o tú veľkú milosť premôcť temné sily v slovenskej zemi i na celom svete.
Odvolávame sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, Jeho Drahocennej Krvi preliatej za nás i Jeho svätých Rán, Agónii na Kríži i všetkých utrpení znášaných počas umučenia i cez celý život nášho Pána a Spasiteľa.

Prosíme, Ťa Ježišu Kriste, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli zlé mocnosti do pekelných priepastí, aby v slovenskej zemi i na celom svete nastalo Božie Kráľovstvo, aby sa Božia milosť mohla rozliať do každého ľudského srdca, aby náš národ i všetky národy celého sveta mohli okúsiť Boží Pokoj.

Naša Pani, úpenlivo Ťa prosíme, vyšli svojich anjelov, aby uvrhli do pekelných priepastí všetkých zlých duchov, ktorí majú byť zatratení. A Ty, Vodca nebeských zástupov, dokonaj toto dielo, aby nás Božia milosť mohla neustále sprevádzať.

Priveď všetky nebeské zástupy, aby zlé sily boli uvrhnuté do pekelných priepastí. Použi celú svoju moc, aby premohla lucifera i jeho anjelov, ktorí sa postavili proti Božej Vôli a teraz chcú ničiť ľudské duše. Premôž, ich lebo viem že máš takú moc a nám vypros milosť pokoja a Božej Lásky, aby sme sa ponáhľali za Kristom do Nebeského Kráľovstva. Amen.

KAŽDÉ POMODLENIE TEJTO MODLITBY SPÔSOBÍ UVRHNUTIE 50TISÍC
ZLÝCH DUCHOV DO PEKELNÝCH PRIEPASTÍ.

To je veľká milosť, pamätajte na to, aby ste sa pomodlili túto modlitbu čo najčastejšie. Zakaždým, také množstvo zlých duchov bude uvrhnutých do pekelných priepastí. Toto je veľký Boží Dar odovzdaný skrze mňa, svätého Archanjela Michala v tomto mimoriadnom dni. Hľa, pekelné mocnosti sa budú báť tejto modlitby, lebo veľký zástup zlých bude musieť byť uvrhnutých do pekelných priepastí. To spôsobí veľké uvoľnenie v celom slovenskom národe i na mnohých miestach po celom svete.
/Svätý Archanjel Michal dňa 29.9.2011/ Zdravím KTO AKO BOH

Ranný Exorcizmus – V mene trojjediného Boha, v mene Otca i Syna i Ducha svätého, utekajte zlí duchovia, z tohto miesta, nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobujte zmätok v našej práci a našich plánoch, ktoré podriaďujeme Božím spásnym zámerom. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám: Odíďte a viac sa sem nevracajte. Amen Bože, náš najvyšší Pán, tvojou božskou mocou učiň, aby sme sa pre našich nepriateľov stali neviditeľnými! Svätý Michal, archanjel, ktorý si spolu s anjelmi v nebi premohol satana, pomôž nám zvíťaziť nad ním na zemi.

kristoterapia.sk/…y-k-sv-archanjelovi-michalovi/
ľubica
ľubica
terezaK: 1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT
Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo
Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh …
More
terezaK: 1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT
Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo
Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh chrání své věrné.
Uctívejte Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu a Matku, nacházejte u ní útočiště,

658. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2012 v 18:20.
BRZY UVIDÍTE NOVÉ SVĚTLO, NOVÉ SLUNCE
Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu.
Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně nerozumí tajemství stvoření.
Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám vše, co je. Vše, co bude. Vše, co může být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť člověku není dáno tomu rozumět v tomto čase.

youtube.com/watch?v=_RhWbsR8wZM
youtube.com/watch?v=zAcO8zsy068

eurozpravy.cz/…out-zemi-2-listopadu.39fd6e73/