Clicks18
vi.news

Giáo xứ - Linh mục có 13 nhà thờ - nhưng vẫn làm công việc tiêm vắc xin ngừa Covid

Cha sứ Vital Nlandu, người sinh ra lại Congo, là 58 tuổi một y tá đã qua đào tạo. Ông cũng đang làm việc tại một trung tâm tiêm chủng Covid tại Malmedy, Bỉ.

Lameuse-Verviers.sudinfo.be (vào ngày 19 tháng 4) cho biết Nlandu đã tiêm vắc xin cho hàng chục người mặc dù ông ấy không làm công việc này mỗi ngày.

Ông là cha xứ của Malmedy và các vùng lân cận. Kể từ năm 2018, ông trở thành trưởng của khu vực.

Đơn vị mục vụ của ông bao gồm 13 nhà thờ và nhà nguyện, tuy nhiên, ông vẫn dành thời gian để làm công việc của một y tá. Khi làm việc cho trung tâm tiêm chủng, Nlandu mặc như một y tá, nhưng khi ở giáo xứ của mình, ông ấy không bao giờ mặc như một linh mục.

Hình ảnh: Vital Nlandu © Diocèse de Liège, #newsToiyxkgnde