Clicks1.3K
Frog
8
Putin začleňuje noahidské protokoly do ruské ústavy. Tento příspěvek dávám jako doplnění příspěvku od Otce Halíka Putin se Švábem a Bidenem jedno jsou. Jen Kristus s Marií Pannou pomocnicí nás před …More
Putin začleňuje noahidské protokoly do ruské ústavy.

Tento příspěvek dávám jako doplnění příspěvku od Otce Halíka
Putin se Švábem a Bidenem jedno jsou. Jen Kristus s Marií Pannou pomocnicí nás před nimi ochrání, uč…

Sloučil jsem dvě videa do jednoho, konkrétně "Putin to Add Noahide Law to Russian Constitution" a "Putin, KGB, Chabad, & Mossad", původně zveřejněných na stránkách Know More News (knowmorenews.org).
Trepifajksl
Trepifajksl
Deformuje to odkaz, ačkoliv vkládám správně, zkusím tedy rozdělit:

https: + //www.henrymakow.com/ +putin-is-nwo-pawn.html
Zkopírovat a odstranit +
apredsasatoci
Zjavenie 16:15 SSV
Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.
Zjavenie 16:21 SSV
Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto jeho rana bola veľmi veľká.
Trepifajksl
Nejvýznamnější ze všech židovských dogmatiků, Orel Maimonides, učí: Jakmile se Židé po příchodu mesiáše znovu chopí moci, kterou kdysi měli v Palestině, mají se všichni Nežidé přinutit k přijetí noachitského zákona a zabít všechny ty, kteří se tomu budou vzpírat. – Na vysvětlení dodáváme, že se i na mnoha jiných místech Talmudu říká, že po příchodu mesiáše všechny národy přijmou židovskou víru, …More
Nejvýznamnější ze všech židovských dogmatiků, Orel Maimonides, učí: Jakmile se Židé po příchodu mesiáše znovu chopí moci, kterou kdysi měli v Palestině, mají se všichni Nežidé přinutit k přijetí noachitského zákona a zabít všechny ty, kteří se tomu budou vzpírat. – Na vysvětlení dodáváme, že se i na mnoha jiných místech Talmudu říká, že po příchodu mesiáše všechny národy přijmou židovskou víru, avšak křesťané by se na této milosti neměli podílet, nýbrž mají být naprosto a zcela vyhubeni.
Frog
Přesně tak! Po celá tisíciletí o žádných Noemových zákonech nikdo nic neví, až se najednou vynoří rabínský Rambo, který dokonce místo šábesdeklu nosil otomanský turban, a aby se zavděčil sultánovi, tak vymýšlí Noahidské protokoly a mohamedány milostivě řadí mezi Noahidy. A dneska jsou všichni moudří, jó, jó, to jsou přece zákony, kterými se řídil Noe po potopě. Navíc v té původní formulaci …More
Přesně tak! Po celá tisíciletí o žádných Noemových zákonech nikdo nic neví, až se najednou vynoří rabínský Rambo, který dokonce místo šábesdeklu nosil otomanský turban, a aby se zavděčil sultánovi, tak vymýšlí Noahidské protokoly a mohamedány milostivě řadí mezi Noahidy. A dneska jsou všichni moudří, jó, jó, to jsou přece zákony, kterými se řídil Noe po potopě. Navíc v té původní formulaci protokolů se od gojů ani nepovažuje za nutné v nějakého Boha věřit, pouze se musejí vzdát svého modlářství (Ježíš, Panna Maria atd.). Cituji dále z oficiálních stránek talmudských Židů:

religion.wikia.org/wiki/Noahidism

Noahidism is a monotheistic ideology based on the Seven Laws of Noah. According to Jewish law, non-Jews are not obligated to convert to Judaism, but they are required to observe the Seven Laws of Noah. Those who subscribe to the observance of such laws and their supporting organizations are referred to as B'nei Noah (Hebrew: בני נוח), Children of Noah or Noahides.
Technically, the Hebrew term B'nei Noah applies to all non-Jews as descendants of Noah. However, nowadays it is also used to refer specifically to those non-Jews who observe the Noahide Laws.

According to the Hebrew Bible, all humanity are descendants of Noah. Noah and his three children Shem, Ham, and Japheth survived the Flood aboard the Ark, along with their wives. Once the survivors were able to leave the ark for dry ground, they began to start new families and repopulate the earth. When Noah's family left the Ark, God made a covenant with them. According to the Talmud, this covenant included the Seven Laws of Noah. Thus, to the B'nei Noah, all living humans, as descendants of Noah, are subject to the Noahide laws—although Jews as the people chosen to bear the light of Torah before humanity, have further responsibilities placed on them.

Maimonides (Rabbi Moshe Ben Maimon, also known as "the Rambam") collected all of the talmudic and halakhic decisions in his time, and laid them out clearly in his work the Mishnah Torah; in addition to Jewish laws and their explanations, Noachide Laws were also collected with their explanation in Maimonides' Sefer Shoftim ("Book of Judges") in the last section Hilchot Melachim U’Milchamot ("The Laws of Kings and Wars") 8:9-10:12, which is available in English online. Some details of these laws are also found in the Midrashic literature.

The Seven Laws of Noah

The seven laws listed by the Talmud are:

1.Requirement to have just Laws: To set up an effective government to police the other six laws.
2. Prohibition of Blasphemy: Not to curse God's name, and not to put faith in magical arts or omens.
3. Prohibition of Idolatry: Not to manufacture or worship idols.
4. Prohibition of Sexual Immorality: Not to commit adultery, practice bestiality, incest, no homosexual fornication.
5. Prohibition of Murder: Not to take human life.
6. Prohibition of Theft: Not to steal or otherwise take another's possessions, and not to kidnap.
7. Prohibition of eating the limb of a living animal.

It is important to note that a knowledge and recognition of God is not one of the commandments for Noahides, while it is considered a commandment for Jews to recognize as such.

asknoah.org/essay/rambam

“Rambam” – Rabbi Moshe ben Maimon (Rabbi Moses Maimonides)
14 Nisan, 4895 – 20 Tevet, 4965 (C.E. 1135 – 1204)

Thus it is important to encourage Gentiles to honor the 850th birthday of Rambam [in 19’85 C.E.]. It should be stressed that Rambam cared for everyone, Jew and Gentile alike, so that in his Code [the Mishneh Torah] he presented the Laws for them (Seven Noahide Laws), and in his daily life he extended a caring and helping hand for all. This will increase the knowledge of Rambam in the world and will bring an improvement in the civilization of the world…

Through all this work of teaching the Laws of Noah to the nations of the world, which is a preparation for the work of Moshiach, may we merit the ultimate and complete goal of perfecting the world with the fulfillment of the promise:
“For then will I turn to the peoples a pure language, that they may all call upon the Name of the L-rd to serve Him with one consent.”
apredsasatoci
Henta Lutherova Kalvinova, tvoj miláčik Putin.
Na pipi na na na....... 🥱
Alexandra Ritzová
Putin stejně jako Si Tien-pching se zásadně staví proti Švábovu šílenému resetu. Také Putin a Si ovšem bojují s deep statem v Rusku a Číně, který se snaží oslabovat dílo Donalda Trumpa - legimního prezidenta Americké republiky.
Frog
Jsou tři úhlavní nepřátelé církve: světový sionismus, světový komunismus a světový masonismus. Jde tu jen o to, který ze světových politiků je tou či onou složkou držen u moci. Zatímco Bidena podporují židobolševici, za Trumpem a Putinem stojí sionisti. Jestliže židobolševici mají své ústřední centrum, kterému se říká "Deep state", tak sionisti mají svůj deep state rovněž, a je jím Chabad. Když …More
Jsou tři úhlavní nepřátelé církve: světový sionismus, světový komunismus a světový masonismus. Jde tu jen o to, který ze světových politiků je tou či onou složkou držen u moci. Zatímco Bidena podporují židobolševici, za Trumpem a Putinem stojí sionisti. Jestliže židobolševici mají své ústřední centrum, kterému se říká "Deep state", tak sionisti mají svůj deep state rovněž, a je jím Chabad. Když si člověk musí vybrat, dá samozřejmě hlas Trumpovi a ne Bidenovi, ale tím se příliš nevyřeší. Stačí se jen podívat na toho povedeného Trumpova zeťáčka Kushnera, z jeho hadích očí sálá jen čisté zlo. Co se týče šíleného resetu, usilují o něj všechny tři skupiny, jen je mezi nimi konkurenční boj, kdo z nich tím nejvíc získá. Nemůžeme dnes spoléhat na žádného světového politika, ďábel drží všechna království světa, a to současné zlo zlomí až druhý Kristův příchod.
apredsasatoci
Naozaj?
Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. Zkusme ale naházet cihly volně na hromadu. Velmi rychle si osekají hrany, budou nepoužitelné, zarostou křovím nebo je někdo brzy rozkrade. Pokud ale cihly naklademe vedle sebe a spojíte je …More
Naozaj?
Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. Zkusme ale naházet cihly volně na hromadu. Velmi rychle si osekají hrany, budou nepoužitelné, zarostou křovím nebo je někdo brzy rozkrade. Pokud ale cihly naklademe vedle sebe a spojíte je pojivem (maltou), vystavíte z nich pevnou zeď. Zkuste pak ukrást cihlu ze zdi domu. Je to velmi složité. Pokud navíc v domě někdo bydlí, někdo silný, pak je to prakticky nemožné. Jenže jednotlivé kameny nebo cihly jsou tak těsně spojeny, že na jednom bratru stojíte, dva vás podepírají z boku a nakonec další, který je přidán později, stojí na vás. A to se některým lidem hodně nelíbí. Někde se vázat, dovolit někomu se na vás postavit a ještě se znehybnit maltou… Nakonec přijde fasáda a není vás ani vidět a ocitnete se ve skrytu. Ale tak nějak vypadá služba. Už není vidět vás, ale dům, který má sloužit k slávě Boží. Mnozí si ovšem církev představují jako starověcí Izraelité, kteří měli rádi cestující služebníky, kteří byli naprosto volní a svobodní ke službě (Sd 18,14:25). Bůh však tuto svévoli viděl zcela jinak, když ve svém slovu nechal zaznamenat: „V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné“ (17:6). Církev však svého krále má a ten jí odkázal srozumitelné instrukce.
Peter(skala)
trošku viac svetla do minulosti, ktorá je vlastne o tom istom, čo v sučasnosti:

Kresťanmi sa stali bud pohania alebo židia.
Pohania verili v mnohobožstvo alebo ked verili v jedneho boha, tak nevedeli alebo nechceli prijať, že ním je Boh izraelskeho naroda.
Židia - izraeliti uznávali len jedneho Boha, ktorý sa zjavil Adamovi, ... Mojžišovi, .... prorokom, ktorí su zaznamenaní v Starom Zakone (…More
trošku viac svetla do minulosti, ktorá je vlastne o tom istom, čo v sučasnosti:

Kresťanmi sa stali bud pohania alebo židia.
Pohania verili v mnohobožstvo alebo ked verili v jedneho boha, tak nevedeli alebo nechceli prijať, že ním je Boh izraelskeho naroda.
Židia - izraeliti uznávali len jedneho Boha, ktorý sa zjavil Adamovi, ... Mojžišovi, .... prorokom, ktorí su zaznamenaní v Starom Zakone (Biblia)

...takže kresťanmi sa stali bud židia, ktorí uverili, že Ježiš je Boh alebo pohania, ktorí uverili, že Ježiš je Boh.

Avšak, potom ked kresťania prijali vieru v Ježiša Krista a to od rôznych zvestovatelov akými boli Peter, Pavol, Ján .... tak sa znova rozdelovali natolko, nakolko viac nadržiavali osobám (apoštolom) ako samotnému Kristovi. Preto jední hovorili ja som Petrov, iní: Ja som Pavlov ...

...k Petrovi sa priklanali hlavne žido-kresťania, čiže tí, čo uverili v Krista a boli predtým židmi, čiže už verili v Boha izraelitov.

... k Pavlovi sa viac priklanali pohano-kresťania, čiže tí, ktorí uverili v Krista, lenže neboli predtým židmi, ale pohania a tiež preto, že práve Pavol bol tým, ktorí ich obratil na vieru Krtistovu.

aj v sučasnosti su kresťania, ktorí síce od detstva sa narodili v pravej katolickej viere, ale ich viera bola formalna. Boli pokrstený vodou, ale nie ohnom Ducha Sväteho ako hovorí Kristus: musíte sa znova narodiť a pokrstiť ohnom ... to sa stáva, až ked človek zažije s Bohom osobnu skusenosť, ktorá ho presvedčí, aby na 1.mieste mal Ducha Sväteho a nie Zakon, či už Biblický alebo cirkevný, štátny... povrchný (formalny-tradičný) človek má na 1.mieste Zakon a nie Ducha Zákona (Ducha Sväteho)
... to su takí akými boli aj kresťania priklonení k Petrovi (počas roztržiek), lebo tak ako oni ešte stále lipli k tradiciam ako bola obriezka, tak aj v sučasnosti su takí, čo lipnu na zakonoch-tradiciach, ktorí v istých momentoch života musia ísť do uzadia, aby do popredia prešiel Duch Tradice a mohol prejaviť lasku k bližnemu. Bez toho kresťan je len povrchný kresťan a hrozí, že v istom momente sa stane ako Šavol, ktorý pre Zákon bude prenasledovať aj kresťanov

potom su kresťania, ktorí neboli pokrstení od detstva, ale až neskôr, lebo uverili v Krista až neskôr. Predtým žili ako pohania, lebo verili všelijakým božstvam, ale zažili s Ježišom niečo velkolepé a to ich obratilo k tomu, aby sa zriekli všetkých božestiev a prijali Ježiša za jediného Boha.

títo kresťania aj ked nelipnu až tak na zakonoch, predsa však sa stáva, že maju slabu vieru v dogmaticke učenia. Uverili sice v Krista a Cirkev, ale ešte stale maju v sebe liberalne zmýšlanie, ktorého sa nezriekli zpredošleho spôsobu života. Ked pred obratením žili volnomyšlienkársky, tak táto nezriadená sloboda sa im ešte nedostala z tela i ked už verejne vyznávaju vieru v Ježiša.

Ked porovname tieto 2 odlišnosti kresťanov vtedy a dnes, tak vidíme, že jední maju problem lipnuť viac k Zakonom (ako k Duchu Zakona) a druhí maju problem viac lipnuť k duchu nezriadenosti (ako k Duchu Svätemu)

Obidve skupiny kresťanov sa maju čo učiť od Ježiša, od apoštolov a navzajom sa doplnať, resp. najsť rovnovahu medzi Zakonom a Duchom.