CÓRKA MARYI
111.5K

JEZUS: Tym, którzy przestrzegają Bożych Praw, będzie się przypisywać cechy demoniczne i będą ścigani

JESUS: Those who follow the Laws of God will be demonised and sought out…
CÓRKA MARYI
"Nawet dwadzieścia milionów was, dzięki waszej wytrwałości, próbom, cierpieniom i modlitwie może uratować większość ludzkości. To jest Moja obietnica wobec was.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkich waszych braci i siostry. Bo zjednoczeni wszyscy staniemy się częścią Mojego Nowego Królestwa i wszystko będzie dobrze. Choć potrzeba jeszcze wykonania wielkiej pracy, aby nawrócić rodzaj …More
"Nawet dwadzieścia milionów was, dzięki waszej wytrwałości, próbom, cierpieniom i modlitwie może uratować większość ludzkości. To jest Moja obietnica wobec was.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkich waszych braci i siostry. Bo zjednoczeni wszyscy staniemy się częścią Mojego Nowego Królestwa i wszystko będzie dobrze. Choć potrzeba jeszcze wykonania wielkiej pracy, aby nawrócić rodzaj ludzki, nie miejcie wątpliwości. Nie będzie to łatwe zadanie, ale moc i Łaski, które przyznam tej Misji, zapewnią, że Święta Wola Mojego Ojca będzie mogła zostać wypełniona w taki sposób, jak powinna."