Clicks21
vi.news

Di sản của John Paul II: Một nhà sáng lập khác bị tước bỏ tư cách

Linh mục Marie-Michel Hostalier, 72 tuổi, cựu Dòng Cát Minh thuộc Giáo phận Valence từ năm 2010, đã bị tước bỏ tư cách vì xúc phạm nghiêm trọng đến phụ nữ trưởng thành trong bối cảnh đồng hành thiêng liêng từ nhiều năm trước.

Hostalier tham gia thành lập trường truyền giáo của Cha Daniel-Ange "Jeunesse Lumière" (1984), đồng sáng lập the Carmel of Mary Virgin Missionary (1997), một cộng đồng nam và nữ chiêm niệm và truyền giáo nhỏ, và được chào đón vào năm 2018 bởi Giáo phận Toulon để thành lập một cộng đồng có tên là "Hiệp thông Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria" đã bị giải thể vào năm 2019 khi những cáo buộc được biết đến.

Giáo phận Valence đã thông báo vào ngày 10 tháng 9 rằng phiên tòa chống lại Hostalier được tiến hành cùng với Bộ Giáo lý Đức tin.

#newsUkrzdhmctm