Edward7
341.6K

Abp. Vigano przemówienie do szwajcarskich protestujących przeciw dyktaturze

Przesłanie video od Arcybiskupa Carlo Maria Viganò. Były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki na demonstrację przeciwko "środkom pandemicznym" w Szwajcarii. "Po kryzysie zdrowia nadchodzi kryzys ekologiczny i transhumanistyczny". Berno - 12 listopada 2021 r.
Drodzy przyjaciele,

Wielu z was nigdy by nie pomyślało, że Szwajcaria w końcu pójdzie w ślady Włoch i innych narodów, w uległym podporządkowaniu się dyktatowi elit, nawet w sprawach zagrożenia pandemią. Wasza konfederacja w rzeczywistości już znacznie wyprzedza inne kraje na drodze do globalizacji, a odcisk Nowego Porządku Świata jest bardzo wyraźny w życiu dużych miast szwajcarskich. I tak jak Szwecja uniknęła zamknięcia i masek, można by pomyśleć, że również w Szwajcarii środki mające rzekomo powstrzymać zarażenie nie przyjęłyby tego nieudanego modelu, którego tragicznym przykładem są Włochy. Z drugiej strony, jako że Światowe Forum Ekonomiczne ma swoją siedzibę w Davos, można było mieć nadzieję, że Klaus Schwab nie dopuści do tego, abyśmy na własnej skórze przekonali się, co czeka całą ludzkość, jeśli tylko pozwolimy na realizację jego delirycznego Wielkiego Resetu[1], podzielanego przez ONZ pod nazwą Agenda 2030[2]. Jeśli jednak zastanowicie się nad tym, co pokazano wam 1 czerwca 2016 roku wraz z otwarciem tunelu Gottharda, powinniście mieć pojęcie o inspirujących zasadach tego Nowego Porządku[3].

Jesteście tu dzisiaj, aby zaprotestować przeciwko zaostrzeniu środków sanitarnych i kontrolnych podjętych przez szwajcarski rząd federalny pod pretekstem tzw. pandemii. Jak państwo wiedzą, to, co planuje się dla Szwajcarii, zostało również przyjęte w całości lub w części w innych krajach, w tym we Włoszech i Francji. Dyskryminacja osób nieszczepionych jest już rzeczywistością w wielu krajach, podobnie jak śledzenie obywateli za pomocą paszportów szczepień, zawieszanie pensji tym, którzy nie poddają się kontrolom oraz możliwość stanowienia przez władze publiczne prawa w odstępstwie od ustaw zwykłych i samej konstytucji.

Ale pozwól, że zadam ci kilka pytań.

Czy protestujecie przeciwko ograniczeniu waszych konstytucyjnych wolności, czy dlatego, że zdajecie sobie sprawę, że te pierwsze środki kontroli są tylko pierwszym krokiem do stopniowego unieważniania waszej indywidualnej wolności, wchłoniętej przez Państwo/Medycynę, która decyduje w waszym imieniu, jak was leczyć, przez Państwo/Mistrza, który decyduje, czy i kiedy możecie wyjść z domu, pracować, pójść do restauracji, podróżować?

Czy demonstrujecie przeciwko zielonej przepustce, ale nadal akceptujecie narrację o pandemii i szczepionkach, czy też zrozumieliście, że ta kolosalna farsa opiera się na "wirusie wyprodukowanym w laboratorium", rozprzestrzenianym w celu stworzenia zagrożenia pandemią, co dałoby pretekst do objęcia całej ludzkości kontrolą?

Czy wyszliście na ulice, ponieważ denerwuje was konieczność skanowania waszych kodów QR, aby wejść do biur i fabryk, a w każdym razie zaszczepiliście się eksperymentalną surowicą genową, czy też jesteście w pełni świadomi nieskuteczności tych tak zwanych szczepionek, ryzyka poważnych skutków ubocznych w perspektywie krótko- i długoterminowej oraz braku odpowiedzialności firm farmaceutycznych, które wykorzystują was jako króliki doświadczalne i które, jeśli zachorujecie lub umrzecie, nie będą musiały wypłacić żadnych odszkodowań ani odpowiedzieć przed żadnym sądem?

I wreszcie: czy zdecydowaliście się protestować, ponieważ wolność, na którą się powołujecie, aby nie podlegać kontroli zdrowotnej, jest tą samą wolnością, w imię której uważacie za słuszne zabijanie dzieci w łonie matki, osób starszych i chorych w szpitalnym łóżku? Ta sama wolność, która legitymizowałaby związki homoseksualne i teorię gender? Czy to jest ta wolność, do której Pan się odwołuje? Wolność do obrażania Bożego Prawa, do bluźnienia Jego Imienia, do łamania naturalnego prawa, które On wpisał w serce każdego człowieka?

Bo jeśli wszystko, czego chcecie, to wolność robienia tego, co chcecie, to wasza demonstracja nie ma sensu: to właśnie ci, którzy mówią wam o równości płci, prawie do "zdrowia reprodukcyjnego", eutanazji, macierzyństwa zastępczego i wolności seksualnej, mają was wszystkich w garści, decydując o tym, co jest dla was dobre w imię "waszego dobra", zdrowia publicznego czy ochrony planety. To oni wkrótce połączą waszą zieloną kartę z waszym cyfrowym dowodem tożsamości, waszym kontem bankowym, waszymi podatkami, płacami, ubezpieczeniem społecznym i statusem zdrowotnym, a czyniąc to - dla "waszego własnego dobra" - będą mogli decydować, czy możecie pracować, podróżować, pójść do restauracji, kupić stek czy owady.

Ta wolność sprawiła, że uwierzyliście, że jesteście "wolni", podczas gdy ci, którzy chcą, abyście byli posłusznymi sługami, pozwalają wam szaleć na długiej smyczy, dając wam złudzenie, że możecie robić, co chcecie, że macie "prawo" do aborcji, że możecie żyć wbrew nakazom naturalnej i chrześcijańskiej moralności, że możecie zachowywać się tak, jakby Bóg nie istniał, jakbyście nigdy nie musieli stanąć przed Nim w dniu sądu.

Ale to nie jest wolność: to jest licencja, to jest libertynizm. Jest to wolność do potępienia waszych dusz, a nie wolność do uczciwego życia i zasługiwania na niebo. Prawdziwa wolność jest zdolnością do działania w granicach Dobra, i to jest wolność, do której trzeba dążyć, to jest wolność, której trzeba się domagać z odwagą i dumą, to jest wolność, która "uczyni was wolnymi" (J 8, 32).

Wolność wyboru, by nie dać się zwieść obietnicom tych, którzy przewidują lepszą przyszłość, zrównoważoną ekologicznie, integrującą, tolerancyjną, odporną i płynną pod względem płci, jednocześnie zmuszając cię do kupowania tylko tych produktów, które udostępnili w Internecie, do zamawiania obiadów i kolacji z dostawą, do leczenia się za pomocą telemedycyny, do śledzenia lekcji w nauczaniu na odległość, do niechodzenia do biura - z inteligentną pracą.

Mówię o wolności mówienia "nie" tym, którzy, przewidując postęp w świecie pracy i entuzjastycznie pokazując wam wolny czas, którym będziecie mogli się cieszyć przy zmniejszonym wymiarze godzin, obniżają wasze pensje, likwidują ochronę związkową, pozbawiają was środków do życia na utrzymanie rodziny, zmuszają was do życia w coraz mniejszych mieszkaniach, coraz bardziej anonimowych, coraz bardziej na przedmieściach. Powiedzcie "nie" tym, którzy najpierw pozbawiają was autonomii pracy, tworząc bezrobocie i likwidując specjalizacje zawodowe, a następnie oferują wam dochody obywatelskie, z których możecie robić za niewolników, szantażowani przez państwo, które decyduje o warunkach, na jakich możecie pracować.

Wolność, której powinniście się domagać, to nie akceptowanie narracji medialnej, kolosalnego oszustwa całej kategorii zniewolonej przez elitę, zaangażowanej w szerzenie kłamstw i cenzurowanie prawdy, opłacanej, by przypodobać się władzy i tłumić sprzeciw; wolność, by domagać się, by dziennikarze odzyskali godność etyki zawodowej, deontologii, a nie niesławę dworskiej służalczości wobec panów nigdy nie nasyconych władzą.

Wolność słowa, na którą powinniście się powoływać wszyscy, a zwłaszcza ci z was, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje lub wykonują zawody związane z obecną sytuacją kryzysową - lekarze, ratownicy medyczni, funkcjonariusze organów ścigania, sędziowie, politycy - to wolność ujawniania korupcji, konfliktów interesów, konszachtów, milczenia, współudziału w systemie, który opiera się na oszustwie, nadużyciach, terroryzmie psychologicznym i manipulacji rzeczywistością. Wolność odmowy zgody na zbrodnię przeciwko ludzkości, dokonywaną z bezwzględną determinacją.

Możemy zadać sobie pytanie, czy wraz ze zwycięstwem tego referendum 28 listopada cokolwiek się zmieni. Konstytucja Szwajcarii sprzyja aktywnemu uczestnictwu obywateli i będzie stanowiła wyraźny sygnał dla Rady Federalnej, aby odstąpiła od swoich zamiarów. Ale nie myślcie, że wasza walka o podstawowe prawa kończy się w tym miejscu: atak jest globalny i każdy musi być świadomy zagrożenia dla nas wszystkich.

Nie jest to walka, w której możemy pokonać wspólnego wroga jedynie ludzkimi siłami: jest to walka epokowa, w której ważą się losy całej ludzkości, a także każdego z nas z osobna, w czasie i w wieczności. Stawką jest nasze życie, nasza tożsamość, nasza indywidualność. A przede wszystkim: zwolennicy Wielkiego Resetu są z natury antychrześcijańscy i antychrystusowi, ponieważ ten "Nowy Porządek" to nic innego jak piekielny chaos.

Masz szansę podjąć decyzję. Nie tyle, czy zielona przepustka jest bezprawna, ale czy chcesz na stałe pozbawić się tego, co pozostało z twojej wolności, pozwalając na dystopijny koszmar narzuconej ci tyranii, dziś sanitarnej, jutro ekologicznej lub transhumanistycznej. I niech Bóg wspomaga i chroni swoich.

[1] Zob. strona internetowa Światowego Forum Gospodarczego: weforum.org/great-reset/
[2] Zob. strona internetowa Organizacji Narodów Zjednoczonych: unric.org/it/agenda-2030/
[3] youtube.com/watch?v=g0B28vi3u8c


12 listopada 2021 r.

accademianuovaitalia.it/…ia/chiesa-cattolica/10442-vigano-discorso-di-berna

Wielki reset – obowiązek katolika, by stawiać opór

Arcybiskup Carlo Maria Viganò, Nuncjusz Apostolski

Wielki Reset
 : to szczęśliwe wyrażenie które słyszymy od kilku lat, jest zapożyczone i powtarzane przez globalistyczną elitę, Wielki Reset , który w świadomości jego zwolenników powinien reprezentować wielki reset, w rzeczywistości oparty na nowych zasadach społecznych i ekonomicznych . Nie będę się więc rozwodził nad tym, czym jest , ale nad tym, czym powinno być "Większe Przywrócenie " , czyli ów „nowy początek”, który może osiągnąć tylko Nasz Pan Jezus Chrystus, Król i Pan jednostek i narodów.

W Apokalipsie św. Jana Apostoła rozbrzmiewają odwieczne i święte słowa Słowa Wcielonego: „ Ecce nova facio omnia ”, „ Oto czynię wszystko nowe ” (Ap 21, 5). Więc kiedy mówimy o Wielkim Odrodzeniu , mamy na myśli manifestację wszechmocy Boga, wyeksponowanie Jego prawicy, pokonanie Jego wrogów. My ze swej strony odpowiadamy na te słowa naszym mottem św. Piusa X: „ Przywróć wszystko w Chrystusie ”, zaczerpniętym z Listu św. Pawła do Efezjan: „ Zgromadzenie uporządkowanej pełni czasu w Chrystusie. wszystko: ci, którzy są w niebie i ci, którzy są na ziemi ”(Ef 1:10).

Ale jeśli naszym obowiązkiem jest zrekapitulować wszystko w Chrystusie, aby wszystko było nowe, to konieczne jest, abyśmy zrozumieli we wszystkich dramatycznych dowodach tego, co dzieje się wokół nas, abyśmy rozpoznali z natury perwersyjną matrycę ideologii stojącą za pandemią. farsa, a przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z niemożności poddania się jakimkolwiek kompromisom z wrogami Chrystusa, Kościoła i rodzaju ludzkiego. Podsumujmy wszystko w Chrystusie: w Nim, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, wszystko musi znaleźć swój początek, swój rozwój i swoje wypełnienie. Przychodzi mi na myśl modlitwa mszalna : Actiones nostras, quaesumus, Domine, et adjuvando aspiring præveni prosequere, ut nostra cuncta incipiat operatio a te semper, et per te coepta finiatur”. W przejrzystej prozie łacińskiej odnajdujemy początkową inspirację, pomoc w realizacji, podsumowanie początku i końca każdego naszego działania w Bogu.

Jeśli spojrzymy na sposób, w jaki przeprowadzono Wielki Reboot i pandemiczną szaradę, zobaczymy, że nic, co osiągnęli globaliści, nie jest inspirowane dobrem; przeciwnie, widzimy, że tym, co inspiruje jego zbrodnicze działanie, jest teologiczna nienawiść do Boga Stwórcy i Zbawiciela; kłamstwa, szantaż, oszustwo i korupcja umożliwiają rozprzestrzenianie się globalnych oszustw; dla nich wszystko zaczyna się i odbywa w imię śmierci, choroby, przerażenia. To piekielny chaos przeciwny Boskiemu kosmosowi, nieporządek przeciwny porządkowi, dobro przeciw złu. Znakiem Wielkiego Resetu jest niechęć Szatana do cudownego dzieła Stworzenia, a tym bardziej do cudu Odkupienia.: który jest mordercą od początku i który jest skazany na wieczność za swój bunt przeciwko Majestatowi Bożemu, zostaje rozpętany, by zaciągnąć ze sobą jak najwięcej dusz do piekła, jako gest hańby i zniewagi wobec tego Boga, który " Tak bardzo umiłował świat, że dał Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. „(J 13,16). Zazdrość i duma popychają dzieło diabła i jego sług do szerzenia na ziemi piekielnej tyranii, która jest bladym oczekiwaniem na męki wieczności. Zazdrość o łaskę, że stworzenie złożone z duszy i ciała mogło pobudzić Trójcę Świętą do współczucia, do tego stopnia, że Słowo Odwieczne stało się człowiekiem jak my, przybrało nasze śmiertelne ciało, aby uczynić nas uczestnikami Jego boskości, jako jeden z z Ofiarowania modlitwy : " ejus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae Fieri dignatus est uczestnictwa " . Dumny i niefortunny krzyk Lucyfera jest odpowiedzią na gest godnej podziwu pokory Syna Bożego.

Największy restart jest bardzo prawdziwy i ontologicznie konieczne: bramy piekielne nie przemogą. Chrześcijanin nie wierzy w dwie przeciwstawne bóstwa, zgodnie z manichejską wizją wyznawców Nowego Porządku Świata i masonerii. Nie ma dobrego „boga” – Szatana – który oświeca człowieka po wiekach obskurantyzmu i przesądów, ani złego „boga” – biblijnego Boga – który okrutnie sieje śmierć i ból ludzkości. Jest to ezoteryczna doktryna sekt, które inspirują ideologię globalistyczną, heretycka i bluźniercza doktryna, która odrzuca rozum nawet przed wiarą. Chrześcijanin wie, że wszechmoc Boża zwycięży niegodziwych „ tchnieniem swoich ust”.»(Iz 11:4), i że Pan pozwala, aby działanie diabła ukarało złych i wystawił dobre na próbę. Dlatego nie musimy obawiać się epilogu tej doniosłej bitwy, bo Bóg nie kłamie i nie może cię oszukiwać.

Ale aż do dnia triumfu naszego Pana nad szatanem, ile prześladowań, ile boleści, ile ofiar spada w szeregi dobrych! A ileż łez wylewają rodzice nad losem swoich dzieci, dzieci dla rodziców, starców, dla których śmierć jest wyzwoleniem, młodych, którzy z udręką mierzą się z ponurą i niebezpieczną przyszłością, która ich czeka! Jesteśmy w tej fazie, która nie jest już przejściowa, ale która nie osiągnęła jeszcze epilogu, w który wszyscy mamy nadzieję i w który wierzymy. Faza, w której panowanie Antychrysta ustanawiane jest przy współpracy wszystkich instytucji świata: władców, urzędników, sił policyjnych, lekarzy, dziennikarzy, duchownych. "Dixit insipiens in corde sua: Non est Deus. Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in studiis suis; non est qui faciat bonum, non est usque ad unum ” (Ps 14, 1). Wszyscy działają i zachowują się nie tylko tak, jakby Bóg nie istniał, ale w otwartej wojnie przeciwko Chrystusowi i Kościołowi. Wszyscy są zepsuci i czynią rzeczy ohydne, nie ma nikogo, kto czyni dobro… Jeśli jednak z psalmistą ubolewamy nad tą ruiną, która nas oblega, tym opresyjnym złem, które próbuje nas powstrzymać od czynienia dobra i chce nas zmusić do czynić zło - nawet przedstawić siebie i nasze dzieci do surowicy genetycznej - jednak istnieje wiele dusz, które nie poddają się szantażowi, którzy walczą dobrą walkę z” konkurs bonum„(2Tm 4,7), o czym Apostoł mówi właśnie w odniesieniu do czasów wielkiego odstępstwa: „ Nadejdzie wprawdzie dzień, kiedy zdrowa nauka nie będzie już wspierana, ale z powodu chęci usłyszenia czegoś, ludzie będą otaczać się nauczycielami zgodnie z ich życzeniem, odmawiając słuchania prawdy, by zwrócić się do baśni. Bądź jednak ostrożny, wiem, jak znosić cierpienie, dokończ swoją pracę jako głosiciel Ewangelii, wypełnij swoją posługę ”( tamże , 3). Nauczyciele zgodnie z ich życzeniem: duchowni i prałaci, którzy głoszą herezje i wykorzystują swój autorytet do nakłaniania wiernych do szczepień; lekarze i eksperci, którzy zaprzeczają prawdziwej nauce z powodu ich rozgłosu i osiągnięć; politycy i władcy, którzy nie dążą do bonum communeale są posłuszni władzom ponadnarodowym i finansowym; sędziowie i organy ścigania podporządkowane reżimowi totalitarnemu; dziennikarze, którzy rażąco prostytuują się, fałszując rzeczywistość, cenzurując prawdę, kryminalizując dysydentów.

Z pewnością nie możemy powiedzieć, że nie zostaliśmy ostrzeżeni: „ Albowiem wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nigdy nie było od początku świata aż do teraz i nigdy więcej nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadna żywa istota nie byłaby zbawiona; ale z powodu wybranych dni te będą skrócone. Dlatego jeśli ktoś ci powie: oto Chrystus jest tu, albo tam jest, nie wierz w to. W rzeczywistości powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy dokonają wielkich cudów i cudów, aby oszukać, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Oto przepowiedziałem wam to ” (Mt 24,21-24). Ilu wokół nas fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków! Ile cudów i cudów dzięki oszustwom wielkich? media I kłamstwo, które stało się normą! A ilu wybranych oszukało, ilu katolików, których uwiodło kolosalne oszustwo, po dziesięcioleciach zaangażowania i uległości, wszyscy bezkrytycznie dążyli do prześladowania tego „ wielkiego ucisku ”, ustanowienia Nowego Porządku przez Wielki Reset i pod pod pozorem fałszywej pandemii!

Ale cuda szatana nie trwają, podobnie jak "odporność" po szczepionkach, którą chcą zdziesiątkować światową populację, poddając ocalałych piekielnej i nieludzkiej dyktaturze. A wybrani mogą otworzyć oczy, użyć własnego rozumowania i napomnień Pisma Świętego, by rozpoznać dzieło Nieprzyjaciela, wydać na niego denuncjację, odkryć jego plany, ujawnić jego wspólników. A jeszcze wcześniej zrozum, co się dzieje, opraw to w nadprzyrodzony i eschatologiczny klucz, walcz z tym najskuteczniejszą bronią.

Naszym obowiązkiem w tym historycznym momencie jest walka , o zdobycie tych zasług przed Bogiem, które mogą skłonić Go do skrócenia czasu ucisku: „ A gdyby te dni nie zostały skrócone, żadna żywa istota nie zostałaby zbawiona ; ale ze względu na wybranych dni te zostaną skrócone ” (Mt 24,22). Wynik bitwy, jak powiedziałem, jest bardzo pewny i nieubłagany; ale czas trwania prześladowań zależy od nas, „z powodu wybranych ”. To zależy od naszego świadectwa Wiary i odważnej obrony Prawdy,jeśli grozi jej Argentyńczyk, który oskarża kardynała o „negację” lub który chce uniemożliwić odprawianie katolickiej Mszy; albo w niebezpieczeństwie ze strony skorumpowanych wirusologów, albo polityków zniewolonych przez globalistyczną elitę; albo uciszony przez dziennikarza reżimu, albo zaprzeczany przez konserwatywnego intelektualistę.

Każdy z nas ma dziś zaszczyt stanąć po jednej ze stron pod sztandarami Chrystusa:Dla innych czerpcie siły w Panu i w sile Jego mocy.” Przywdziejcie zbroję Bożą, aby móc oprzeć się pułapki diabła. W rzeczywistości nasza walka nie toczy się przeciwko stworzeniom stworzonym z krwi i ciała, ale przeciwko księstwom i mocom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom żyjącym w niebiańskich regionach. Dlatego weźcie zbroję Bożą, abyście wytrwali w złym dniu i wytrwali po przejściu wszystkich prób. Stójcie więc mocno, przepasujcie biodra prawdą, przyodziewajcie się w napierśnik sprawiedliwości i miejcie za but gorliwość w szerzeniu ewangelii pokoju. Zawsze trzymaj w ręku tarczę wiary, którą zdołasz ugasić wszystkie ogniste pociski złego ducha; Weź też hełm zbawienia i miecz Ducha, czyli słowo Boże. „(Efezjan 6: 10-20).

Św. Paweł używa militarnej metafory, która wydaje się doskonale pasować do chwili obecnej. Zachęca nas do walki,
ostrzegając nas, że nie jest to konflikt między ludźmi, ale walka „ z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami, które żyją na niebie ” ( tamże) . , 12). To tutaj naprawdę zaczyna się największy restart . Rozpoczyna się, gdy każdy z nas uświadamia sobie, że nie jesteśmy cichym obserwatorem czy nieuzbrojonym obserwatorem dokonującej się rzezi, ale cennym żołnierzem w armii, która swoją siłę zawdzięcza Temu, który dowodzi, i Temu, który nią kieruje.: możemy być biednymi grzesznikami i być pełnymi wad; ale jeśli nie odpowiemy na nasze powołanie jako chrześcijan, jako „żołnierzy Chrystusa”, jak staliśmy się przez namaszczenie bierzmowania; jeśli potulnie akceptujemy przemoc i ucisk zarówno fałszywych pasterzy, którzy atakują owczarnię Pańską, jak i zdrajców, którzy zajmują instytucje publiczne, unikamy również możliwości, jaką daje nam Opatrzność, by być częścią zwycięstwa Chrystusa. Zwycięstwo, które i tak będzie, a które będzie tak olśniewające i cudowne, że ostatecznie pokona szatana i jego sługi; Ale bądź ostrożny! -Będzie to zwycięstwo, w którym dezerterzy i wpadnięci w zasadzkę nie będą mieli udziału, podczas gdy zostaną potępieni przez tych, którzy walczyli, i przez samego Boga, który ogłasza na nich straszny wyrok: „ Zwymiotuję cię z moich ust ( Objawienie 3:16 ). Zwracając się do tych, którzy brali udział w bitwie, dumnie ustawiając się obok swego Pana.

Dlatego pracujmy nad skróceniem dni ucisku i zapewnieniem, że wkrótce nastąpi "Wielki Reset" , kończący tyranię tej sekty opętanych zniewolonych przez złego ducha. Uczyńmy to, formując się na atletów wiary w praktykowaniu cnót i we wzroście duchowym, zawsze pozostając w łasce Bożej. Uczyńmy to modląc się za naszych braci, za naszych przełożonych kościelnych i świeckich, za naszych wrogów: niech Pan dotknie ich serc i skłoni do pokuty, zmuszając ich do potępienia nacisku i szantażu, którym zostali poddani, wraz z imionami osób odpowiedzialnych. Zróbmy to, mówiąc prawdę, bez ludzkiego szacunku, bez poddawania się i bez zastraszania: apeluję przede wszystkim do tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska i mogą zdemaskować sieć oszustw, zbrodni i konfliktów interesów, które umożliwiły tę skandaliczne działania .

Jeśli każdy z nas stanie się tabernakulum Trójcy Świętej i tronem Chrystusa Króla, społeczeństwa, w których będziemy żyć, zarówno sprawy publiczne, jak i Kościół, będą mogły tylko pokłonić się naszemu Panu
, bo tak będzie, bądźcie zaczynem, który czyni ciasto (Ga 5,9), światłem świata (Mt 5,14) i solą ziemi (Mt 5,13). Niech to będzie początek prawdziwego Wielkiego Odrodzenia , o które wzywamy Boski Majestat za wstawiennictwem naszej Najświętszej Matki, Pośredniczki Wszystkich Łask i Wspomożycielki. I niech tak będzie.

+ Arcybiskup Carlo Maria Viganò
marcotosatti.com/…eset-da-roma-a-davos-dovere-cattolico-e-resistere/
Tymoteusz
Ks. abp Carlo Maria Viganò :
„Czy demonstrujecie przeciwko zielonej przepustce, ale nadal akceptujecie narrację o pandemii i szczepionkach, czy też zrozumieliście, że ta kolosalna farsa opiera się na "wirusie wyprodukowanym w laboratorium", rozprzestrzenianym w celu stworzenia zagrożenia pandemią, co dałoby pretekst do objęcia całej ludzkości kontrolą?”More
Ks. abp Carlo Maria Viganò :

„Czy demonstrujecie przeciwko zielonej przepustce, ale nadal akceptujecie narrację o pandemii i szczepionkach, czy też zrozumieliście, że ta kolosalna farsa opiera się na "wirusie wyprodukowanym w laboratorium", rozprzestrzenianym w celu stworzenia zagrożenia pandemią, co dałoby pretekst do objęcia całej ludzkości kontrolą?”
sajdak Jan shares this
4
3451
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
KREW NA RĘKACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA SZCZEPIENIA !
Ten eksperyment medyczny to zwykłe czipowanie bydła.
Operacja psychologiczna
COW ID - AI (1-A, 9-I) robiona na bazie grypy, przeziębienia, zapalenia płuc ma na celu zmusić ludzi do przyjęcia czipionki podłączającej do internetu rzeczy (czy jak to mówi Klaus Schwab intenetu ciał).
To nie jest
szczepionka bo nie zawiera szczepu żadnego wirusa, …More
.
.

KREW NA RĘKACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA SZCZEPIENIA !

Ten eksperyment medyczny to zwykłe czipowanie bydła.

Operacja psychologiczna
COW ID - AI (1-A, 9-I) robiona na bazie grypy, przeziębienia, zapalenia płuc ma na celu zmusić ludzi do przyjęcia czipionki podłączającej do internetu rzeczy (czy jak to mówi Klaus Schwab intenetu ciał).

To nie jest
szczepionka bo nie zawiera szczepu żadnego wirusa, zwłaszcza fikcyjnego Sars-Cov2, który istnieje tylko w mediach.

Tam jest
zestaw nanoczipów do całodobowego sledzenia i przechowywania tych danych, które zaczipowani podaja w formularzu rejestracyjnym (cyfrowe ID), preparat modyfikujący DNA żeby było podatne na sygnały z anten oraz coś, co powoduje namnażanie toksycznego białka kolca, które ma wywoływać cały zestaw chorób.

DNA jest anteną nastrojoną na odbieranie sygnałów od duszy, a oni przestrajają naturalną komunikację na chmurę ze sztuczną inteligencją do kontrolowania zaczipowach.
.
.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
premier Wielkiej Brytanii wywołał szok.
Odwiedzając centrum tzw. „szczepień przeciw COVID-19” Premier Wielkiej Brytanii powiedział:
„Poziom ochrony, jakie dają dwie dawki przed hospitalizacją i zgonem są bardzo wysokie, ale przyjęcie dwóch dawek nie chroni ani przed zarażeniem, ani nie zabezpiecza przed transmisją i zarażaniem innych. I dlatego takie ważne jest aby wziąć dawkę przypominającą …
More
.

premier Wielkiej Brytanii wywołał szok.

Odwiedzając centrum tzw. „szczepień przeciw COVID-19” Premier Wielkiej Brytanii powiedział:

„Poziom ochrony, jakie dają dwie dawki przed hospitalizacją i zgonem są bardzo wysokie, ale przyjęcie dwóch dawek nie chroni ani przed zarażeniem, ani nie zabezpiecza przed transmisją i zarażaniem innych. I dlatego takie ważne jest aby wziąć dawkę przypominającą”.[N24]

Sensacyjna wypowiedź Premiera Johnsona wywołała szok i niedowierzanie na świecie.

Komentatorzy natychmiast wytknęli, że ta sensacyjna wypowiedź całkowicie neguje sens wprowadzenia np. tzw. „paszportów szczepionkowych”.[N24]

Potem zaczęto zadawać kolejne pytania:

1. Jeśli 2 dawki nie chronią ani przed zarażeniem się chorobą, ani przez zarażaniem innych to na jakiej podstawie Premier Johnson uważa, że tzw. „dawka przypominająca” taką ochronę zapewni?[N24]

2. Po co podawać ludziom 3 dawkę, skoro według słów Premiera 2 dawki świetnie chronią przed ciężkim przebiegiem choroby oraz zgonami, czyli 2 dawki doskonale wykonują zadanie, którego od nich oczekiwano.[N24]

3. Po co dyskryminować i np. wyrzucać z pracy tysiące tzw. „niezaszczepionych” osób, jeśli fakt tzw. „szczepienia” jest absolutnie bez znaczenia jeśli chodzi o poziom ochrony danej osoby przed zarażeniem ani zarażania innych osób?[N24]

Jakby wypowiedzi premiera było mało, pojawiły się oficjalne dane z Wielkiej Brytanii, że tzw. „zaszczepieni” przeciw COVID-19 są dużo bardziej podatni na zarażenie COVID-19, niż „niezaszczepieni”.[N24]


czy to bezpieczne
.....
m.rekinek
,,Św. Paweł używa militarnej metafory, która wydaje się doskonale pasować do chwili obecnej. Zachęca nas do walki, ostrzegając nas, że nie jest to konflikt między ludźmi, ale walka „ z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami, które żyją na niebie ” ( tamże) . , 12).
To tutaj naprawdę zaczyna się największy restart . Rozpoczyna się, gdy każdy z nas uświadamia sobie …
More
,,Św. Paweł używa militarnej metafory, która wydaje się doskonale pasować do chwili obecnej. Zachęca nas do walki, ostrzegając nas, że nie jest to konflikt między ludźmi, ale walka „ z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami, które żyją na niebie ” ( tamże) . , 12).
To tutaj naprawdę zaczyna się największy restart . Rozpoczyna się, gdy każdy z nas uświadamia sobie, że nie jesteśmy cichym obserwatorem czy nieuzbrojonym obserwatorem dokonującej się rzezi, ale cennym żołnierzem w armii, która swoją siłę zawdzięcza Temu, który dowodzi, i Temu, który nią kieruje.:

możemy być biednymi grzesznikami i być pełnymi wad; ale jeśli nie odpowiemy na nasze powołanie jako chrześcijan, jako „żołnierzy Chrystusa”, jak staliśmy się przez namaszczenie bierzmowania; jeśli potulnie akceptujemy przemoc i ucisk zarówno fałszywych pasterzy, którzy atakują owczarnię Pańską, jak i zdrajców, którzy zajmują instytucje publiczne, unikamy również możliwości, jaką daje nam Opatrzność, by być częścią zwycięstwa Chrystusa.

Zwycięstwo, które i tak będzie, a które będzie tak olśniewające i cudowne, że ostatecznie pokona szatana i jego sługi; Ale bądź ostrożny! -Będzie to zwycięstwo, w którym dezerterzy i wpadnięci w zasadzkę nie będą mieli udziału, podczas gdy zostaną potępieni przez tych, którzy walczyli, i przez samego Boga, który ogłasza na nich straszny wyrok: „ Zwymiotuję cię z moich ust ” ( Objawienie 3:16 ). Zwracając się do tych, którzy brali udział w bitwie, dumnie ustawiając się obok swego Pana."