hr.news
197

Franjina privatna religija: Prisutan je pojam "različitih seksualnih orijentacija"

Franjo je roditeljima tijekom svoje opće audijencije 26. siječnja, koja je bila jedva popunjena, poručio da ne osuđuju djecu koja imaju "različite seksualne orijentacije" - iako se takve "orijentacije" ne osuđuju, već ih dekadentni zapadni oligarsi smatraju sekularnim sakramentom.

Osuđeni su samo hrabri koji proklamiraju katoličko učenje o homoseksualnosti. Skrivajući se iza stava laskanja moćnima, Franjo je rekao da se roditelji "ne bi trebali skrivati iza stava osude".

Crkva i sve kulture svijeta znaju da postoji samo jedna seksualna orijentacija - između muža i žene - dok je sve ostalo "intrinzički neuređeno" (npr. Katekizam).

Franjine primjedbe još su jedan primjer njegove privatne homoseksualne religije. U nekoliko je navrata ponovio svoju podršku homoseksualnim pseudo brakovima i u višekratno hvalio one koji opravdavaju homoseksualni poremećaj.

#newsRkcilucdjy