tommy1
1618

W OSTATNICH LATACH PRÓBUJE SIĘ ODNALEŹĆ W OSOBIE ŚW. JÓZEFA PATRONA NA NASZE CZASY

[TYLKO U NAS] KS. J. BOGACKI: 20 września 2022 óbuje się odnaleźć w osobie św. Józefa patrona na nasze czasy, patrona na czasy kryzysu. Próbuje się …
tommy 1
Próbuje się odnaleźć osobę, która potrafi dobrze rozeznawać, którędy pójść, w co się zaangażować, ale także próbuje się ukazać św. Józefa jako wzór człowieka zasłuchanego w Słowo Boże.