Clicks1.2K

Hlas duchovného otca Mariána Kuffu je hlasom volajúceho na púšti

Anton Čulen
102
Hlas volajúceho na púšti. „Liberalizmus je vzopretie sa Božej vôli…“ (M. Kuffa) Nemáme na Slovensku mnoho ľudí, ktorí verejne, odvážne a priamo hovoria celú pravdu – pravdu evanjelia, pravdu kresťans…More
Hlas volajúceho na púšti. „Liberalizmus je vzopretie sa Božej vôli…“ (M. Kuffa)

Nemáme na Slovensku mnoho ľudí, ktorí verejne, odvážne a priamo hovoria celú pravdu – pravdu evanjelia, pravdu kresťanskej viery a náuky. Je ich vskutku málo, možno by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky (hovorím o tých, ktorých účinkovanie má dosah na celý národ). Jedným z nich je nepochybne katolícky kňaz Marián Kuffa. Jeho kňazský život, charitatívna činnosť, pomoc ľuďom v núdzi, angažovanie sa v prospech „ponížených a potupených“, jeho statočná obhajoba kresťanských hodnôt, jeho príhovory sú obdivuhodné.

Hlas duchovného otca Mariána Kuffu je hlasom volajúceho na púšti.

V prostredí pokrivene chápanej slobody, mravnej skazy a duchovnej biedy tento hlas vzbudzuje záujem i rešpekt, ale tiež nepochopenie, odmietanie, ba aj nenávisť. Mnohí ho chcú umlčať, robia všetko preto, aby ho nebolo počuť, aby v púšti tohto sveta zanikol.

Benedikt XVI. V knihe Svetlo sveta upozorňuje na to, že moderná doba má svoje pozitíva aj negatíva. Niektoré kresťanské hodnoty sa stretávajú s podporou, no viaceré vyvolávajú odpor. Kresťan si musí byť vždy vedomý toho, že „svedectvo, ktoré má vydávať, sa môže stať pohoršením“. Musí rátať s nepochopením a odmietaním, ale nemôže mlčať – vieru treba šíriť a vysvetľovať.

Novodobý liberalizmus, ako prejav ateizmu a svojvôle, rozkladá našu spoločnosť, ničí kultúru, narúša samotné základy európskej civilizácie. Za falošnými prísľubmi a frázami o slobode, pokroku a prosperite sa skrýva démon, ktorý chce v ľuďoch zabiť kresťanskú vieru. Cieľom útokov je osobitne rodina a Cirkev.

Teológ a kazateľ, jezuita Henri Pinard de la Boullaye už pred niekoľkými desaťročiami (v knihe Ježiš a dejiny) vyslovil názor, že moderný svet nesie znaky druhého babylonského pomätenia, ktoré tentoraz siaha až do záhybov sŕdc. Ako vedecké sa nám predkladajú tie najčudesnejšie tézy, zároveň sa rozmáha nové pohanstvo, ešte požívačnejšie, bezbožnejšie a nebezpečnejšie ako staré, keďže chce „vyhasiť posledné hviezdy na nebi“ a bezohľadne pretvoriť, laicizovať spoločnosť. Vzniká tak poľutovaniahodný zmätok so smutnými následkami – ľudia strácajú orientáciu a prestávajú rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Pán farár Kuffa hovorí pravdu, jasne a zrozumiteľne vyjadruje dôležité posolstvo, ukazuje správny smer, upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí s nástupom takzvanej genderovej ideológie. A pravda neraz bolí, býva nepríjemná, vždy je však užitočná. Pravda oslobodzuje… Je na každom z nás, aké stanovisko zaujmeme, ako sa rozhodneme, čo spravíme a čo nespravíme. Isté však je, že ľahostajnosť nič nevyrieši a so zbabelosťou ďaleko nezájdeme.

Ján Maršálek
alianciazanedelu.sk/archiv/4710
Lola123456
Hlas, ktorý kričí pravdu - vyrušuje. Vyrušuje z pohodlia ľahostajnosti, z nenásytnosti po hmotnom majetku,, pôžitkárstva z hriechu. Preto niektorí chcú aby bol umlčaný a niektorí by mu chceli sťať hlavu aby hlas zanikol. Ale on bude aj potom kričať - v ich svedomí.
Caesar
"Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a
neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista."
Liberalismus je hřích,
Dr. Don Felix Sarda y Salvany
"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.
Kazdy
katolík, ktorý podporuje a volí liberalov, liberalne strany,
liberalizmus v akejkolvek podobe, …
More
"Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a
neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista."
Liberalismus je hřích,
Dr. Don Felix Sarda y Salvany
"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.
Kazdy
katolík, ktorý podporuje a volí liberalov, liberalne strany,
liberalizmus v akejkolvek podobe, dopústa vemi tazkeho, velkeho
smrtelneho hriechu voci Bohu!
Strážce likes this.
ekans
Kuffa je součástí toho liberalismu
Coburg
snake a ty si čoho súčasťou?
ekans
charismatické sekty ne, Selecký
Anton Čulen
amarillo
zaba and 2 more users like this.
zaba likes this.
Libor Halik likes this.