Clicks45
vi.news

Giám mục Brazil trao quyền tự do cho các cộng đồng nghi lễ La mã

Giám mục Adair José Guimarães, 61 tuổi, Brazil, đã trao quyền tự do cho các cộng đồng Nghi lễ La Mã trong giáo phận của ông, Salvatore Doni từ Giáo phận Formosa viết trên mạng xã hội.

Guimarães được phong chức Giám mục của Rubiataba-Mozarlândia vào năm 2008 và được Francis thăng chức thành Formosa vào năm 2019. Ông được cho là một trong những giám mục Brazil giỏi. Sau Traditionis custodies, ông không viết bất kỳ sắc lệnh nào cũng như không yêu cầu các bài đọc bằng tiếng bản địa.

Ông ấy đã tham dự một thánh lễ La Mã ngày 20 tháng 11 trong tu viện Holy Face của Dòng Chúa Cứu Thế, nơi ông ấy đã trao lễ phục cho hai nữ tu (video bên dưới).

Vào tháng 6, ông đã tham dự một thánh lễ của Giáo hoàng từ Ngai vàng để đóng cửa khu vực bao quanh tu viện (ảnh của bài báo). Thánh lễ này do tổng giám mục quân đội Brazil cử hành.

#newsZammrmbdvx

10:00