Wojna 5G - technologia kontra człowiek

5G - inwigilacja i depopulacja ludności na świecie ...

Dr Mercola
Everything You Need to Know About 5G

Historia w skrócie
5G opiera się przede wszystkim na szerokości pasma fal milimetrowych, o których wiadomo, że powodują bolesne uczucie pieczenia. Zostało to również powiązane z problemami z oczami i sercem, stłumioną funkcją immunologiczną, uszkodzeniami genetycznymi i problemami z płodnością.
FCC przyznaje, że żadne badania bezpieczeństwa 5G nie zostały przeprowadzone ani sfinansowane przez agencję lub przemysł telekomunikacyjny, i że żadne nie są planowane
FCC została opanowana przez przemysł telekomunikacyjny, który z kolei udoskonalił strategie dezinformacji stosowane przed nim przez przemysł tytoniowy
Trwałe ekspozycje na częstotliwości mikrofalowych, takich jak te z telefonów komórkowych może spowodować dysfunkcję mitochondriów i jądrowych uszkodzeń DNA z wolnych rodników produkowanych z nadtlenoazotynu
Nadmierne narażenie na działanie telefonów komórkowych i sieci Wi-Fi zostało powiązane z chorobami przewlekłymi, takimi jak zaburzenia rytmu serca, lęk, depresja, autyzm, choroba Alzheimera i bezpłodność.


Ten artykuł został wcześniej opublikowany 5 czerwca 2019 roku i został zaktualizowany o nowe informacje.

Narażenie na pole elektromagnetyczne (EMF) i promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) jest coraz większym zagrożeniem dla zdrowia we współczesnym świecie. Na stronie "Cellular Phone Task Force1" znajduje się długa lista rządów i organizacji, które wydały ostrzeżenia lub zakazały stosowania technologii bezprzewodowych różnego rodzaju i w różnych okolicznościach, począwszy od 1993 roku.

Inna długa lista organizacji reprezentujących lekarzy i naukowców jest również wśród nich, w tym apel o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące EMF wystosowany przez ponad 230 międzynarodowych naukowców do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku, w którym zauważono, że:2 "Liczne ostatnie publikacje naukowe wykazały, że EMF wpływa na żywe organizmy na poziomie znacznie wyższym niż większość międzynarodowych i krajowych wytycznych. Efekty obejmują zwiększone ryzyko raka, stres komórkowy, wzrost szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne układu rozrodczego,3,4,5 deficyty w uczeniu się i pamięci, zaburzenia neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólne samopoczucie u ludzi. Szkody wykraczają daleko poza rasę ludzką, ponieważ istnieje coraz więcej dowodów na szkodliwe działanie zarówno na życie roślinne, jak i zwierzęce."

Wezwanie do moratorium na 5G w szczególności zostało wydane we wrześniu 2017 r. przez ponad 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów,6,7 "dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska nie zostaną w pełni zbadane przez naukowców niezależnych od przemysłu", zauważając, że "udowodniono, że RF-EMF jest szkodliwe dla ludzi i środowiska" oraz że "5G znacznie zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF) na szczycie już istniejących 2G, 3G, 4G, Wi-Fi itp. dla telekomunikacji."

W artykule8 na stronie Environmental Health Trust, Ronald Powell, Ph.D., emerytowany harwardzki naukowiec fizyki stosowanej, zauważa "NIE MA BEZPIECZNEGO SPOSOBU na wdrożenie 5G w naszych społecznościach; raczej są tylko 'złe sposoby' i 'gorsze sposoby'" i zamiast spierać się o to, kto powinien mieć kontrolę nad jego wdrożeniem, powinniśmy skupić się na całkowitym zapobieganiu jego zatrudnieniu.

Obawy o zdrowie związane z 5G
Analityk z Wall Street Sunil Rajgopal również ostrzegł, że rosnące obawy dotyczące zdrowia mogą opóźnić wdrożenie 5G.9 Niektóre kraje już podjęły kroki w celu spowolnienia wdrażania 5G ze względu na ryzyko zdrowotne, zauważa Rajgopal. Pytanie brzmi: czy można to zatrzymać? Testy 5G zostały wstrzymane w Brukseli, w Belgii,10 a Szwajcaria opóźnia swoje 5G w celu stworzenia systemu monitorowania promieniowania.11 Syracuse, Nowy Jork, również próbuje ustanowić pewne zabezpieczenia i "wynegocjował prawo do przeprowadzania na żądanie inspekcji bezpieczeństwa anten 5G", aby rozwiać obawy społeczne.12 Według Forbes:13 "W New Hampshire ustawodawcy rozważają powołanie komisji, która ma zbadać wpływ sieci 5G na zdrowie. A Mill Valley w Kalifornii, w pobliżu San Francisco, w zeszłym roku zakazało budowy nowych komórek bezprzewodowych 5G."

Wiele innych obszarów postanowiło jednak zaufać Federalnej Komisji Łączności i stowarzyszeniu handlowemu branży bezprzewodowej, CTIA, które stworzyło stronę internetową "Cellphone Health Facts", powołując się na badania wykazujące brak ryzyka. Jeśli jednak uważasz, że FCC ocenia ryzyko zdrowotne, to byłbyś w błędzie. US Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology Health Risks at Senate Hearing

Na senackim przesłuchaniu dotyczącym handlu (powyżej), FCC przyznała, że żadne badania dotyczące bezpieczeństwa 5G nie zostały przeprowadzone ani sfinansowane przez agencję lub przemysł telekomunikacyjny, i że żadne nie są planowane.14,15 W przemówieniu wygłoszonym w National Press Club w czerwcu 2016 r., Tom Wheeler, były przewodniczący FCC i wcześniejszy szef grupy lobbingowej przemysłu bezprzewodowego, jasno określił stanowisko agencji, mówiąc:16. "Nie wchodźcie w drogę rozwojowi technologicznemu. W przeciwieństwie do niektórych krajów, nie uważamy, że powinniśmy spędzić następne kilka lat na studiowaniu ... Wypuszczanie innowatorów jest o wiele lepsze niż pozwalanie komisjom i regulatorom na definiowanie przyszłości. Nie będziemy czekać na standardy ..."

W świetle ponad 2000 badań wykazujących szeroki zakres szkód biologicznych od EMF, zapewnienia FCC i U.S. Food and Drug Administration, że ekspozycja na promieniowanie bezprzewodowe, w tym 5G, jest bezpieczna, wydają się w najlepszym razie nieszczere. Jak zauważono w artykule Counterpunch:17 "Lobbyści telekomunikacyjni zapewniają nas, że obowiązujące już wytyczne są wystarczające do ochrony społeczeństwa. Te wytyczne bezpieczeństwa, jednak, opierają się na badaniu z 1996 roku, jak bardzo telefon komórkowy ogrzewa głowę dorosłego plastikowego manekina. Jest to problematyczne z co najmniej trzech powodów:

żywe organizmy składają się z wysoce złożonych i współzależnych komórek i tkanek, a nie z plastiku.
Osoby narażone na promieniowanie o częstotliwości radiowej to płody/dzieci, rośliny i dzikie zwierzęta - nie tylko dorośli mężczyźni.
częstotliwości użyte w badaniu na manekinach były znacznie niższe niż ekspozycje związane z 5G."
Nawet tak, w 2022 roku, znaczne badania nad bezpieczeństwem EMF muszą być jeszcze wykonane. W rzeczywistości, na dzień 1 sierpnia 2022 r., z ponad 35 000 artykułów na temat EMF, tylko siedem było badaniami medycznymi lub biologicznymi.18 Jednak "żadne z tych badań nie modulowało lub nie badało pulsowania sygnału, jak wymaga tego 5G, ani nie wykorzystywało innych cech technologii 5G", według Joela M. Moskowitza, Ph.D., dyrektora Center of Family and Community Health School of Public Health na UC Berkeley.19


Jaki poziom EMF może wytrzymać człowiek?
Narażenie na działanie pól elektromagnetycznych o wielu częstotliwościach wpływających na życie biologiczne, takich jak te, w których działają telefony komórkowe i Wi-Fi, wzrosło około 1 kwintylion razy w ciągu ostatnich 100 lat.20,21 Niestety, narażenie na pola elektromagnetyczne jest obecnie tak powszechne, że przeprowadzenie kontrolowanych badań populacyjnych jest praktycznie niemożliwe, ponieważ żadna populacja nie jest w pełni narażona na działanie pola elektromagnetycznego. Ten brak grupy kontrolnej sprawia, że bardzo trudno jest określić, jakie są rzeczywiste efekty.

Mimo to, przeprowadzono jedno badanie kontrolowanego narażenia, które wykazało, że nie jest ono tak nieszkodliwe, jak się ludziom wydaje. Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych istniały dwie populacje - wiejska i miejska. Obszary miejskie były w większości zelektryfikowane, podczas gdy obszary wiejskie nie zostały zelektryfikowane do około 1950 roku. Dr Sam Milham, epidemiolog, skrupulatnie analizował statystyki śmiertelności pomiędzy tymi dwoma populacjami w czasie, wyraźnie pokazując, że istniała duża różnica w śmiertelności z powodu chorób serca, raka i cukrzycy pomiędzy tymi dwoma grupami. Następnie, gdy obszary wiejskie uległy elektryfikacji, obie krzywe połączyły się.

Dziś nie tylko żyjemy i pracujemy w zelektryfikowanym otoczeniu, ale jesteśmy również otoczeni mikrofalami z technologii bezprzewodowych. Wkrótce do tej mieszanki może dołączyć 5G, co sprawi, że ekspozycja będzie jeszcze bardziej złożona i potencjalnie szkodliwa. Jak zauważa Counterpunch:22 "Promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) 5G wykorzystuje 'koktajl' trzech rodzajów promieniowania, począwszy od fal radiowych o stosunkowo niskiej energii, promieniowania mikrofalowego o znacznie większej energii i fal milimetrowych o ogromnie większej energii ....

Niezwykle wysokie częstotliwości w 5G są tam, gdzie leży największe niebezpieczeństwo. Podczas gdy częstotliwości 4G sięgają nawet 6 GHz, 5G naraża życie biologiczne na pulsujące sygnały w zakresie od 30 GHz do 100 GHz. Ogół społeczeństwa nigdy wcześniej nie był narażony na tak wysokie częstotliwości przez długi czas."

Obawy o zdrowie związane z narażeniem na 5G
Dodatkowy niepokój 5G przynosi jest dodanie fal milimetrowych (MMW). To pasmo, które rozciąga się od 30 gigaherców (GHz) do 300 GHz,23 jest znane z przenikania do 2 milimetrów w tkankę ludzkiej skóry,24,25 powodując uczucie pieczenia.

To właśnie dlatego MMW zostało wybrane przez Departament Obrony USA do wykorzystania w broni do kontroli tłumu (Active Denial Systems).26 MMW jest również wykorzystywane w tak zwanych "skanerach nagiego ciała" na lotniskach.27

Badania wykazały, że kanały potowe w ludzkiej skórze działają jak receptory lub anteny dla promieniowania 5G, wciągając promieniowanie do ciała,28,29,30,31,32 powodując tym samym wzrost temperatury. To częściowo pomaga wyjaśnić efekt bólu. Jak zauważył dr Yael Stein - który badał technologię 5G MMW i jej interakcję z ludzkim ciałem - w liście z 2016 roku do Federalnej Komisji Łączności:33

"Symulacje komputerowe wykazały, że gruczoły potowe skupiają fale sub-terahertzowe w ludzkiej skórze. Ludzie mogliby wyczuć te fale jako ciepło. Zastosowanie technologii komunikacyjnej o częstotliwości subterahertzowej (fale milimetrowe) (telefony komórkowe, Wi-Fi, anteny) mogłoby powodować u ludzi odczuwanie bólu fizycznego poprzez nocyceptory. Potencjalnie, jeśli 5G Wi-Fi jest rozpowszechniony w domenie publicznej, możemy spodziewać się więcej skutków zdrowotnych obecnie obserwowanych z RF / częstotliwości mikrofalowych, w tym wiele więcej przypadków nadwrażliwości (EHS), jak również wiele nowych skarg na ból fizyczny i jeszcze nieznanych różnych zaburzeń neurologicznych. Możliwe będzie wykazanie związku przyczynowego pomiędzy technologią G5 a tymi konkretnymi skutkami zdrowotnymi. Osoby dotknięte tym problemem mogą być uprawnione do otrzymania odszkodowania."

MMW zostało również powiązane z:34,35,36,37,38
Problemy z oczami, takie jak zmętnienie soczewki u szczurów, które jest związane z produkcją zaćmy,39 i uszkodzeniem oczu u królików40,41
Zmienność rytmu serca, wskaźnik stresu, u szczurów42,43,44 i zmiany rytmu serca (arytmia) u żab45,46
Ból47
Stłumiona funkcja immunologiczna48
Zmniejszony wzrost i zwiększona odporność na antybiotyki u bakterii49
Jak zauważono w artykule Gaia.com:50

"Wielu naukowców rozumie, że promieniowanie elektromagnetyczne wyciekające przez drzwi naszych kuchenek mikrofalowych jest rakotwórcze, a więc może powodować raka. Większość z tych naukowców uważa również, że fale te są mutagenne, co oznacza, że zmieniają/niszczą strukturę DNA istot żywych.51 Uruchomienie 5G będzie podobne do włączenia mikrofalówki, otwarcia jej drzwi i pozostawienia jej włączonej do końca życia. Jest dobry powód, dla którego setki naukowców podejmują działania przeciwko przemysłowi bezprzewodowemu."


Zrozumienie mechanizmów szkodliwości EMFów
Jak wyjaśnia Martin Pall, Ph.D., emerytowany profesor biochemii i podstawowych nauk medycznych na Washington State University, podstawowym zagrożeniem EMF w ogóle jest to, że powoduje nadmierny stres oksydacyjny, który skutkuje dysfunkcją mitochondriów. Według badań Pall,52,53,54,55 promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości radiowej, takie jak to pochodzące z telefonu komórkowego i routera bezprzewodowego, aktywuje napięciowe kanały wapniowe (VGCCs) znajdujące się w zewnętrznej błonie komórek.

Według Pall, VGCC są 7,2 miliona razy bardziej wrażliwe na promieniowanie mikrofalowe niż naładowane cząsteczki wewnątrz i na zewnątrz naszych komórek, co oznacza, że normy bezpieczeństwa dla tego narażenia są zaniżone o współczynnik 7,2 miliona. Promieniowanie mikrofalowe o niskiej częstotliwości otwiera twoje VGCC, umożliwiając w ten sposób nieprawidłowy napływ jonów wapnia do komórki, co z kolei aktywuje tlenek azotu (NO) i nadtlenek, które reagują niemal natychmiastowo tworząc nadtlenoazotyn56 , który następnie powoduje powstawanie wolnych rodników węglanowych, które są jednym z najbardziej szkodliwych znanych reaktywnych form azotu i uważa się, że stanowią one główną przyczynę wielu współczesnych chorób przewlekłych.

W celu dogłębnego zrozumienia nadtlenoazotynów i szkód, jakie wyrządzają, zobacz "Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease "57 - 140-stronicowy dokument o wolnym dostępie z 1500 referencjami napisany przez dr Pala Pachera, Josepha Beckmana i dr Lucasa Liaudeta. Jednym z najistotniejszych zagrożeń nadtlenoazotynu jest to, że uszkadza on DNA. Opublikowane w 2004 roku europejskie badanie REFLEX ujawniło, że nietermiczne efekty promieniowania 2G i 3G są w rzeczywistości bardzo podobne do efektów promieniowania rentgenowskiego pod względem powodowanych przez nie uszkodzeń genetycznych.58.

Twój organizm jest w stanie naprawić te uszkodzenia dzięki rodzinie 17 różnych enzymów zwanych wspólnie polimerazami poli ADP rybozy (PARP). Jednakże, podczas gdy PARP działają dobrze, wymagają one NAD+ jako paliwa, a kiedy zabraknie im NAD+, przestają naprawiać twoje DNA. To z kolei może prowadzić do przedwczesnej śmierci komórek, ponieważ do naprawy pojedynczego przerwania nici DNA potrzeba od 100 do 150 cząsteczek NAD+. NAD+ jest kluczowy dla utrzymania zdrowia komórkowego i mitochondrialnego, więc fakt, że PARP zużywa NAD+ w celu przeciwdziałania uszkodzeniom EMF jest ważnym problemem.

Rak nie jest głównym zagrożeniem dla zdrowia związanym z EMF
Napięcie w organizmie wydaje się odgrywać znaczącą rolę w zdrowiu i chorobie. Produkcja energii elektrycznej w organizmie pozwala komórkom na komunikację i wykonywanie podstawowych funkcji biologicznych niezbędnych do przetrwania. Jednak Twoje ciało jest zaprojektowane do działania na bardzo konkretnych poziomach i częstotliwościach. Wydaje się logiczne, że otaczanie się wytworzonymi przez człowieka EMF, które są 1 kwintylion razy wyższe niż naturalne środowisko EMF Ziemi, może zakłócać zdolność Twojego DNA do odbierania i przekazywania sygnałów biologicznych.

Podczas gdy kontrowersje związane z uszkodzeniami EMF koncentrują się wokół tego, czy mogą one powodować raka, zwłaszcza guzy mózgu, to w rzeczywistości nie jest to twój największy problem. Ponieważ uszkodzenia te są silnie związane z aktywacją VGCCs, zrozumiałe jest, że obszary, w których VGCCs są najgęstsze, będą najbardziej narażone na uszkodzenia. Tak się składa, że największe zagęszczenie VGCCs znajduje się w Twoim układzie nerwowym, mózgu, rozruszniku serca i męskich jądrach. W związku z tym EMF prawdopodobnie przyczyniają się do problemów neurologicznych i neuropsychiatrycznych59, problemów z sercem i reprodukcją.

Obejmuje to, ale nie ogranicza się do arytmii serca, lęku, depresji, Alzheimera i niepłodności. Rzeczywiście, to jest to, co badacze stale znaleźć, a wszystkie te problemy zdrowotne są znacznie bardziej powszechne i zabić więcej ludzi niż rak mózgu. Co więcej, widząc jak wielu już zmaga się z elektromagnetyczną nadwrażliwością, nasycenie miast i obszarów podmiejskich promieniowaniem MMW niewątpliwie sprawi, że problem będzie bardziej powszechny, a życie stanie się nieznośne dla tych, którzy już odczuwają skutki promieniowania bezprzewodowego.

Medialny chwyt, by odwrócić uwagę od obaw związanych z 5G: Obwinianie Rosjan
W artykule na Medium,60 Devra Davis, Ph.D. - szanowana i uwiarygodniona badaczka zagrożeń związanych z promieniowaniem telefonów komórkowych - podkreśla medialny trend spisywania na straty naukowców, którzy ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z 5G, poprzez etykietowanie ich jako "niepoważnych alarmistów ... powiązanych z rosyjską propagandą". "Czy to może być przypadek, że podążając za piętami historii NY Timesa, Wall Street Journal i brytyjski Telegraph powtórzyły ten sam pomruk winy przez skojarzenie" - pisze,61 dodając:

"Te skądinąd wiarygodne źródła medialne ignorują znaczną część nauki wskazującej na zagrożenia związane z promieniowaniem bezprzewodowym i 5G wyszczególnione w niezależnych dochodzeniach dziennikarskich, które ukazały się obszernie w mediach w całej Europie i zostały pokryte przez główne sieci ....

Czy niepowodzenie w zgłaszaniu tych krytycznych kwestii związanych z 5G i poprawianiu mylących informacji dotyczących wpływu na zdrowie promieniowania bezprzewodowego i 5G w New York Times ma coś wspólnego z ich nowym wspólnym przedsięwzięciem z Verizon w dziennikarstwie 5G, lub faktem, że zarząd Timesa obejmuje urzędników z Facebooka, Verizon, Media Lab i innych stalwarts branży telekomunikacyjnej, podczas gdy Carlos Slim, szef jednych z największych firm telekomunikacyjnych na świecie, zmniejszył się i obecnie posiada tylko 15 procent akcji?".

Davis wskazuje również na wyraźną różnicę między amerykańską i rosyjską wiedzą naukową w odniesieniu do EMF: "Historia badań nad wpływem promieniowania mikrofalowego o częstotliwości radiowej ("promieniowania bezprzewodowego") na środowisko i zdrowie publiczne ujawnia pewne niełatwe paralele z historią tytoniu. W latach 50. i 60. XX wieku naukowcy, którzy wykazali szkodliwy wpływ tytoniu, znaleźli się w walce o poważną uwagę i wsparcie finansowe. Słuszność ich poglądów została uznana dopiero wtedy, gdy żniwo chorób i śmierci stało się niezaprzeczalne. W przypadku wpływu promieniowania bezprzewodowego na zdrowie pojawia się podobny schemat. Za każdym razem, gdy jedna z amerykańskich agencji rządowych przedstawiała pozytywne wyniki, badania nad wpływem promieniowania na zdrowie były blokowane.

Office of Naval Research, National Institute of Occupational Safety and Health, Department of Health, Education and Welfare oraz Environmental Protection Agency - wszystkie te instytucje miały kiedyś prężne programy badawcze dokumentujące zagrożenia związane z promieniowaniem bezprzewodowym. Wszystkie te programy zostały zlikwidowane w wyniku nacisków tych, którzy chcieli stłumić tę pracę. Pięćdziesiąt lat badań nad promieniowaniem elektromagnetycznym prowadzonych przez Rosjan od czasów zimnej wojny doprowadziło do zrozumienia, że ekspozycja na to promieniowanie ma skutki biologiczne. Rosyjski Komitet Narodowy ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym wydał w 2011 roku rezolucję62 zalecającą osobom poniżej 18 roku życia nieużywanie telefonu komórkowego."

Ryzyko raka mózgu jest prawdopodobnie realne The NTP Cell Phone Study Explained - with Dr. Ron Melnick

Podczas gdy choroby serca, demencja i bezpłodność przyćmiewają ryzyko raka mózgu, możliwość raka nadal pozostaje, i może być o wiele bardziej znaczącym problemem dla małych dzieci, które dorastają w otoczeniu technologii bezprzewodowych, niż zdajemy sobie sprawę. Faktem jest, że nie będziemy wiedzieć na pewno, czy wczesne korzystanie z telefonu komórkowego zwiększy wskaźniki raka mózgu aż do dekady lub dwóch od teraz, kiedy dzisiejsza młodzież dorosła. Coraz więcej badań sugeruje, że promieniowanie telefonów komórkowych z pewnością wpływa na ryzyko, a ponadto istnieje wiele przekonujących doniesień anegdotycznych, które trudno zignorować.

W swoim artykule,63 Davis wspomina Roberta C. Kane'a, starszego inżyniera telekomunikacyjnego, który "chętnie służył jako królik doświadczalny dla Motoroli i innych firm rozwijających nowe technologie bezprzewodowe w latach 80-tych". Rozwinął się u niego rodzaj złośliwego raka mózgu, który Narodowy Program Toksykologiczny potwierdził później jako efekt uboczny narażenia na promieniowanie telefonów komórkowych (patrz film powyżej). Wyniki NTPs zostały opublikowane w 2018 roku. Przed swoją śmiercią w 2002 roku Kane opublikował książkę "Cellphone Radiation - Russian Roulette "64 , w której stwierdził, że:65

"Nigdy w historii ludzkości nie było takiej praktyki, z jaką spotykamy się obecnie, polegającej na wprowadzaniu na rynek i dystrybucji produktów wrogich ludzkiemu systemowi biologicznemu przez przemysł posiadający wiedzę o tych skutkach".

FCC jest zniewoloną agencją, której nie można ufać
Davis podkreśla również inny kluczowy problem, a mianowicie fakt, że FCC została opanowana przez przemysł telekomunikacyjny, który z kolei udoskonalił strategie dezinformacji stosowane przed nim przez przemysł tytoniowy. Pisze ona:66

"... W 2015 a Harvard-expose śledził "drzwi obrotowe" między FCC i przemysłu telekomunikacyjnego i stwierdził, że FCC jest agencją przechwyconą i że "Bezpieczeństwo konsumenta, zdrowie i prywatność, wraz z portfelem konsumenta, wszystkie zostały przeoczone, poświęcone, lub najechane z powodu niekontrolowanego wpływu przemysłu." Książka, o której mowa to "Captured Agency: Jak Federalna Komisja Komunikacji jest zdominowana przez branże, które rzekomo reguluje", napisana przez dziennikarza śledczego Norma Alstera.67

Jako jeden z przykładów, przed objęciem funkcji przewodniczącego FCC, Wheeler kierował CTIA, która jest grupą lobbingową dla branży bezprzewodowej, co wyjaśnia jego komentarz na temat 5G i dlaczego FCC nie wierzy w badanie jej zagrożeń dla zdrowia i "nie będzie czekać na standardy". Książka pokazuje również jak przemysł telekomunikacyjny manipuluje opinią publiczną poprzez podważanie wiarygodności naukowców mówiących o zagrożeniach, obcinanie funduszy na badania, publikowanie zmanipulowanych badań pokazujących brak szkodliwości i twierdzenie o "konsensusie naukowym" o braku szkodliwości, gdy w rzeczywistości taki konsensus nie istnieje. Oczywiście przemysł telekomunikacyjny wydaje również miliony dolarów na lobbowanie w FCC w kwestiach, które mogą mieć wpływ na jego wynik finansowy.68

5G zagraża prognozowaniu pogody
Co ciekawe, oprócz potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, globalna sieć 5G zagrozi również naszej zdolności do przewidywania pogody, co oprócz narażenia cywilów na niebezpieczeństwo zagrozi również Marynarce Wojennej.69 Według artykułu70 w czasopiśmie Nature, powszechny zasięg 5G uniemożliwi satelitom wykrywanie zmian w parze wodnej, co jest sposobem, w jaki meteorolodzy przewidują zmiany pogody i burze.

Davis cytuje71 Stephena Englisha, meteorologa z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody: "Po raz pierwszy widzimy zagrożenie dla tego, co nazwałbym "klejnotami koronnymi" naszych częstotliwości - tych, których absolutnie musimy bronić...". Niestety, FCC ignoruje takie obawy i, według Davisa, "ekspertom pogodowym w rządzie USA nakłada się kaganiec". W liście do FCC, Sens. Ron Wyden, D-Ore, i Maria Cantwell, D-Wash, wzywają agencję do powstrzymania ekspansji komunikacji bezprzewodowej w paśmie 24 GHz z tego powodu.72

Dowiedz się więcej o zagrożeniach dla zdrowia związanych z 5G
Moja książka "EMF*D: 5G, Wi-Fi i telefony komórkowe: Hidden Harms and How to Protect Yourself" mówi o zagrożeniach związanych z EMF, zawierając kompleksowe informacje na temat obecnych technologii, takie jak:

Czym właściwie są EMF (pola elektromagnetyczne), gdzie można je znaleźć w codziennym życiu i jak na nas wpływają
Żniwo, że EMF zostały udowodnione do podjęcia w warunkach, takich jak rak, choroby serca i chorób neuropsychiatrycznych
Dlaczego jesteś w dużej mierze trzymane w ciemności o tym zagrożeniu dla zdrowia
Jak można rzeczywiście naprawić szkody wyrządzone przez EMF na poziomie komórkowym
Praktyczne strategie ochrony siebie i swoich bliskich przed EMF w domu, w pracy i na świecie
Można również pobrać dwustronicowy arkusz informacyjny 5G73 z Environmental Health Trust. Na ich stronie internetowej można również uzyskać dostęp do długiej listy opublikowanych badań naukowych wykazujących powody do obaw.74


Aby zmniejszyć swoje narażenie na EMF, zapoznaj się z poniższymi sugestiami i wprowadź w życie jak najwięcej z nich. Dodatkowe wskazówki i rozwiązania dotyczące łagodzenia pola elektrycznego i magnetycznego znajdują się również na końcu dokumentu "Healthy Wiring Practices "75 , stworzonego przez biologa budowlanego Orama Millera, z którym przeprowadziłem wywiad na ten temat.

Stosuj filtry Stetzer lub Greenwave, aby usunąć stany przejściowe napięcia z energii elektrycznej i używaj mierników, aby potwierdzić, że są one w bezpiecznym zakresie. Używaj budzika zasilanego bateriami... . Ja używam mówiącego zegara dla osób niedowidzących.76 Rozważ przeniesienie łóżka dziecka do swojego pokoju zamiast używania bezprzewodowego monitora dla dzieci. Ewentualnie użyj monitora przewodowego. Jeśli musisz korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz ją, gdy nie jest używana, zwłaszcza w nocy, gdy śpisz. Najlepiej, jeśli będziesz dążyć do okablowania domu, aby całkowicie wyeliminować Wi-Fi. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że jeśli masz router Wi-Fi, masz wieżę telefonii komórkowej wewnątrz domu. Idealnie byłoby po prostu użyć przewodowego połączenia Ethernet. Jeśli absolutnie musisz mieć router, możesz umieścić go wewnątrz ekranowanej torby, gdy nie jest używany. Możesz znaleźć ekranowane elementy online, lub zrobić własny przy użyciu tkaniny Swiss Shield. Jeśli masz notebooka bez portów Ethernet, adapter USB Ethernet pozwoli Ci połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego.

Aby uzyskać bardziej rozległe ekranowanie, można rozważyć pomalowanie ścian i sufitu sypialni specjalną farbą ekranującą, która zablokuje RF ze źródeł zewnętrznych, takich jak wieże komórkowe, inteligentne liczniki i wieże radiowo-telewizyjne. Okna mogą być pokryte metalowym ekranem okiennym lub folią. W przypadku łóżka warto rozważyć zastosowanie ekranującego baldachimu.

Strategie dzienne w celu zmniejszenia niepotrzebnego narażenia na EMF

Podłącz swój komputer stacjonarny do Internetu za pośrednictwem przewodowego połączenia Ethernet i upewnij się, aby umieścić swój pulpit w trybie samolotowym. Unikaj również bezprzewodowych klawiatur, trackballi, myszy, systemów gier, drukarek i przenośnych telefonów domowych. Postaw na wersje przewodowe. Unikaj noszenia telefonu komórkowego na ciele, chyba że w trybie samolotowym i nigdy nie śpij z nim w sypialni, chyba że jest w trybie samolotowym. Nawet w trybie samolotowym może emitować sygnały, dlatego umieściłem mój telefon w torbie Faradaya.77 Są one naprawdę niedrogie i tylko 10 dolarów za dwa z nich. Przetestowałem je i są bardzo skuteczne w blokowaniu promieniowania. Kiedy używasz telefonu komórkowego, używaj głośnika i trzymaj telefon w odległości co najmniej 3 stóp od siebie. Staraj się radykalnie zmniejszyć swój czas spędzony przy telefonie komórkowym. Ja zazwyczaj korzystam z telefonu komórkowego mniej niż 30 minut miesięcznie, i to głównie podczas podróży. Zamiast tego używaj telefonów z oprogramowaniem VoIP, z których możesz korzystać, gdy jesteś podłączony do internetu za pomocą połączenia przewodowego, lub jeszcze lepiej, używaj telefonu stacjonarnego.

Ogólne rekomendacje domowe

Jeśli nadal używasz kuchenki mikrofalowej, rozważ jej wymianę na kuchenkę z konwekcją, która równie szybko i znacznie bezpieczniej podgrzeje Twoje jedzenie. Unikaj używania "inteligentnych" urządzeń i termostatów, które zależą od sygnalizacji bezprzewodowej. Dotyczy to wszystkich nowych "inteligentnych" telewizorów. Są one nazywane inteligentnymi, ponieważ emitują sygnał Wi-Fi i w przeciwieństwie do komputera, nie można wyłączyć sygnału Wi-Fi. Zamiast tego rozważ użycie dużego monitora komputerowego jako telewizora, ponieważ nie emitują one sygnału Wi-Fi. Wymień żarówki CFL na żarówki żarowe. Najlepiej usuń z domu wszystkie lampy fluorescencyjne. Nie tylko emitują one niezdrowe światło, ale co ważniejsze, będą faktycznie przesyłać prąd do Twojego ciała, po prostu będąc w pobliżu żarówek. Przełączniki ściemniające są kolejnym źródłem brudnej energii elektrycznej, więc rozważ zainstalowanie zwykłych przełączników on/off zamiast przełączników ściemniających. Odrzuć inteligentne liczniki tak długo, jak możesz, lub dodaj osłonę do istniejącego inteligentnego licznika, z których niektóre wykazały, że zmniejszają promieniowanie o 98% do 99%.78
mercola.com/…archive/2022/08/11/technology-versus-humanity.aspx

Przechodząc do tematu 5G.

Dr Jerzy Jaśkowski
Jest to znowu fałszywa faga.
Łatwo to sprawdzi?, śledząc metody jakimi posługują się urzędnicy, chcący przekonać społeczeństwo do nałożenia na nich dodatkowego podatku. Przecież, stosują od 2008 roku przymus szczepień, ponieważ Sanepidy przez 51 tygodni mają zawyżoną o 30% cenę sprzedaży szczepionek. Organizowane są tzw. „Żółte tygodnie”, w czasie których cena szczepionek jest o 30% niższa. Wiadomo, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnońcią, że pracownicy Sanepidów nie dofinansowują w tym jednym tygodniu szczepionek ze swoich pieniędzy. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na proste pytanie: Co się dzieje z tym olbrzymim dochodem Sanepidów ?

Do agitacji o włączenie się społeczeństwa do walki ze smogiem, oczywiście włączono medycynę. Przypomnę również, że posłużono się medycyną, w celu usuwania odpadów przemysłowych tj. kwasu fluorowodorowego, dodając go jako rzekomego składnika zapobiegającego próchnicy, do past do zębów. Pomimo licznych dowodów naukowych i statystycznych- epidemiologicznych, że jest właśnie odwrotnie i fuor niszczy zęby, tresura Biologicznych Robotów od kilku dekad, jest tak skuteczna, że bezmyślnie kupują owe pasty z fuorem. Nie wspomnę tutaj, że badania przeprowadzone przez prestiżowe uniwersytety medyczne wykazały, iż czyszczenie zębów samą szczotką i wodą jest skuteczniejsze, aniżeli za pomocą jakichkolwiek past i nie powoduje powikła?.

Do walki ze smogiem, i oskubania ludności o ok. 110 miliard?w złotych, również posłużono się schematem medycznym, opowiadając głupoty przez podstawionych ekspertów, jakoby niska zawiesina była powodem chorób i zgonów. Powtarzam, źródłem smogu są tylko duże zakłady przemysłowe wyposażone w elektrofiltry. Nie widziałem na żadnej kurnej chacie elektrofiltrów. W podobny sposób posługując się medycyną w okresie kryzysu jajecznego, w USA wyprodukowano historię o rzekomej szkodliwości cholesterolu i zakazie jedzenia kilku jaj tygodniowo. Pomimo licznych prac naukowych obalających ten mit, tresura w państwowym systemie edukacyjnym zdała egzamin i kardiolodzy jak mantrę powtarzają
ten pseudonaukowy bełkot o szkodliwości cholesterolu. W celu manipulacji społeczeństwem i wytworzenia w nim lęku, zaczęto tworzyć fikcyjne pojęcie lekkiego czy ciężkiego cholesterolu. Każdemu chemikowi czy biochemikowi wiadomo, że cholesterol jest jeden i nie jest tłuszczem. Dopiero podłączenie go do nośnika jaką jest lipoproteina, możliwy jest jego transport po organizmie. Takich i podobnych przykład?w mógłbym przytaczać wiele, ale szkoda w tym artykule na to czasu.

Co to jest 5G?
Otóż, przemysł wojskowy , w celu skorelowania działa? wojennych musi posługiwanie się łącznością. Ten brak odpowiedniej łączności spowodował wiele pomyłek i tragedii w czasie np. II Wojny Światowej. Przykład – Armia Krajowa podlegająca formalnie Rządowi na uchodźstwie, tak naprawdę podlegała MI6, czyli wywiadowi wojskowemu Wielkiej Brytanii, ponieważ Rząd Londyński nie dysponował żadnym systemem łączności z Krajem. Wszystko szło przez MI6 i czasami taka depesza docierała do Rządu po 6 miesiącach. Podobnie kurierzy, najpierw zdawali sprawozdanie w biurach MI6, a potem przekazywali rządowi to, na co im pozwolono. Otóż, ustalając normy zagrożenia dla wojska, posłużono się prostym modelem, że młody żołnierz w wieku 18 – 40 lat, to worek z wodą. Ewentualna energia takiej radiostacji w czasie krótkiej rozmowy przyjmowania rozkazu lub odpowiadania na pytania, jest stosunkowo mała i nie spowoduje zagotowania komórki.

Dlatego ustalono normy bezpieczeństwa i mocy tych opartych w watach na cm2, w latach 40 – tych ubiegłego wieku. Oczywiście, nasza wiedza obecnie jest zupełnie inna, aniżeli to, co wiedziano wówczas na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka. Opisałem to już przed ponad 20 laty, w pierwszym w Polsce podręczniku z zakresu Ekotoksykologii [ J. Namienik, J. Jaśkowski, Gdańsk 1995]. Nie będę tego obecnie omawiał, zachęcając do zapoznania się z podręcznikiem. Wspomnę tylko, że dokonano podziału pól elektromagnetycznych na 3 zakresy, w zależności od częstotliwości i efektów, nazwijmy to, biologicznych. I tak:

Alfa dyspersja, dotyczy pól elektromagnetycznych w zakresie 10 – 1000 Hz., średnio ok. 100Hz. Pola o tej częstotliwości omijają komórkę, inaczej błona komórkowa jest barierą dla tej częstotliwości.

Beta dyspersja, dotyczy pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 10 000 do 1 000 000 Hz., średnio kilkaset herców. Fala elektromagnetyczna o tej częstotliwości przechodzi przez błony komórkowe i może by? używana do bezinwazyjnego pomiaru tych błon. Opisałem to w kilku pracach np. dotyczących metod śledzenia procesu gojenia się ran. W takim badaniu skupiamy się na pomiarach kąta fazowego i jego zmianach w funkcji częstotliwości pomiarowej.

Gamma dyspersja, dotyczy częstotliwości w zakresie gigaherców. Fale elektromagnetyczne o tej częstotliwości mogą swobodnie przenika? przez komórkę łącznie z jej
organellami np. błony komórkowe jąder.


Dodatkowo musimy w opracowaniach uwzględnić natężenie prądu, ponieważ pole elektromagnetyczne, jest to przestrzeń na które działa energia. Możemy to swobodnie porównać do energii jaką np. potrzebujemy do rozbicia muru z cegieł. Energia, to siła wiązania zaprawy murarskiej. Jeżeli zaczniemy kruszyć mur z odpowiednio większą siłą, to mur bezapelacyjnie ulegnie zniszczeniu. Energia najczęstszego wiązania komórkowego tj. wodorowego to ok. 7 eV. Natomiast energia takiej fali może by? setki razy większa. Dodatkowym czynnikiem jest czas działania takiej energii na nasze komórki. Przykładowo;

Ok. 2 minutowa rozmowa prowadzona poprzez telefon komórkowy zakłóca ruch jonów w naszym mózgu na około 3 godziny. Ten ruch jonów to nie tylko dostarczanie „pożywienia” do komórki, ale także przekazywanie informacji komórce. Jeżeli dana osoba prowadzi kilka rozmow kilkuminutowych w czasie jednej godziny, to jej prawidłowa praca mózgu lega uszkodzeniu, z powodu braku czasu na powrót jon?w do właściwego ruchu. Można to w prosty sposób przedstawi? za pomocą eksperymentu z opiłkami metalu. Jeżeli rozsypiemy na stole opiłki żelaza, a potem podłożymy pod stół magnes, to opiłki ustawią się w charakterystyczne linie. Jeżeli na taki obraz nałożymy inny magnes, znacząco silniejszy od pierwszego, to nasz rysunek się rozsypie i będzie wyglądał zupełnie inaczej. Podobne zjawiska obserwujemy w naszym mózgu pod wpływem pola elektromagnetycznego. (szczepionki z tlenkiem grafenu to tworzącego sieci to wzmacnia dopow.) Wiadomo np. od lat, że samo spanie w pobliżu kabli przewodzących prąd, powoduje wypływ jonów wapnia z komórek mózgowych.

Objawami klinicznymi takiego permanentnego narażenia na pole elektromagnetyczne nawet tylko częstotliwości sieciowej przez dłuższy czas, są zmiany chorobowe od przewlekłego zmęczenia, do występowania raka. Ustaliły to już przed ok. 50 laty badania szwedzkie, przeprowadzone na Uniwersytecie Karolińskim . Jeżeli wiemy, że obecne pole elektromagnetyczne jest ok. kwintylion razy większe, aniżeli pole naturalne, to możemy przewidzieć, jakie zniszczenia powoduje ono w naszym organizmie. Dane te pochodzą z pracy prof. Olle Johanssona z Instytutu Karolińskiego. Długotrwałe przebywanie w zasięgu tych p?l, może spowodować liczne objawy chorobowe, poczynając od:
krwawienie z nosa,
b?ó?w głowy,
bólu oka,
nudności, przewlekłego zmęczenia,
szumy w w uszach,
zawroty w głowy,
okresowych wymiotów,
objawów grypopodobnych,
bólów za mostkiem,
i wielu innych takich jak nowotwory mózgu czy serca, demencja.

Pomimo tej wiedzy przemysł przerobił urządzenia wojskowe, czyli radiotelefony na tzw. komórki powszechnego użytkowania. Jak już podałem, nigdy oficjalnie nie przeprowadzono odpowiednich bada? dotyczących oddziaływania tych urządzeń na małe dzieci, kobiety w ciąży czy płodów/dzieci czy mężczyzn. Pierwszymi aparatami powszechnego użytku był system G1 wprowadzony w roku 1982, pracujący w zakresie częstotliwości 30 KHz, czyli beta dyspersji. W roku 1992 wprowadzono system zwany G-2 pracujący w zakresie częstotliwości 200 kHz. W roku 2001 wprowadzono system pracujący w zakresie częstotliwości 5 MHz. Żadnych oficjalnych badań nad szkodliwością tego zakresu częstotliwości oraz żadnych norm, i ograniczeń nie wprowadzono, pomimo licznych doniesie? o szkodliwości tych zakresów. Przemysł i chciwość koncernów była zdecydowanie większa, aniżeli głosy rozsądku.

A jaka jest prawda? Prawdziwym celem wprowadzenie systemu 5G jest inwigilacja społeczeństwa. System ten nie tylko wymaga dużej częstotliwości instalacji odpowiednich anten. Będzie to powodowało wzrost tła elektromagnetycznego o rzędy wielkości. Wiemy to wszystko, analizując dane z krajów zachodnich. Np. w Austrii, w Centrum ONZ zainstalowano taki system już w 2015 roku... Co nas czeka ? Jak już wiemy, nasz miłościwie panujący historyk, podpisał ustawę pozwalającą na wprowadzenie systemu 5 G w naszym biednym kraju. Cóż można było się innego spodziewać po namiestniku kraju, będącego własnością kogoś z Zachodu. Przecież jak powiedział Mickiewicz: „Jak Pan każe, sługa musi” Jak już podałem system ten ma na celu, oprócz uszkadzania zdrowia społeczeństwa, umożliwić ciągłe monitorowanie ludności.

Obecnie istnieje międzynarodowy protest przeciwko stosowaniu systemu 5G, podpisany przez 237 naukowców z całego świata z 41 krajów, wzywający ONZ, a przede wszystkim WHO dotyczący wprowadzenia zakazu stosowania tego systemu, co najmniej do czasu opracowania zabezpieczeń ludno?ci, a w szczególno?ci dzieci i kobiet ciężarnych. O tym, że za całym tym zamieszaniem stoi tylko i wyłącznie idea inwigilacji ludności, świadczy fakt, że nieznane konsorcja, już w czerwcu 2019 chcą umieści? na orbicie okołoziemskiej 20 000 sztucznych satelitów pracujących w zakresie częstotliwości 5 G. Oczywiście, tak wielki wydatek nie może się odbyć bez wiedzy i zgody City of London Corporation, właściciela 97-98 % bogactw na kuli ziemskiej.

Badania wykazują, że w okresie ok. 20 lat od rozpoczęcia pracy tych satelitów, możemy straci? 80% owadów. Zaczną masowo umierać drzewa, jeżeli nieprzerwana praca milionów samochodów, zaopatrzonych w systemy 5G, rozpocznie działania. Muszę przypomnieć, że w latach 70–tych, wojska sowieckie zainstalowały olbrzymie stacje radarowe na szczytach Gór Izerskich, mogące przechwytywać samoloty nawet z Austrii. Po kilku latach pracy owych radar?w, nawet lokalna prasa podała informację o tragedii lasów rosnących na tych szczytach i olbrzymiej katastrofy ekologicznej. Jak prawda wyszła na jaw, szybko wszystko wyciszono. Nie było to nic specjalnego, ponieważ podobne zniszczenia drzew i lasów obserwowano w podobnych warunkach w Kanadzie i USA.

Wnioski:
Wprowadzanie technologii 5G ma dwa podstawowe cele:
1. – inwigilację ludności,
2. – wzrost chorób przewlekłych a więc depopulację ludności na świecie, zaczynając od wybranych krajów.

5gspaceappeal.org (5gspaceappeal.org). Arbeitskreis Elektrobiologie e.V. (Arbeitskreis Elektrobiologie e.V. plos.org
ITU: Committed to connecting the world (ITU: Committed to connecting the world) AEROJONY - nieznane zagrozenie - Grupy dyskusyjne w Senior.pl (AEROJONY - nieznane zagrozenie - Grupy dyskusyjne w Senior.pl) Jak rodzice niszczą własne dzieci - Wi-Fi (alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-

5G w kontekście nowych szczepień ... Witamy w czwartej przemysłowej rewolucji transhumanistycznej IOB Graphene Nanobot Revolution!

Maryam Henein

Tutaj badamy, jak pasują do siebie 5G – The Covid Industrial Complex – Nanotech – Transhumanism i Charles Lieber.
Bezprzewodowa przyszłość jest tutaj. I wydaje się, że pomysł – w ramach Agendy Transhumanistycznej – polega na umieszczeniu nanotechnologii w naszych ciałach, które komunikują się w czasie rzeczywistym z inteligentną siecią zasilaną przez 5G. Model rzekomo zamienia ludzi, poprzez nanoimplanty, w anteny, które mogą przekazywać informacje. Zasadniczo zamieniają ludzi w quasi-maszyny.

Witamy w czwartej przemysłowej rewolucji transhumanistycznej IOB Graphene Nanobot Revolution!
Nazywa się to „internetem ciał”; IOB; lub „nanotechnologia rzeczy”, NToT; i łączy się z Internetem Rzeczy (IOT). Osiąga się to poprzez osadzenie w tkaninach czujników wykonanych z grafenu; lub, jeszcze lepiej, nanotechnologia jest wszczepiana lub przyjmowana, tworząc w nas platformę technologiczną. Na przykład, dyrektor generalny firmy Pfizer, Albert Bourla, opisał pierwszą w historii zatwierdzoną przez FDA „tabletkę elektroniczną”, która zachęca do „podporządkowania się”, wysyłając sygnał do „lekarza”, że rzeczywiście połknąłeś „leki”. „To, co zobaczymy, to rodzaj połączenia świata fizycznego, cyfrowego i biologicznego”, mówi Klaus Shwab ze Światowego Forum Ekonomicznego.

Aby cała ta łączność mogła zaistnieć, cząstki te zawierają GRAFEN , ponieważ jest on nadprzewodnikiem i wysoce integruje się z komórkami neuronowymi w ciele i mózgu. Nanotechnologia , którego pionierem był nanotechnolog Charles Lieber. I to prawdopodobnie jest w jedzeniu, lekach, szczepionkach, powietrzu, którym oddychamy i wodzie. Tymczasem, chociaż nie brakuje badań poświęconych nanomateriałom na bazie grafenu (GBN), wciąż brakuje systematycznych badań nad wpływem na zdrowie człowieka lub środowisko.

A jednak integracja ludzi ze sprzętem jest podobno sprzedawana nam ze względu na nasze bezpieczeństwo i zdrowie. W rzeczywistości, na stronie o nazwie Nano Robot Inventor , artykuł z 2008 roku zatytułowany „Nanoroboty w celu poprawy opieki zdrowotnej” pisze: „Oczekuje się, że najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanoelektroniki, polegające na stopniowym zmniejszaniu się przetworników do mniejszych rozmiarów dzięki nanotechnologii i nanorurkom węglowym, zaowocują innowacyjnymi możliwościami oprzyrządowania biomedycznego, z nowymi terapiami i skutecznymi metodologiami diagnozy”.

Lieber potwierdza : „Tranzystor pozwala również na zastosowanie impulsu napięciowego, takie urządzenia mogą pewnego dnia zapewnić hybrydowe obliczenia biologiczno-cyfrowe lub głęboką stymulację mózgu pacjentów z chorobą Parkinsona lub służyć jako interfejs dla protezy, która wymaga przetwarzania informacji w punkcie, w którym przywiązuje się do swojego właściciela.”

Nawiasem mówiąc, Lieber pracował dla komunistycznych Chin . W latach trzydziestych KPCh wynalazła coś, co jest obecnie znane jako „pranie mózgu”. Jest to dosłowne tłumaczenie chińskiego terminu Xi Nau, czyli „umyć mózg”. Lieber pracował również nad bardzo wrażliwymi projektami badawczymi dla rządu USA, takimi jak DOD. Prawdopodobnie Lieber pomógł China et al. uaktualnij do nowoczesnej wersji kontroli umysłu. „Byłem jedną z pierwszych osób – w 1998 roku – które wymyśliły, jak hodować te druty w nanoskali” – stwierdził. Jeśli mi nie wierzysz, po prostu poszukaj jego myszy sterowanej mózgiem. A jednak, gdy został uznany za winnego, Lieber z rzekomego Szpiega stał się Uchylającym się od Podatków. Kto badał etykę jego wynalazków?

Udowodniono już, że „wstrzykiwalna elektronika” Liebera może być zintegrowana z mózgiem przy „ minimalnych inwazjach ” ” i może działać przez co najmniej rok. Kto wie, co się potem stanie? Na Code Conference 2016 Elon Musk oświadczył publicznie, że biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju sztucznej inteligencji, ludzie mogą ostatecznie oczekiwać, że zostaną w tyle – poznawczo, intelektualnie – „przez wiele”. Jego rozwiązaniem tego nieprzyjemnego losu jest nowatorski interfejs mózg-komputer. Internet ciał też nam wiele powie; czujniki, które chcą stworzyć w ciele każdej osoby, będą zbierać dane — dane, które uznano za cenniejsze niż ropa.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, Big Harma z pomocą Big Tech zaczęła uzurpować sobie dane medyczne milionów Amerykanów już w 2019 roku. Możesz przeczytać mój artykuł zatytułowany Dr. Google Will See You Now . Na przykład Alphabet, firma macierzysta Google, nabyła FitBit za 2,1 miliarda dolarów. Teraz, w trzeciej klasie reżimu Rona, idą po nas.
Wyobraź sobie, ile informacji mogą zebrać technicznie, dając nam „ocenę rentowności”. W Holandii ich praktyki masowego nadzoru biometrycznego są coraz częściej wykorzystywane do kontrolowania dostępu ludzi do opieki zdrowotnej, obiektów sportowych, podróży, zakupów i innych codziennych czynności.

Podczas gdy globaliści dążą do zaszczepienia świata, a nasz przysłowiowy brat zamienia się w Magneto Man, dowody wskazują, że Wielka Harma, wspomagana przez BARDZO chory system szpitali Rockerfellera, wstrzykuje nam nanocząstki, które mają reagować na sygnały, podczas gdy – ups – zmieniając nasze natura i DNA. Rozumiem, to brzmi konspiracyjnie. Więc jeśli nie otrzymałeś notatki, że niektóre z tych wstrzyknięć zawierają sól fizjologiczną, podczas gdy inne zostały skażone mikroskopijnymi nanocząsteczkami, które przewodzące, rozważ: W 2017 r., w obecnie wyczyszczonym z Internetu badaniu przeprowadzonym we Włoszech dotyczącym adiuwantów, naukowcy odkryli, że 15 tradycyjnych szczepionek (i 44 ich odmiany), wszystkie produkowane przez wiodące światowe firmy, łączy wcześniej niezgłoszone i niepokojące podobieństwo : szczepionki były „silnie skażone różnymi nanocząsteczkami”.

To niepodważalny fakt. Po prostu ich nie widzisz. Nanometr to jedna 1/80000 średnicy rzęsy, jedna milionowa wielkości główki szpilki .
„Jeśli twoje nanocząsteczki samoorganizują się prawidłowo za pomocą wstrzykiwanych nanosiatek Charlesa Liebera z Harvardu, możesz faktycznie uzyskać ładną, małą bezprzewodową sieć nano działającą w celu” – mówi dziennikarz śledczy George Webb , który od 2020 roku przygląda się historii Liebera i Wuhan. . „Corona nie tylko wprowadziła technologię mRNA DARPA. Corona wprowadziła nanotechnologię również na potrzeby immunologii. Nanocząstki złota, NP srebra, NP tlenku żelaza, NP dwutlenku krzemu i NP grafenu są badane pod kątem zastosowań COVID”. To wszystko jest częścią kompleksu przemysłowego Covid.

Przypomnijmy więc, jak to wszystko się łączy (gra słów zamierzona). Po pierwsze, bezproblemowa interakcja człowiek-maszyna szybko się zwiększa. Co by było, gdyby nigdy nie były to „szczepionki” przeciwko wirusowi, ale przez cały ten czas był to tajny projekt nanotechnologiczny opracowany w celu dotarcia i kontrolowania mózgów ludzkiej populacji. (Do tej pory nie wiemy, czy mogą modyfikować DNA za pomocą 5G.) Podobno niektóre ciosy zostały wyprodukowane przy użyciu nanotechnologii. W Hiszpanii został nawet opisany jako „tajne nanocząstki”. Te nanocząsteczki stają się magnetyczne, gdy osiągną taką samą temperaturę jak ludzkie ciało. Kiedy pozostają w środowisku poniżej zera stopni, pozostają niemagnetyczne. Może jeden z powodów, dla których zamrozili zastrzyki ?

Wodorotlenek grafenu działa jak antena dla obwodów elektronicznych, które wstrzykują. Jeśli potrafią stworzyć tranzystory, mogą również stworzyć identyfikator, taki jak chip RFID, który może oddzwonić numer, gdy dana osoba znajdzie się w pobliżu pola RF. Tlenek grafenu w mózgu tworzy tranzystory i rzekomo własną sieć. W dużej mierze dzięki Lieberowi molekuły GRAPHENU mogą oddziaływać z neuronami w mózgu w trybie zdalnym przy użyciu różnych częstotliwości radiowych (5G może być jedną z nich). Czy potrafią również mapować mózg i zdalnie przesyłać i odbierać INSTRUKCJE ? Czy te nanourządzenia i inteligentne bioczujniki stają się programowalne ? TAk!

Rozważ następujące fragmenty z artykułu z 2008 r. między Australią a Chinami: „… W proponowanej architekturze platformy różne programy i polecenia mogą być wysyłane, a informacje pobierane z wnętrza ciała za pomocą komunikacji bezprzewodowej, zapewniając ważne aspekty interfejsu i oprzyrządowania medycznego nanorobotów”.
„Proponowany model wykorzystuje elektromagnetyczne fale radiowe do sterowania i wykrywania aktualnego stanu nanorobotów wewnątrz ciała. Dlatego telefon komórkowy został zastosowany na platformie nanorobotyki medycznej. Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy emituje podpis magnetyczny do pasywnych czujników CMOS wbudowanych w nanorobocie, co umożliwia wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem pól elektromagnetycznych. Z ostatniego zestawu zdarzeń zarejestrowanych w tablicach wzorców informacje mogą być odbite z powrotem za pomocą rezonansu falowego”.


Co się stanie, gdy zintegrujesz komunikację z nanorobotami wykorzystującymi RFID, telefony komórkowe i satelity, stosowaną do wszechobecnego nadzoru i monitorowania stanu zdrowia na duże odległości? „Jesteśmy w trakcie ćwiczeń na żywo…. żeby to zrobić dobrze!” ust. Mike Pompeo stwierdził podczas przemówienia w styczniu 2020 roku – Powinieneś był nas powiadomić – mruknął Trump.

Czujniki na bazie grafenu do monitorowania zdrowia człowieka 2019, Chiny
Architektura sprzętowa nanorobotów dla obrony medycznej 6 maja 2008 r.
Czujniki oparte na grafenie do monitorowania zdrowia człowieka
Plan 5G FAST FCC
NIEKOVALENTYJNIE MONTOWANY HYDROŻEL PRZEWODZĄCY
CZWARTA RZESZA PRZEMYSŁOWA TRANSLUDZKA IOB GRAFENOWA REWOLUCJA NANOBOTÓW
Każde światło jest sygnalizatorem Bluetooth
TPC #659: George Webb (Covid: Początek i Big Picture Pt. 2)
Activist Post - Alternative News & Independent Views
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Naukowcy ostrzegają przed potencjalnymi poważnymi skutkami zdrowotnymi technologii 5G.

.
My niżej podpisani, ponad 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów, rekomendujemy wprowadzenie moratorium na rozwój sieci piątej generacji, 5G, w telekomunikacji, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego nie zostaną w pełni zbadane przez naukowców niezależnych od przemysłu…
More
.

.

Naukowcy ostrzegają przed potencjalnymi poważnymi skutkami zdrowotnymi technologii 5G.


.

My niżej podpisani, ponad 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów, rekomendujemy wprowadzenie moratorium na rozwój sieci piątej generacji, 5G, w telekomunikacji, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego nie zostaną w pełni zbadane przez naukowców niezależnych od przemysłu. 5G w znaczący sposób zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF EMF) nakładające się na 2G, 3G, 4G, wi-fi, itd., które już są stosowane w telekomunikacji. Udowodniono, że promieniowanie RF EMF jest szkodliwe dla ludzi i środowiska.
.
Technologia 5G prowadzi do ogromnego wzrostu ekspozycji na promieniowanie bezprzewodowe, którego nie będzie można uniknąć
.
Technologia 5G działa tylko na krótkich dystansach. Sygnał słabo przechodzi przez materiał stały. Konieczne będzie postawienie wielu nowych anten, a wdrożenie tej technologii na pełną skalę będzie oznaczało anteny co 10 lub 12 domów na terenach miejskich, co doprowadzi do ogromnego wzrostu ekspozycji, której nie da się uniknąć.
.
Przy „coraz szerszym zastosowaniu technologii bezprzewodowych,” nikt nie będzie mógł uniknąć ekspozycji. Szacuje się, że przy zwiększonej liczbie przekaźników 5G (nawet w obrębie domów, sklepów i szpitali), „10 to 20 miliardów połączeń” (do lodówek, pralek, kamer monitoringu, samochodów i autobusów bez kierowcy, itd.) stanowić będzie Internet Przedmiotów. Wszystko to razem może spowodować wzrost całkowitej, długoterminowej ekspozycji wszystkich obywateli Unii Europejskiej na promieniowanie RM EMF.

Szkodliwe skutki ekspozycji na promieniowanie RF EMF zostały już udowodnione.
Ponad 230 naukowców z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływa na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”. Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe oddziaływanie zarówno na rośliny jak i zwierzęta.

Po tym jak w 2015 roku został napisany apel naukowców, dodatkowe badania potwierdziły przekonująco poważne ryzyko dla zdrowia ze strony promieniowania RF EMF emitowanego przez technologie bezprzewodowe. Największe badania światowe (25 milionów dolarów amerykańskich) – Narodowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program - NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów. Wyniki te podpierają wyniki badań epidemiologicznych nad ludźmi nad promieniowaniem RF i ryzykiem raka mózgu. Wiele raportów naukowych poddanych wzajemnej weryfikacji wskazuje na szkodliwość promieniowania EMF dla zdrowia ludzkiego.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stowarzyszona ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w 2011 roku stwierdziła, że promieniowanie EMF o częstotliwości 30 Khz do 300 GHz jest prawdopodobnie kancerogenne dla ludzi (grupa 2B). Nowe badania, jak wspomniane wyżej Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) i kilka badań epidemiologicznych z uwzględnieniem najnowszych badań nad używaniem telefonów komórkowych i ryzykiem zachorowania na raka mózgu potwierdza, że promieniowanie RF EMF jest kancerogenne dla ludzi.

W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowania EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób, takich jak niektóre nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn... Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii i objawy grypopodobne.”

Rosnącą liczbę populacji Europy dotykają objawy chorobowe, które przez wiele lat w literaturze naukowej łączono z ekspozycją na promieniowanie bezprzewodowe EMF. W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się, co następuje: „W świetle naszej obecnej wiedzy naukowej, podkreślamy niniejszym, że wszystkie krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje powinny uznać EHS i MCS jako prawdziwe stany medyczne, które, działając jako choroby wskaźnikowe, mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagnetycznym oraz dopuszczające do sprzedaży substancje chemiczne... Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji... jednogłośnie uznajemy to jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego... że należy przyjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by stawić czoło tej światowej pan-epidemii, jaką mamy w perspektywie.”

Środki ostrożności.
Zasada Ostrożności (UNESCO) przyjęta przez EU w 2005 roku: zasada etyczna, zgodnie z którą „jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.”

Rezolucja 1815 (Rada Europy, 2011): ”Należy podjąć wszelkie zdroworozsądkowe środki, aby ograniczyć ekspozycję na pola elektromagnetyczne, a w szczególności promieniowanie o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych, szczególnie jeśli chodzi o ekspozycję dzieci i młodych ludzi, którzy wydają się być najbardziej zagrożeni wystąpienie guzów głowy... Zgromadzenie rekomenduje przyjęcie zasady ostrożności typu ALARA (as low as reasonably achievable), obejmującej zarówno tak zwane termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki emisji elektromagnetycznych lub promieniowania” oraz „poprawienie standardów oceny ryzyka oraz jakości”.

Kodeks Norymberski (1949) dotyczy wszystkich eksperymentów na ludziach, a więc również rozwoju technologii 5G z nową, wyższą ekspozycją na promieniowanie RF EMF. Wszystkie takie eksperymenty „powinny być oparte na dostępnej wiedzy (np. rezultatach doświadczeń na zwierzętach) , która usprawiedliwia konieczność eksperymentu. Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje niejako a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa, z wyjątkiem być może takiej sytuacji, gdzie uczestnikiem eksperymentu jest lekarz, który dany eksperyment jednocześnie przeprowadza.” (Kodeks Norymberski, pkt. 3-5). Opublikowane do tej pory badania naukowe wskazują, że istnieją „a priori przekonania do tego, by wierzyć” w istnienie prawdziwych zagrożeń dla zdrowia.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega przed „ryzykiem promieniowania od urządzeń stosowanych codziennie” bez względu na to, że promieniowanie jest poniżej standardów WHO/ICNIRP. EEA stwierdza także: „Istnieje wiele przykładów niestosowania zasady ostrożności w przeszłości, rezultatem czego były poważne, często nieodwracalne szkody dla zdrowia i środowiska... szkodliwa ekspozycja może być powszechna, zanim będziemy mieć „przekonywujące” dowody na szkodliwość długoterminowej ekspozycji oraz biologiczne zrozumienie [mechanizmów], w jaki sposób powstaje ta szkodliwość”.

“Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa”chronią przemysł –
nie zdrowie.

Aktualne „wytyczne odnośnie bezpieczeństwa” ICNIRP są przestarzałe. Wszystkie wspomniane wyżej dowody na szkodliwość występują, mimo iż poziom promieniowania jest poniżej „wytycznych odnośnie bezpieczeństwa” ICNIRP . Dlatego konieczne są nowe wytyczne odnośnie bezpieczeństwa. Powodem wprowadzających w błąd wytycznych jest to, że „konflikt interesów członków ICNIRP z uwagi na ich związki firmami telekomunikacyjnymi lub elektrycznymi podważa bezstronność, która powinna cechować regulacje Standardów Ekspozycji Zdrowia Publicznego w zakresie promieniowania niejonizującego... Aby ocenić ryzyko wystąpienia nowotworów, konieczne jest uwzględnienie naukowców posiadających kompetencje medyczne, a zwłaszcza z zakresu onkologii.”

Aktualne wytyczne ICNIRP/WHO opierają się na przestarzałej hipotezie, że „Efektem krytycznym ekspozycji na promieniowanie RF EMF mającym znaczenie dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa jest nagrzewanie się narażonej na ekspozycję tkanki”. Naukowcy udowodnili jednak, że wiele różnego rodzaju schorzeń i uszczerbków występuje bez nagrzewania („skutki nietermiczne”) przy poziomach promieniowania znacznie poniżej wytycznych ICNIRP.

Wzywamy UE:
1) Aby powzięła wszelkie możliwe zdroworozsądkowe środki, by zatrzymać rozbudowę technologii 5G RF EMF, dopóki niezależni naukowcy nie upewnią się, że 5G i całkowite poziomy promieniowania RF EMF (5G razem z 2G, 3G, 4G i wi-fi) nie będą szkodliwe dla mieszkańców UE, a w szczególności niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży, a także dla środowiska.

2) Aby wydała rekomendacje dla wszystkich krajów UE, a w szczególności agencji nadzorujących bezpieczeństwo związane z promieniowaniem, aby postępowały zgodnie z Rezolucją 1815 i informowały mieszkańców, włączając nauczycieli i lekarzy, o zagrożeniach dla zdrowia związanych z promieniowaniem RF EMF, a także jak i dlaczego należy unikać komunikacji bezprzewodowej, a w szczególności w lub w pobliżu centrów opieki dziennej, szkół, domów, miejsc pracy, szpitali i domów opieki dla osób starszych.

3) Aby wyznaczyła niezwłocznie, bez wpływu przemysłu, unijną grupę roboczą niezależnych, prawdziwie bezstronnych naukowców z dziedziny EMF i zdrowia, bez konfliktów interesów1 aby dokonali reewaluacji zagrożeń dla zdrowia oraz:
a) Aby podjęto decyzje odnośnie nowych bezpiecznych „standardów dotyczących maksymalnej całkowitej ekspozycji” dla całej komunikacji bezprzewodowej w UE.
b) Aby przeprowadzono badania nad całkowitą i skumulowaną ekspozycją, na jaką są narażeni mieszkańcy UE.
c) Aby stworzono reguły, które będą obowiązkowe/narzucone w UE odnośnie tego, jak unikać ekspozycji przekraczającej nowe unijne „standardy dotyczące maksymalnej całkowitej ekspozycji” na wszystkie rodzaje promieniowania EMF, aby ochronić obywateli, a w szczególności niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.

4) Aby zapobiegała przekonywaniu oficjeli unijnych przez przemysł telekomunikacyjny/technologii bezprzewodowych poprzez organizacje lobbystyczne, do tego, by podejmowali decyzje odnośnie dalszego propagowania w Europie promieniowania RF, włączając w to technologie 5G .

5) Aby sprzyjała implementacji kablowej telekomunikacji cyfrowej zamiast bezprzewodowej.

Oczekujemy na odpowiedź przed 31 października 2017 na ręce dwóch pierwszych sygnatariuszy odnośnie środków, jakie zostaną podjęte, by chronić mieszkańców UE przed promieniowaniem RF EMF, a szczególnie promieniowaniem 5G. Apel ten oraz odpowiedź będą dostępne do publicznej wiadomości.

Z wyrazami szacunku,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)


Będziemy dodawać sygnatariuszy do listy do końca 2017 roku. Zaktualizowana lista sygnatariuszy i apel znajduje się TUTAJ

1 Należy unikać podobnych błędów, jak wtedy, gdy Komisja (2008/721/EC) wyznaczyła do SCENIHR członków popierających przemysł, którzy dostarczyli UE zwodniczy raport SCENIHR dotyczący zagrożeń dla zdrowia, dając przemysłowi telekom zielone światło do napromieniowywania mieszkańców UE. Ten raport cytują teraz agencje nadzorujące bezpieczeństwo związane z promieniowaniem w UE.
wacula25wp.pl
Więc albo TY nie masz pojęcia i wykształcenia w elektronice i technologii 5 g Lub też specjalnie nam wyszukujesz idiotów którzy nie znają się i publikują takie BZDURY
Andre Ob
,,Wacula25wp" Dla ciebie to są bzdury czy raczej poziom Twego ignoranctwa osiągnął totalne dno???
wacula25wp.pl
Andre Ob WBIJ SOBIE TO DO GŁOWY .Za mało czasu mam aby CI to w szczegółach pisać ALE CZYTAJ TOooooooo---Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w swoim oświadczeniu napisała wprost: „żadne rzetelnie przygotowane badania naukowe nie wskazują na powiązania promieniowania niejonizującego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób”.
Andre Ob
Od kiedy to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest wiarygodna i jakiekolwiek ekspertyzy naszych pseudo ekspertów mają jakąkolwiek wartość; można się nimi jedynie podetrzeć. Wydarzenia ostatnich lat obrazują dobitnie że na terenie Polski są realizowane zalecenia obcych agentur żydo-masońskich przy pomocy naszego nie-rządu.,,Wacula25wp" przeczytaj że zrozumieniem ten artykuł może jest …More
Od kiedy to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest wiarygodna i jakiekolwiek ekspertyzy naszych pseudo ekspertów mają jakąkolwiek wartość; można się nimi jedynie podetrzeć. Wydarzenia ostatnich lat obrazują dobitnie że na terenie Polski są realizowane zalecenia obcych agentur żydo-masońskich przy pomocy naszego nie-rządu.,,Wacula25wp" przeczytaj że zrozumieniem ten artykuł może jest długi ale porusza wiele i stotnych wątków przynajmniej 3x.
wacula25wp.pl
Andre Ob Piszesz -[ekspertów mają jakąkolwiek wartość; można się nimi jedynie podetrzeć ]==Aha czyli chcesz powiedzieć że producenci telefonów komórkowych i profesorowie instytuty naukowe są kupą idiotów ty jedyny mówisz prawdę jak świadek Jehowy. czyli innymi słowy że ziemia jest płaska ==OPAMIĘTAJ się bo napewno masz tetelefon kom. przy sobie i cieszysz się
Andre Ob
A eksperci są na czyich usługach, no czyich??? Ano żydo-chazaro-masonów których nie interesuje nasze zdrowie tylko ich interes. Wszystkie pandemie zarazy wojny krachy finansowe szczepienia testy maseczki itd. to kto powodował no jak myślisz??? też eksperci tych sił dbali o nasze zdrowie??? Dalej tak myślisz, jeżeli tak to jesteś ignorantem do Potęgi trzeciej, i szkoda mojego czasu. Z tego co …More
A eksperci są na czyich usługach, no czyich??? Ano żydo-chazaro-masonów których nie interesuje nasze zdrowie tylko ich interes. Wszystkie pandemie zarazy wojny krachy finansowe szczepienia testy maseczki itd. to kto powodował no jak myślisz??? też eksperci tych sił dbali o nasze zdrowie??? Dalej tak myślisz, jeżeli tak to jesteś ignorantem do Potęgi trzeciej, i szkoda mojego czasu. Z tego co piszesz nasuwa się jeden wniosek że jesteś trollem i reprezentujesz obce Polakom interesy. Jestem informatykiem od wielu lat i nie dam się nabrać jakimś tępakom pseudo-ekspertom. Jeżeli mnie zrozumiałeś to kiwnij głową 3x
wacula25wp.pl
Drugi Ob Piszesz -[ Ano żydo-chazaro-masonów których nie interesuje nasze zdrowie tylko ich interes. ]==Hmm a nawet niech to będziesz Żyd Rosjanin Japończyk tam również istnieją komórki 2G,3G,5G Jak w POLSCE .A TO CIEKAWSZE Piszesz -[ Jestem informatykiem od wielu lat i nie dam się nabrać j ]==Więc przestań już tak myśleć poczytaj treści dane tech. komórek i już będziesz wszystko wiedział i …More
Drugi Ob Piszesz -[ Ano żydo-chazaro-masonów których nie interesuje nasze zdrowie tylko ich interes. ]==Hmm a nawet niech to będziesz Żyd Rosjanin Japończyk tam również istnieją komórki 2G,3G,5G Jak w POLSCE .A TO CIEKAWSZE Piszesz -[ Jestem informatykiem od wielu lat i nie dam się nabrać j ]==Więc przestań już tak myśleć poczytaj treści dane tech. komórek i już będziesz wszystko wiedział i przyznasz mi rację
--rN-- shares this
7