Stylita
Dnes má svátek svatý Bruno

sv. Bruno
Bruno, eremita 6. října, nezávazná památka

Postavení: poustevník, zakladatel OCart
Úmrtí: 1101
Patron: kartuziánů; vzýván proti moru
Atributy: kartuziánský hábit, kniha, kříž, lebka, prst na ústech, sedm hvězd, stromek, zeměkoule
Pocházel z Kolína nad Rýnem. Vystudoval v Remeši, kde byl potom kanovníkem, kancléřem a profesorem. V roce 1084 odešel do údolí …More
Dnes má svátek svatý Bruno

sv. Bruno
Bruno, eremita 6. října, nezávazná památka

Postavení: poustevník, zakladatel OCart
Úmrtí: 1101
Patron: kartuziánů; vzýván proti moru
Atributy: kartuziánský hábit, kniha, kříž, lebka, prst na ústech, sedm hvězd, stromek, zeměkoule
Pocházel z Kolína nad Rýnem. Vystudoval v Remeši, kde byl potom kanovníkem, kancléřem a profesorem. V roce 1084 odešel do údolí La Chartreuse a zde poblíž Grenoblu založil jeden z nejpřísnějších řádů pojmenovaného podle místa (zv. lat. Cartus), kde později byl vybudován klášter.
Místní biskup Hugo (pam. 1. 4.) v té době viděl ve snu nad tímto divokým údolím vycházet 7 jasných hvězd, proto Brunovi a jeho šesti druhům toto místo doporučil a přispěl na postavení kaple. Zde si Bruno se svými druhy po způsobu egyptských poustevníků vybudovali chýšky a začali žít nadmíru přísným životem, k němuž zvláště patřilo mlčení. Mimo společné modlitby mlčení přerušovali jen o nedělích a svátcích. Zachovávali přísné posty. Nejedli vůbec maso a v postním období jedli jen jednou za den.
Po šesti letech ho papež Urban II. povolal za svého poradce. S papežem pak před císařským vojskem odešel na jih, kde později s papežovým souhlasem založil nejméně dva další kartuziánské kláštery. Zemřel v Kalábrii.
zdroj a více: catholica.cz/?id=4751
Martina Bohumila Lutherová
Sv. zeměkoulovej 🤕 😲 divný svatý
U.S.C.A.E.
Rosllynn
Chápu, že ve středověku lidé věřili, že je Země placatá. Nebyly k dispozici technologie, které jsou dnes. Ale současní lidé, kteří věří, že Země je placatá?! To je bez komentáře. Bohužel jsou horší věci. Stojíme na křižovatce. ANO, Piráti a jejich spojenci, i ti skrytí, nám připravují program smrti. SPD povolila tlaku a zaprodala se, je jen ze všech zel to nejmenší. Volbou menšího zla si volíme …More
Chápu, že ve středověku lidé věřili, že je Země placatá. Nebyly k dispozici technologie, které jsou dnes. Ale současní lidé, kteří věří, že Země je placatá?! To je bez komentáře. Bohužel jsou horší věci. Stojíme na křižovatce. ANO, Piráti a jejich spojenci, i ti skrytí, nám připravují program smrti. SPD povolila tlaku a zaprodala se, je jen ze všech zel to nejmenší. Volbou menšího zla si volíme jen to, že se budeme mít jen méně hůře. Naštěstí máme na výběr. Kromě Volného bloku je to hnutí Otevřeme Česko. Jeho lidé prokázali mnoho odvahy, síly i nezlomnosti. Mezi ně patří podnikatelé, ale malí nebo střední, ne podnikatelé typu Babiše. A právě i na ně je chystaná cílená likvidace. Více info o tomto hnutí je zde. otevremecesko.cz Ať už zvolíte koho chcete, odhoďte, prosím, strach a volte srdcem. Do Parlamentu se dostane každý, koho tam pošlou hlasy voličů. Malá nápověda, koho lze volit a koho rozhodně ne, je zde voltesrdcem.cz
U.S.C.A.E.
neverili to je čierna legenda o technológie vôbec nejde tam šlo o logiku a dôkazy
Martina Bohumila Lutherová
I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
O Písmu Svatém, tedy o faktech
se nediskutuje ta se přijímají
.
Stylita
Pod označením „otčenáš“ se míní znění podle Matoušova evangelia; Lukášův text je mírně odlišný.

Ekumenický překlad:

1Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
2Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
3Náš denní chléb nám dávej každého…More
Pod označením „otčenáš“ se míní znění podle Matoušova evangelia; Lukášův text je mírně odlišný.

Ekumenický překlad:

1Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
2Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
3Náš denní chléb nám dávej každého dne.
4A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“
Lukáš 11,1-4

9Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11Náš denní chléb dej nám dnes.
12A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Matouš 6,9-13
U.S.C.A.E.
áno sú dva zápisy a chápem to rozrušenie sola scriptura dostáva na frak
Otčenáš
V knihách Nového Testamentu máme čtyři poněkud odlišná evangelia. Nemění to nic na tom, že znalost svatých Písem velice pomůže hledajícímu učedníku oddělit zrno od plev. Boží Slovo od lidsky-tělesného mudrování falešných pastýřů. Znalost svatých Písem vede k dosažení spásy VÍROU v Krista Ježíše.
15Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista …More
V knihách Nového Testamentu máme čtyři poněkud odlišná evangelia. Nemění to nic na tom, že znalost svatých Písem velice pomůže hledajícímu učedníku oddělit zrno od plev. Boží Slovo od lidsky-tělesného mudrování falešných pastýřů. Znalost svatých Písem vede k dosažení spásy VÍROU v Krista Ježíše.
15Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. 16Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. 17Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Martina Bohumila Lutherová
Ale zbav nás od Zlého
😂 to nějaká ruka vygumovala, protože se jí to týkalo?
Stylita
snad nechceš říci, že sv. Lukáš to záměrně zamlčel
Martina Bohumila Lutherová
To říkáš ty 🤕
Martina Bohumila Lutherová
Asi jsem měla využít pořekadla. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. - jak mi
význam toho včera vyložil 11.letý vnuk - zlato je vzácnější - proto
mlčet je vzácnější. Pokoj tobě.
Stylita
Ve vztahu k věrohodnosti evangelií je potřeba vzít v úvahu, že tyto texty nejsou reportáže. Když čtyři lidé popisují tutéž příhodu, nikdy to není naprosto stejně. Je možné, že Ježíš formuloval svou modlitbu vícekrát, nebo ji Lukáš zkrátil, nebo do ní Matouš přidal jiné prosby, které Ježíš vyjádřil jindy - v žádném z těchto případů by se ale přece nedalo říct, že jsou informace nevěrohodné.
vira.…More
Ve vztahu k věrohodnosti evangelií je potřeba vzít v úvahu, že tyto texty nejsou reportáže. Když čtyři lidé popisují tutéž příhodu, nikdy to není naprosto stejně. Je možné, že Ježíš formuloval svou modlitbu vícekrát, nebo ji Lukáš zkrátil, nebo do ní Matouš přidal jiné prosby, které Ježíš vyjádřil jindy - v žádném z těchto případů by se ale přece nedalo říct, že jsou informace nevěrohodné.
vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/nejstarsi-evangelium