Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks65
vi.news

Có phiên bản thứ ba về những gì người phụ nữ Trung Quốc bị tát dã nói

Eric Mader, một người nói tiếng Quan thoại, với kinh nghiệm lâu năm lắng nghe người Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh, đã công bố trên Korazym.org (ngày 9 tháng 1) phiên bản thứ ba của những gì người phụ nữ bị Francis tát đã nói vào ngày 31 tháng 12 (video dưới đây) .

Mader đồng ý với quan điểm trước đây rằng người phụ nữ không nói tiếng Trung Quốc mà là tiếng Anh đậm tính vùng miền.

Bản chép lại lời nói của cô là: "Tại sao lại phá hủy đức tin của họ? Tại sao phải tiêu diệt người Trung Quốc? Hãy nhìn vào cảm xúc của người Trung Quốc. Nói chuyện với tôi!"

Các phiên bản trước

Báo cáo đầu tiên tuyên bố rằng cô ấy nói: "Đợi đã! Đượi! Hãy chú ý tới người Trung Quốc! Họ đang mất niềm tin!"

Một phiên bản thứ hai là: "Tôi chỉ muốn nói, tôi vừa thấy trong kỳ nghỉ vừa rồi, Hồng Kông đã kết thúc. Mong bạn nghỉ cho khỏe."

#newsPsdnwiduid