Clicks407

Chcem Spojenectvo Teraz

Chcem Spojenectvo Teraz - 13. september 2021 - Slová Pána Ježiša k nám

Chcem Spojenectvo medzi tými, ktorí Milujú Moju Pravdu a Moju Spravodlivosť a Zastávajú sa ich. Ja Nie Som Rozdelený. Láska Zjednocuje, ale nenávisť rozdeľuje. Preto som vám všetkým Prikázal Milovať Najprv Mňa a potom Milovať vášho blížneho ako seba samého. Láska Nie je Možnosť, ale Najväčšie Prikázanie. Ja Som Láska a aj vy musíte Milovať Ako Ja. Buďte Mojimi Napodobňovateľmi v Láske. Láska je Večná. Ja Som Láska.

Láska premáha nenávisť. Láska Spája. Práve toto Chcem. Chcem od Mojich Detí Svetla, aby boly Spojené v tomto Čase. Musíte Stáť Spojené v Láske pre prospech Mojej Pravdy a Mojej Spravodlivosti. Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Pravda v Láske je vašou zbraňou vo svete, ktorý patrí satanovi. Mnohí sú stále oklamaní a vo tme kvôli satanovým lžiam. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste všetci Činili Pokánie, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci. Nemám Žiadnu Radosť zo smrti hriešnika. Preto Stále Volám hriešnikov k Pokániu, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľutujúceho Pokánia. Volám svet k Pokániu a preto Chcem od vás ako Mojich detí Svetla, aby ste boli vo Svornosti, pretože životy mnohých sú v ohrození, pretože dni sú zlé a satan vie, že čas sa mu rýchlo kráti.

Ak ste Jednotní So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde, potom budete aj v Spojenectve a tiež Jednotní jeden s druhým. Práve toto Chcem v tejto Hodine. Buďte Zajedno v Duchu a Zajedno v Pravde. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život, Princ Pokoja, Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Každý jeden-každá jedna musíte byť Uzmierení a v Pokoji so Mnou.

Ja Som Jediná Hlava Môjho Tela, Pravej Cirkvi a Ono má Rôzne Časti a Rôzne Funkcie. Každej Časti Dávam Výbavu podľa Môjho Plánu a Učelu. Každému Dávam ich vlastné Poverenia, Inštrukcie a Usmernenia, aby Moje Telo mohlo Fungovať Správne a podľa Môjho Plánu a Účelu pre tento Čas. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu a buďte v Spojenectve, Jednotnosti so Mnou i navzájom s ostatnými, keď každého z vás Osobne Oboznamujem a Vediem, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli v tomto Čase. Máte ešte Vykonať mnoho Práce pre Kráľovstvo. Hodina je Neskorá. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Buďte v Pokoji a v Spojenectve so Mnou i s ostatnými. Moja Vôľa buď Učinená.

youtube.com/watch?v=NweZhOhNsMA
Public domain