Clicks25
lt.news

Komunistai tai žino: Kristus užmėtė akmenimis svetimautoją

Kinijos profesinės mokyklos profesinės etikos ir teisės vadovėlyje teigiama, kad Kristus užmėtė akmenimis svetimautoją Jono 8-ojoje evangelijoje, nes norėjo gerbti įstatymus, praneša UcaNews.com (rugsėjo 22 d.).

Tačiau originaliame Jono 8-osios evangelijos skyriuje Kristus sako: „Tegul tas, kuris niekada nenusidėjo, meta pirmąjį akmenį“ pridėdamas „eik ir daugiau nenusidėk“.

Pagal Kinijos komunistinę evangeliją Jėzus sako: „Aš irgi esu nusidėjėlis, bet jei įstatymą galėtų vykdyti tik žmonės be jokių dėmių, įstatymas būtų miręs“.

Legalizmas, fanatizmas ir žiaurumas iš tikrųjų yra komunizmo ženklai.

#newsEosgdxsehq