Clicks575

Klaus o sebedestrukci Západu, rouškách, o Bohu nakonec

Klausova zkušenost s USA r.1969 a dnes. 00:15:47.569 Klaus: 31.7.2020 jsem dopsal svou část v knize. Od té doby jsem zase přečetl nové hrůzostrašnosti. Protože, co je dnes v USA, to bude zítra tady.…More
Klausova zkušenost s USA r.1969 a dnes. 00:15:47.569 Klaus: 31.7.2020 jsem dopsal svou část v knize. Od té doby jsem zase přečetl nové hrůzostrašnosti. Protože, co je dnes v USA, to bude zítra tady. 00:17:45.596 to je revoluce shora skrz elity, barevná revoluce, jak rozvíjí Semín v jeho příspěvku. To není útok z Východu na Západ, ale Západ se ničí sám.
00:20:43.700 koronavirová pandemie a záměrné šíření strachu byly využity k umlčení jakékoli opozice a ještě k tomu asi někdo přispěl, aby pandemie vznikla. Roušky jsou záměr, aby nebylo nás, opozici, slyšet. 00:32:11.418 Pro mě všechno to zlo začíná velkou francouzskou revolucí. Dnešní je celosvětová a děsivější než VŘSR. 00:40:47.590 V lednu 1969 jsem viděl osobně, jak černoši s puškami obsadili USA univerzitu a mluvili komunisticky. 00:47:48.625 v standardní USA univerzitě DNES člověk s našimi normálními názory nemá vůbec místo. 00:51:38.399 opuštění EU mírově nejde, dokud nemáte většinu ve sněmovně 00:53:25.905 vy přece nechcete být snad zednářským spolkem! 00:56:10.708 já bojoval s ústavním soudem sám-podali na mě, prezidenta, žalobu a moje ODS, Topolánkem vedená, se na mě vykašlala. 01:03:47.922 největší deputací na mě jako na ministra financí byli filmaři, kt. mysleli, že švédský stůl, co měli za komunismu jim byl málo, chtěli víc. 01:05:03.624 Hřebejkovo filmy já považuji za ztělesnění zla, nejhorší film Hřebejkovy Pelíšky. První delegace proti mně byl Hřebejk a Chytilová. Pak Vichtrle za víc peněz do vědy. Tyto 2 nafoukané skupiny lidí. 01:09:29.094 Hitler byla stejně levicová ideologie jako komunismus. Ale komunismus měl svou dynamiku, byl jiný r.1988 než na začátku. 01:11:39.728 Petr Hájek se v příspěvku zmýlil v bezbřehém optimismu. Optimismus je povinností, ale ne naivita. 01:14:58.228 Evropa a EU je něco jiného. Západní Evropa je hloupá a tomu nerozumí. Na Blaník jsem stoupal, že nás v tom snad ti blaničtí rytíři (L: zednulí svatí) nenechají osamocené. 01:21:06.228 kardinál Schanborn, já, bi. Duka o duši Evropy r.2005. Já jsem Slovan. Lékařů Prymulů bylo dost. 01:27:53.726 Klaus: Semíne, odpovězte za mě. Semín: Dějiny nekončí 01:29:47.618 Klaus: Mlýny se teď otáčejí nešťastným směrem. 01:30:09.019 Je to horší než v minulosti, protože tehdy byly záchytné body, komunismustická totalita nebyla tehdy celosvětově vládnoucí. 01:30:26.972 Teď najednou žádný záchytný vnější bod NEEXISTUJE, 01:30:33.279 kromě asi když se Michalové a spol. (Michal Semín - křesťan, katolický tradicionalista) budou dívat nahoru, 01:30:39.738 tak pro nás jediným tím záchytným bodem je ten náš rozum a ta naše vůle a to naše chtění a prostě pokus s tím něco udělat. A to už jsme řekli všechno a myslím, že to je optimální teď skončit. Děkuji. L: Dal jsem to na Gloria.tv, protože mám strach, že Facebook to video brzy smaže. Škoda, kdyby tento dokument zanikl. www.facebook.com/…/323733645637313