Clicks26
lt.news

Vigano: Bergoglio pirmininkauja Kristaus Bažnyčios „pragariškajai parodijai“

Arkivyskupas Vigano yra šokiruotas, kaip „aukščiausi hierarchijos lygiai“ atvirai pasitarnauja „šio pasaulio princui“, priimdami JAV, globalistų, masonų, ekologijos ir imigracijos reikalavimus.

Laiške nuo žmonių atskirai gyvenančiai vienuolei (MarcoTosatti.com, gegužės 31) Vigano rašo, kad šiuo metu yra kuriama ir jau egzistuoja viena pasaulio religija be dogmų ar moralės normų.

Jam atrodo akivaizdu, kad Bergoglio kartu su už jo esančiais ir jį palaikančiais asmenimis „siekia pirmininkauti šiai Kristaus Bažnyčios pragariškajai parodijai“.

„Elitas“ siekia primesti savo tironiją tautoms, kurių religija nėra pagonybė, aiškina Vigano.

Jis pastebi, kad Bažnyčios krizė yra „bažnytinio vėžio metastazė“, nes tarp „Vatikano II“ ir „logiškų bei būtinų“ pasekmių liturgijoje, Tikėjime ir dorovėje egzistuoja „priežastinis ryšys“.

#newsLekcjxkkuy