Clicks1.1K
Po co jesteś na stronie Gloria.tv ? Po co jesteś na stronie Gloria.tv ? To pytanie jest skierowane do osób jeszcze wierzących i wpisujących się na tą stronę. Należy pamiętać, że to co tu się wypisuje…More
Po co jesteś na stronie Gloria.tv ?

Po co jesteś na stronie Gloria.tv ?
To pytanie jest skierowane do osób jeszcze wierzących i wpisujących się na tą stronę. Należy pamiętać, że to co tu się wypisuje, to idzie w świat. Na stronie Gloria.tv działają zawodowi prowokatorzy, wrogo nastawieni do katolickiej wiary i polskich patriotów. Dając się wciągać w ostre spory, to tym czynimy antyewangelizację, a prowokatorom właśnie o to chodzi. Jeżeli ktoś małej wiary wejdzie przypadkowo na tą stronę, to może tę wiarę całkowicie stracić.

Jakim motywem kierujesz się, pisząc na stronie Gloria.tv ?
To mogą być motywy takie jak:
- Wierzę że, mam coś istotnego dotyczącego wiary, by podzielić się tą wiadomością z innymi ludźmi.
- Jestem sam ze swoją wiarą, bo moi najbliżsi są niewierzący.
- Mam dużo czasu, to wchodzę na tą stronę.
- Chcę zaistnieć publicznie.

To tylko próbka motywów, tą listę można rozwinąć.
Jeżeli uważam się za wierzącego Katolika, to staram się czynić dobro, a dobrem jest przestrzeganie przykazań Bożych, bo zostaliśmy stworzeni i żyjemy po to, by oddawać chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Życie ziemski zawsze ma koniec i tak naprawdę liczy się tylko wieczność. Wszystko co czynimy będzie zapisane w ,,Księdze Naszego życia", a na Sądzie Ostatecznym wszyscy to poznają.
Internet właściwie jest w rękach właścicieli tego świata, którzy są wrogami katolickiej wiary, tam gdzie pojawią się Katolicy, zaraz też pojawiają się "zawodowi mąciciele", by skłócać Katolików. Można pozazdrościć naszym przodkom, bo wówczas nie było żadnych mediów, które by mąciły w głowach, a najważniejszą książką było Pismo Święte i Żywoty Świętych.
Dzisiaj przeciętny Katolik jest zdezorientowany, bo ma wątpliwości, w co wierzyć i komu wierzyć, to jest powodowane antykatolickim medialnym zamętem. Kiedy pierwszy raz usłyszałem "masoneria kościelna" to była wstrząsająca wiadomość. Żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do historii Kościoła.
Już Leon XIII w 1884r. napisał encyklikę HUMANUM GENUS (O masonerii), w której pisze o ówczesnych zagrożeniach dla Kościoła Katolickiego.
Większość, choć trochę wierząca nie zna problemów Kościoła Katolickiego.
Dla takich wierzących ten sztuczny podział na: posoborowych, lefebrystów, natankowców jest niezrozumiały, ten podział zastał wywołany posoborową reformą, która odeszła od wielowiekowej tradycji Kościoła Katolickiego.
Nie dajmy się sprowokować do ostrej wymiany słów !
Wrogom wiary katolickiej właśnie o to chodzi, by pokazać światu, że Katolik jest kłótliwy i nieopanowany w swoich ostrych wypowiedziach.

Efezjan 4:29-31
,,Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
"

=> Św. Bp. Józef Pelczar - Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska Tom I
Ks. Józef Pelczar (1842-1924) napisał:
,,wielbić zatem Boga, czyli służyć Bogu oto cel istnienia naszego".
To znaczy że, życie człowieka, który nie oddaje Chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jest pozbawione sensu. Bóg dał Nam życie, rozum i wolną wolę, ale za grzech pierworodny człowieka Bóg dał Nam słabości z którymi musimy się zmagać w ziemskim życiu. Największym wrogiem każdego człowieka jest jego własna pycha, z którą trzeba się zmierzyć, by zrozumieć, że Chwała należy się tylko Bogu, a nie sobie. Życie ziemskie to Boży ,,test wolnej woli" człowieka. Człowiek na ziemi nie żyje wiecznie i jeżeli ma się trochę ,,rozumu" to należy się zastanowić, czy odrzucić wieczność dla krótkiego ziemskiego bytu, żyjąc w sprzeczności z Bożymi Przykazaniami zawartymi w Piśmie Świętym. Gdy przyjdzie koniec ziemskiego bytu, to do grobu nic nie zabiorę, a własne martwe ciało, które będzie złożone w grobie też rozłoży się w krótkim czasie. Spokojnie bym rozważył, jak przyjdzie koniec życia, czy odejdę w spokoju, czy będę przerażony w swojej bezsilności, bo będzie już za późno, by cokolwiek zmienić. Pochopnie nie odrzucajmy naszego Stwórcy Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Apokalipsa Św Jana 4:8-11
,,Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków,
upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone
."
Jota-jotka
Jota-jotka
To już pozostawiam Panu fartuszniak ,bo już nie daje rady z gościem.
Może jest Ok?

Poznaje Pan ...
Już nie widać ,że to było z Panem pisane ,proszę zobaczyć jaka manipulacja 😳
jac505
@ELOHIM. Jeżeli gloria.tv to antykościół to po co tu przychodzisz ? Pozdrawiam
jac505
Pan Jezus powiedział aby z życzliwością, z dobrocią, z miłością odnosić się do nieprzyjaciół. Elohima nie traktuję jako nieprzyjaciela. Pozdrawiam
ELOHIM.
Gloria TV to antykoscioł
fartuszniak leszek
Bartek100 dziękuję za rzeczowy komentarz.
biniobill
Pozdrowienia dla pracowników gloria.tv :-)
fartuszniak leszek
Panie stanislawp - rzeczowa rozmowa z Panem jest niemożliwa. Nie dam się sprowokować.
Dziękuję Panu za wypowiedź.
fartuszniak leszek
Panie stanislawp - obrazu Boga Ojca Ksiądz Natanek nie wymyślił, ten wizerunek jest z 1860 roku.
=> Łaskami słynący obraz Boga Ojca
W Kościele Katolickim wizerunki Świętych są dozwolone. Że Ksiądz Natanek przyjął taki wizerunek, to mnie nie przeszkadza.
Nowy Testament nie popiera kamienowania, ale jest taki werset:
Św. Mateusza 5:43-44
"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźn…More
Panie stanislawp - obrazu Boga Ojca Ksiądz Natanek nie wymyślił, ten wizerunek jest z 1860 roku.
=> Łaskami słynący obraz Boga Ojca
W Kościele Katolickim wizerunki Świętych są dozwolone. Że Ksiądz Natanek przyjął taki wizerunek, to mnie nie przeszkadza.
Nowy Testament nie popiera kamienowania, ale jest taki werset:
Św. Mateusza 5:43-44
"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują
".
4 more comments from fartuszniak leszek
fartuszniak leszek
Panie stanislawp mam prawo mówić pozytywnie o Księdzu Natanku.
To Pana pogląd, że "ks. Natanek głosi herezje" i nie musisz Pan posyłać mi obelg, że mam odmienne zdanie od Pana. W moich wpisach i komentarzach jest o Księdzu Natanku.
=> Dlaczego Chrystus Król oraz ks. dr hab. Piotr Natanek są zwalczani w Polsce ?
=> Ks. Natanek - przyszło nam iść drogą pogardy świata.
Prosiłem, by nie czynić …More
Panie stanislawp mam prawo mówić pozytywnie o Księdzu Natanku.
To Pana pogląd, że "ks. Natanek głosi herezje" i nie musisz Pan posyłać mi obelg, że mam odmienne zdanie od Pana. W moich wpisach i komentarzach jest o Księdzu Natanku.
=> Dlaczego Chrystus Król oraz ks. dr hab. Piotr Natanek są zwalczani w Polsce ?
=> Ks. Natanek - przyszło nam iść drogą pogardy świata.
Prosiłem, by nie czynić publicznie ostrych sporów, bo tym czynimy antyewangelizację, ale Panu to obojętne.
fartuszniak leszek
stanislawp - pozwól, że zostanę przy swojej ocenie problemów, które Ty poruszyłeś. Chyba mam prawo wyboru. Na razie mnie nie przekonałeś. Każdy sam poniesie konsekwencje swojego wyboru.
fartuszniak leszek
Słowo "sztuczny" może nie najwłaściwsze, ale proszę nie skupiać się na pojedynczych słowach, ale na sensie całego zdania.
Chyba się zgodzisz z tym, że dla ludzi pobieżnie znających problemy katolickiej wiary, podział wśród Katolików jest niezrozumiały.
Ten podział zastał wywołany posoborowymi reformami, co spowodowało podział katolików, a celem tego podziału jest osłabienie katolickiej wiary. I …More
Słowo "sztuczny" może nie najwłaściwsze, ale proszę nie skupiać się na pojedynczych słowach, ale na sensie całego zdania.
Chyba się zgodzisz z tym, że dla ludzi pobieżnie znających problemy katolickiej wiary, podział wśród Katolików jest niezrozumiały.
Ten podział zastał wywołany posoborowymi reformami, co spowodowało podział katolików, a celem tego podziału jest osłabienie katolickiej wiary. I większość ludzi tego nie rozumie.
Wyjściem z postępującego upadku wiary jest powrót do jedności Kościoła w tradycyjnym duchu
skierowanym na Kult Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
fartuszniak leszek
VRS - "podział: ortodoksja - heterodoksja, katolik - heretyk".
To są pojęcia, które znają bardziej zainteresowani katolicką wiarą.
Czy Katolicy ograniczający się do pójścia w niedzielę do Kościoła i powierzchownej znajomości zasad katolickiej wiary, czy mogą znać powyższe pojęcia ?
Użyłem potoczne pojęcia podziału Katolików, jakie najczęściej spotyka się w sieci internetowej.
Weronika..S
...by walczyć z modernizmem, zmieniającym wiarę katolicką!
Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata !
dobrze powiedziane przez Anty_mod.., lecz powinnismy dodac , ze nie mozemy miec klapek na oczach...........bo tylko KK,- Kosciol jest Swiety , KOsciol jest Jedyny, Kosciol Katolicki to nasza Matka, to Duch Swiety to tez i my, ..............a tu co sie dzieje .....zdrada za zdrada i zdrade popiera, na katolickim portalu az huczy od nieustannych bluznierstw rzucanych na Swiety, Jedyny , …More
dobrze powiedziane przez Anty_mod.., lecz powinnismy dodac , ze nie mozemy miec klapek na oczach...........bo tylko KK,- Kosciol jest Swiety , KOsciol jest Jedyny, Kosciol Katolicki to nasza Matka, to Duch Swiety to tez i my, ..............a tu co sie dzieje .....zdrada za zdrada i zdrade popiera, na katolickim portalu az huczy od nieustannych bluznierstw rzucanych na Swiety, Jedyny , Powszechny i Apostolski Kosciol Katolicki .....:przeciez wielu z tego portalu porzucilo KK, zdradzili Jezusa Chrystusa...... uwierzyli "wilkom w owczych skorach" - maja klapki na oczach........
KOSCIOL KATOLICKI:

„Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Amen

_______________________


Anty_modernista Dobre pytanie. Niestety nie spodziewajmy się odpowiedzi od agentury żydowskiej... no chyba, że w postaci kolejnych kłamstw i manipulacji.
Publikujmy prawdę, ostrzegajmy o zagrożeniach dla Kościoła i Narodu Polskiego. Dopóki jest możliwość, dopóki jeszcze mamy czas. Ten czas powoli dobiega końca więc wykorzystajmy go.
Ucisk antychrystów również nie będzie wieczny.
Agata.B
😀 Przeciętny katolik może i jest zdezorientowany ale o tym nie wie i nie chce wiedzieć .Bo wie że nalezy wierzyć w papieża Franciszka i jego nauki ,że nalezy słuchać biskupa który nakazuje przyjmowac Komunie św na stojaka i nie chce wiedzieć dlaczego to takie ważne dla protestanckich biskupów w KK żeby nie klęczeć tylko stać przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Hostii
------------------------------…More
😀 Przeciętny katolik może i jest zdezorientowany ale o tym nie wie i nie chce wiedzieć .Bo wie że nalezy wierzyć w papieża Franciszka i jego nauki ,że nalezy słuchać biskupa który nakazuje przyjmowac Komunie św na stojaka i nie chce wiedzieć dlaczego to takie ważne dla protestanckich biskupów w KK żeby nie klęczeć tylko stać przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Hostii
-------------------------------
fartuszniak"Dzisiaj przeciętny Katolik jest zdezorientowany, bo ma wątpliwości, w co wierzyć i komu wierzyć."