Clicks152

Zjavenie Kráľovnej pomoci 4. decembra 2019

Coburg
Púť na horu Svätodušnica, Dechtice, hovoríá vizionárka Adriana Kúdelová