Clicks270

Kraje, które nie przyjmą Mojego Wielkiego Wikariusza, albo zlekceważą jego posłanie miłości, Prawa Świętej Wiary Bożej - Kraje te znikną z powierzchni Ziemi.

65. Adam i Ewa z płaczem wyszli - nie ma trzeciej alternatywy!

Maj 1985 - Zapisz: Dzieci Moje, rozważcie wasze postępowanie. Jaki jest wasz stosunek do Boga Przenajświętszego, Jego Świętych Przykazań.

Bóg Święty w Swojej Miłości stworzył człowieka i dał mu wielką łaskę życia Bożego. Przecież pierwsi rodzice wiedzieli, że będą żyć wiecznie, że życie ich będzie wieczną radością. Nie będą nękani cierpieniem, chorobą, smutkiem, ciężarem dnia codziennego, a jednak wybrali grzech, wielki grzech, bo nieposłuszeństwo zakazowi Bożemu, l wiedzieli, co ich czeka za ten ciężki grzech wobec wielce Dobrego i Miłosiernego Boga Ojca.

Mimo to wybrali grzech, dlatego, że zaufali szatanowi. On używa wszelkich sposobów, by niszczyć i burzyć pokój, sprawiedliwość umysłu i serca, duszy człowieka. Pierwsi rodzice w raju wielce kajali się i żałowali za swój grzech ale miejsca dla siebie tam już nie znaleźli. Przerażająca prawda. Człowiek zostaje sam, ze swoim grzechem, ze swoją hańbą na duszy i sumieniu.

l zdaje się, że tej rozpaczy odjąć się nie da, że ona trwa. Lecz Bóg Ojciec jest zawsze miłosiernym Ojcem. Pociesza tych pierwszych, zabłąkanych rodziców, tych którzy uwierzyli ojcu kłamstwa, i przez wieki pociesza całą ludzkość. Bóg Święty obiecuje im przebaczenie i odkupienie od grzechu.

Miłosierny Bóg w swojej łaskawości każdemu udziela Swego przebaczenia, gdy ten za grzechy i winy swoje żałuje, podejmuje radykalną poprawę i odwraca się od drogi grzechu i szatana. Bóg Święty w stosunku do człowieka jest wielce konsekwentny, nigdy nie odstępuje od raz danego słowa. Nie zawahał się dla zbawienia duszy ludzkiej zesłać na ziemię Syna swego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, który jako Odkupiciel dusz ludzkich przychodzi na Ziemię, jako Żertwa najdoskonalsza składa Siebie na Ołtarzu Całopalenia za grzechy ludzkie. Bóg Ojciec wypełnia obietnicę daną w raju pierwszym rodzicom. A co czyni człowiek? Ponownie wybiera kłamstwo szatana i grzech. To szatan proponuje duszy, by szła jego drogą.

Pytam was, dzieci Moje ukochane, czy wy nic nie pojmujecie? Raz już straciliście łaskę życia Bożego. Obecnie, na rozkaz szatana, grzechami swoimi murujecie sobie wieczne piekło. Nie mówię wam o karze na ziemi, ona jest krótkotrwała, ale pobyt w piekle będzie waszym życiem wiecznym. Rodzice pierwsi płakali wychodząc ze Świętego Raju, po fakcie dokonanym zrozumieli. co utracili, A wy, którzy się dziś wyrzekacie Świętego Boga, żyjecie tu na ziemi tylko dla grzechu. Po śmierci ciała, dusza wasza nie zazna ani przez moment spokoju, bo wtrącona będzie tam, gdzie jest wieczny, wielki niepokój. A przyczyną jest to , że dusza grzeszna nie ma prawa oglądać Światła Bożego, Boga Najświętszego, za którym tam będzie tęskniła.

Bóg Stwarza ład, dobro i piękno a po śmierci dusza wasza tego właśnie pragnie. Wy, dzieci Moje, z uporem lekceważycie Prawa Boże, grzeszycie. Wyraźnie mówi Prawo Boże: nie zabijaj, wy mordujecie życie poczęte. Żądacie, by rozwody były prawem Kościoła Świętego. A pamiętacie, co powiedział Syn Mój Jezus Chrystus przynosząc prawo od Boga?


Małżeństwo jest nierozerwalnym, Świętym Sakramentem. Lekceważycie Kościół Święty, lekceważycie wielkiego, Prawdziwego Bożego Wikariusza.

Ja, Matka Boża przestrzegam was: Ściągniecie na siebie wielką karę jeszcze tu na ziemi! Dusza wasza nie zazna spokoju, nie ujrzy światła wiecznego. Pycha, którą wam szatan wkłada do serc i umysłów zgubi cały rodzaj ludzki.

Wysyłam do wszystkich Narodów Mojego Wielkiego Wikariusza z posłaniem miłości, z Prawem Świętej Wiary Bożej. Ale wy sobą przedstawiacie rozbity dzwon. Szatan was tak stroi, żeby były same dysonanse i fałszywe tony zamiast głosu prawdy. Wy wrzeszczycie i krzyczycie i w waszych ustach jest niesprawiedliwość. Bunt wasz jest buntem szatana, który przez usta wasze mówi. To on jest przerażony mocą, jaką niesie Mój Wielki Wikariusz.


Ja wam powiedziałem: Kraje, które go nie przyjmą albo zlekceważą jego posłanie miłości, prawa Świętej Wiary Bożej - Kraje te znikną z powierzchni ziemi. Musicie się opowiedzieć za Świętymi Prawami Bożymi, albo wybierać prawa szatana, czasu mało albo zupełnie go brak. Z jego prawami wiąże się wieczne potępienie duszy waszej, mord i wszelka obrzydliwość. Nie ma więcej alternatyw. To wam mówi Matka wasza Niepokalana Maryja Panna. Narody świata, macie jeszcze czas podjąć pokutę, usunąć pychę z serc waszych. Odstąpcie od drogi złego ducha, który ukrywa się pod różnymi ideologiami, zrzeszeniami, pod wszelkim roz-pasaniem, wszelkimi hasłami wolnościowymi i wszelką zbrodnią. To są jego drogi. On was w te drogi wciąga. Oprzytomnijcie wszyscy. Zastanówcie się, dlaczego z uporem walczy z Kościołem Bożym, z religią, z Krzyżem? Bo to jest szatan, wróg Boga i człowieka.

Mówię wam: Módlcie się i pokutujcie. Odmawiajcie Różaniec Święty. Przyjdą wielkie kary, wielka groza na cały Świat, jeśli nie odstąpicie od grzechów waszych, od planów szatana. Wszyscy zostaniecie potępieni, gdy trwać będziecie z uporem przy tej obrzydliwości. Modlitwa i pokuta da wam moc i siłę pognębienia szatana i jego sług. Amen.


źródło:vismaya-maitreya.pl/…ra_oredzia_zbawienia_cz14.html
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wysyłam do wszystkich Narodów Mojego Wielkiego Wikariusza z posłaniem miłości, z Prawem Świętej Wiary Bożej. Ale wy sobą przedstawiacie rozbity dzwon. Szatan was tak stroi, żeby były same dysonanse i fałszywe tony zamiast głosu prawdy. Wy wrzeszczycie i krzyczycie i w waszych ustach jest niesprawiedliwość. Bunt wasz jest buntem szatana, który przez usta wasze mówi. To on jest przerażony mocą, More
Wysyłam do wszystkich Narodów Mojego Wielkiego Wikariusza z posłaniem miłości, z Prawem Świętej Wiary Bożej. Ale wy sobą przedstawiacie rozbity dzwon. Szatan was tak stroi, żeby były same dysonanse i fałszywe tony zamiast głosu prawdy. Wy wrzeszczycie i krzyczycie i w waszych ustach jest niesprawiedliwość. Bunt wasz jest buntem szatana, który przez usta wasze mówi. To on jest przerażony mocą, jaką niesie Mój Wielki Wikariusz.

Ja wam powiedziałem: Kraje, które go nie przyjmą albo zlekceważą jego posłanie miłości, prawa Świętej Wiary Bożej - Kraje te znikną z powierzchni Ziemi.