Clicks287
wobronieprawdy
82

Nowa doktryna a prawdziwy Kościół Chrystusowy

Zamieszczone poniżej orędzia są tylko wynikiem badań tychże orędzi,
…..Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła [1 Tes 5,19-22]
Badanie wszystkiego - to obowiązek każdego katolika. Jeśli nie będziecie sprawdzać- to będą Wam wciskać głupoty ...:)

Główną tematyką tychże orędzi jest ze;
Współczesna nowa doktryna, burzy starą
Prawdziwy Kościół Chrystusowy jest zastępowany nowym ,

Przez prawie 2000 lat kościół miał zupełne inne podejście do niektórych spraw, ale zawsze Bóg był na pierwszym miejscu, zbawienie i nawracanie . Teraz człowiek jest na
pierwszym miejscu jego sprawy materialne - humanizm , nawracanie stało się zbędne , a zbawieni będą wszyscy , a Boga można czcić w baalu ,bo wszystkie religie są równe -
po co tylu męczenników, wylanej krwi , wystarczy być dobrym człowiekiem ,tolerancyjnym , pomagać ...
Ale gdzie prawdziwy Kościół Chrystusa ,potrzeba walki z szatanem o dusze ludzkie a nie o ciała i ,dlaczego nie mówi o piekle. Mówi się jak Luter i inni ; wszyscy są
usprawiedliwieni przez poznanie wiary - oświecenie, i nie trzeba całkowicie przeszczegać przykazań, tylko można dostosować je do sytuacji ,modernizować w imię twz.
nowoczesności. Aborcja staje się zwykłym grzechem , rozwody niczym szczególnym, konkubinaty są wszędzie , ewolucje negującą Boga-Stworzyciela uznają nawet katolicy ...

Kilka cytatów (10.2014, 11.2014)

Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, bez względu na to
jak Go obrażają. To jest prawda, ale gdy Go obrażają, stawiając przed Nim wszelkie obrzydliwości i
herezje, a następnie stwierdzają, że są one możliwe do przyjęcia przez Boga, On odwróci się od nich
ze wstrętem.
Człowiek będzie tak pełen własnych pragnień pasujących do jego grzesznego życia, że będzie głosił, iż
te bezprawne działania są pożądane w Oczach Boga. Będzie to równoznaczne z kłamstwem. I kiedy
odważą się przedstawić je przed ołtarzami Boga, dusze te zostaną odrzucone. Gdy pozwolicie wprowadzić
się w poważny błąd, narazicie swoje dusze na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Poganie, którzy trzymają się z dala od Prawdy, wejdą do Mojego Domu, gdzie zostaną powitani z
otwartymi ramionami. Powiedzą wam, że musicie okazywać miłość wszystkim dzieciom Bożym, aby
uciszyć tych, którzy mogliby się im przeciwstawić. Bardzo niewielu ludzi będzie bronić Mnie, Jezusa
Chrystusa, a ci, którzy odważą się wyrazić sprzeciw wobec tych bluźnierczych ceremonii, które odbędą się na tych samych ołtarzach, na których odprawiano Moją Najświętszą Eucharystię, zostaną uciszeni.

Moi wrogowie mogą przejąć Mój Dom, ale nie Mój Kościół, ponieważ wszyscy chrześcijanie na całym
świecie tworzą Mój Kościół. Wierni, składający się z tych, którzy odmówią odrzucenia Słowa Bożego i
którzy nigdy nie zaakceptują żadnej ingerencji w Święte Słowo Boże, podtrzymają Mój Kościół na
ziemi. Nic go nie pokona.

Gdy zły duch wpływa na dusze tych, którzy są odpowiedzialni za duchowe kierownictwo dusz w
Moim Kościele, aby zachęcić ich do akceptacji grzechu, robi to w sprytny sposób. Będziecie upominani
za osądzanie grzeszników, ale ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane, by potępić to, co
w Oczach Boga jest grzechem.
Kłamstwa, bluźnierstwa i nienawiść są środkami, za pomocą których szatan poszerza swoje skażenie.
On usypia dusze w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, gdy jeden człowiek mówi drugiemu,
że grzech nie jest przeciwko Prawom Boga, ponieważ jest rzeczą naturalną. Z tej przyczyny dzieci

Boga mają wielki zamęt w głowie, bowiem prawa ustanowione przez Niego zostały wykorzenione i
ludziom trudno się zdecydować jaka drogę obrać.
Mój Kościół, Mój Prawdziwy Kościół, będzie czołgał się na brzuchu, gdy będą w niego rzucane
wszelkie zniewagi wobec Mojej Boskości i wobec Praw ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego.
Wielu moich sług zamkniętych w bramach pozłacanego więzienia będzie zmuszanych do
przełknięcia herezji. Ale nie tylko to, oni będą także zmuszani do głoszenia ich i przekonywania niewinnych,
że ponownie napisane Słowo Boże jest do przyjęcia w dzisiejszym świecie.

. Tak wielkie skażenie, jakie jest w tym czasie wśród ludzi, oznacza, że
czysta miłość, która pochodzi od Boga, została zastąpiona pożądaniem. Wszystko, co pochodzi od
węża, będzie ukazywane w sercach grzeszników jako dobre. Grzesznicy, którzy ulegają diabłu, zawsze
usprawiedliwiają grzech. Gdy tylko grzech zostanie usprawiedliwiony, jest potem wychwalany, aż w
końcu będzie uchodził za wielki czyn - godny uznania

Zanim nadejdzie Dzień Pański powtórzą oni Jego Ukrzyżowanie. Będą Go biczowali poprzez zdradę
Jego Świętego Słowa. Będą prześladowali tych, którzy pozostaną Mu wierni, a następnie będą bezcześcili
Jego Ciało. Ale nie uda im się Go zabić ponieważ Jego Ciało - Jego Kościół - nie może umrzeć i
choć osłabiony, utrzyma się aż do końca.

Moje drogie dzieci, Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Boga, nigdy nie mogą być ponownie
napisane, bo byłoby to świętokradztwo. Człowiek nigdy nie może fałszować Słowa i nadejdzie dzień,
kiedy Gniew Boży spadnie na ludzkość, kiedy Dziesięć Przykazań zostanie przez człowieka uznanych za
mylne. Kiedy tak się stanie, wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie już dłużej czczone, a ludzkość będzie
doprowadzona do poważnego błędu.

Bóg nie posyłał swoich proroków, by straszyć swoje dzieci. Wysyłał ich, by ostrzegali je przed niebezpieczeństwami
tworzenia głębokiej przepaści między człowiekiem a Bogiem. Jeśli ta przepaść stała się
na tyle szeroka, że większość dusz odrzuciła Boga, to On zawsze interweniował, by ich ratować

Wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga. Czasami to, co może wydawać się niesprawiedliwe jest
poza możliwością waszego zrozumienia, ale wiedzcie, że to Bóg dokonuje wyboru jak zbierać owoce
dla dobra człowieka. A cierpienie jest częścią Jego Planu Zbawiania dusz. On nie ma upodobania
w cierpieniu, ale stanowi ono formę oczyszczenia. Jeśli cierpisz, Bóg będzie starał się wykorzystać te
cierpienia dla dobra twojej własnej duszy. Ale On nigdy was do niczego nie zmusi, ponieważ On
udziela wam wolnej woli. Nadużywanie swojej wolnej woli może doprowadzić do strasznego grzechu,
a jednak Bóg nigdy nie odbierze wam waszej wolnej woli. Wolna wola jest świętością. Została ona
dana człowiekowi za darmo przez Boga i jest to ten jeden Dar, jakiego On wam nigdy nie odbierze.
To przez swoją wolną wolę człowiek odpada od Łaski i popada w grzech.

Dzieci, musicie ze wszystkich sił modlić się za Kościół mojego Syna, ponieważ jest on najbardziej
atakowany od czasu swojego założenia. Nieprzyjaciele mojego Syna mają wiele planów, aby go
zniszczyć, a większość z nich będzie pochodzić od wewnątrz. Weźcie pod uwagę moje ostrzeżenie i
to, co objawiłam światu w Fatimie. Wróg czeka i wkrótce będzie miał całkowitą władzę nad Kościołem mojego Syna na ziemi i wprowadzi w błąd miliony.

Nie możecie twierdzić, że jesteście sługami Bożymi, a przy tym kazać światu, by
obrzucał kogoś oszczerstwami. Nigdy nie wolno wam tolerować podżegania do jakiegokolwiek
rodzaju nienawiści. Ktokolwiek tak robi w Imię mojego Syna, nie może być do tego zachęcany, bo to
nigdy nie mogłoby pochodzić od Boga

Kiedy otrzymaliście Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, by
sądzić innych czy im szkodzić, nawet jeśli oni nie pochodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, przekazałem wam, że człowiek nie ma prawa oceniać jakiejkolwiek duszy. Jeśli przeciwstawiacie się Mnie i
to nawet wtedy, gdy żywicie urazę do fałszywych proroków, osądzę was i ukarzę, tak jak wy karzecie
tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nienawidzić innej osoby w Moje Imię. Jeśli nienawidzicie
kogoś, to robicie to w imię szatana. Zmyję waszą winę dopiero wtedy, gdy do Mnie przyjdziecie
i poprosicie, abym odkupił was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie zrobi, ponieważ
postawiliście się nade Mną i za to będziecie cierpieli.
Niech żaden człowiek spośród was nie oświadcza, że inna dusza jest od złego ducha, bo szatan cieszy
się z tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Nikt z was nie jest na tyle wolny od grzechu,
aby mógł dokonać takiego osądu.

Strzeżcie się tych, którzy zaprzeczają Boskości Mojego Ojca. On i
tylko On stworzył świat - wszystko pochodzi od Niego. Nic nie może powstać z niczego. Wszystko
co jest i będzie, pochodzi od Mojego Ojca Przedwiecznego
Kiedy wędrujecie przez
życie w poszukiwaniu sensu swojego istnienia, nigdy go nie znajdziecie, jeśli nie przyjmiecie Prawdy o
Stworzeniu .Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec was stworzył. Dopóki tego nie zaakceptujecie, nadal będziecie czcili
fałszywych bogów, a wasze pogaństwo powali was na kolana z rozpaczy.

Zabicie jakiejkolwiek duszy jest grzechem śmiertelnym, a dotyczy to dusz począwszy od momentu
ich poczęcia, aż do tych, które przeżywają swoje ostatnie miesiące na ziemi. Nic nie może usprawiedliwić
odebrania ludzkiego życia, kiedy przeprowadzane jest to z pełną wiedzą, że śmierć nastąpi
w ustalonym czasie. Śmierć zadana innej żyjącej duszy zaprzecza istnieniu Boga.

Droga do Mojego Królestwa Niebieskiego znana
jest człowiekowi. Jest to droga prosta i wolna od wszelkich przeszkód, gdy nią idziecie z ufnością w
sercu. Moi wrogowie zawsze będą próbowali zablokować waszą drogę i jeśli będziecie słuchali ich

kpin, zajmowali się ich kłamstwami, pozwolicie, aby wątpliwości zaciemniły wasz osąd, wtedy ta wę-
drówka okaże się dla was kręta.Słowo Boże pozostaje teraz takie, jakie było zawsze, a Dziesięć Przykazań jest jasnych - one nigdy się
nie zmienią. Droga do Boga to mocne trzymanie się tego, czego On nauczał. Bóg nie idzie na kompromis
ani nie akceptuje jakichkolwiek prób zmiany Prawdy przez człowieka.

Wielu nie zna Mojego Gniewu, ale wiedzcie o tym. Jeśli człowiek, który Mnie zna, bluźni przeciw
Duchowi Świętemu, Ja nigdy mu nie wybaczę. Nic nie może, ani nie będzie mogło zmienić tego
faktu, ponieważ taki człowiek wybrał swój własny los i nie może nastąpić pojednanie. Niech człowiek,
który staje przede Mną i usprawiedliwia odbieranie życia, wie, że Ja odbiorę mu jego życie.
Jeśli człowiek zaprzedaje swoją duszę szatanowi, nie mogę zabrać jej z powrotem, gdyż staje się on
jednym ze złym duchem. Kiedy człowiek, który przemawia w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa,
niszczy dusze tych, którzy są Moi, Ja odrzucę go na wieczność. Bójcie się teraz Mojego Gniewu,
ponieważ ukarzę każdą duszę, która do końca będzie się sprzeciwiała Mojej Woli.Miłość Boga nie została odwzajemniona, a Jego Miłosierdzie już zostało odrzucone.

Niewdzięczne
dusze, których oczy wpatrzone są tylko w swoje przyjemności, a oni sami są zdecydowani na dokonywanie
czynów, w sposób oczywisty niezgodnych z Wolą Pana - odczują ból kary Bożej. Tak jak błyskawice
po przestworzu nieba, tak jak potężna nawałnica, przetoczy się wielkie poruszenie ziemi,
które będzie odczuwane w każdej części świata.
Wy, którzy Mnie zdradziliście, najbardziej będziecie cierpieli. Wy, którzy rzucacie kamieniami w innych
w błędnym przekonaniu, że Mnie reprezentujecie, nie będziecie mieli się do kogo zwrócić.
Wszędzie, gdzie będziecie usiłowali się ukryć, przekonacie się, że jesteście nadzy bez możliwości ukrycia
swojego wstydu. Mówię wam to, gdyż cierpliwość Mojego Ojca jest na wyczerpaniu, a na polu
bitwy pojawią się dwie armie - tych, którzy są za Mną i tych, którzy są przeciwko Mnie.
Jedyną barierą między duszą człowieka a Moim Królestwem jest grzech pychy. Pyszny człowiek
nawet gdy wstydzi się swojego grzechu, zawsze będzie dążył do usprawiedliwienia go w jakiś sposób.
Mówię teraz do niego. Dwie niewłaściwe rzeczy nie sprawią, że dany zły czyn stanie się sprawiedliwym.
Pyszny człowiek będzie tracił zbyt wiele czasu na zastanawianie się czy potrzebuje on
odkupienia przeze Mnie czy nie. Ale śmierć może przyjść w jednej chwili i to wtedy, gdy się jej najmniej
spodziewa. Człowiek, który jest wolny od pychy padnie przede Mną i będzie prosił Mnie,
abym Mu wybaczył i on zostanie wywyższony

Nie musicie słuchać Mnie teraz, gdyż wszystko, co Bóg chciał, żebyście wiedzieli, znajduje się w
Najświętszych Ewangeliach. Niestety, bardzo niewielu z Moich wyznawców zrozumiało lekcje w
nich zawarte. Prawda zawarta jest zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Pragnieniem Boga
zawsze było, by interweniować w świecie ujawniając Prawdę wybranym duszom, jako środek dochodzenia
przez was do lepszego zrozumienia czego wam potrzeba, abyście mogli ratować swoje
dusze. Jest to również sposób, w jaki ostrzega On swoje dzieci, gdy Jego wrogowie prowadzą je na
manowce.Księga Mojego Ojca zawiera Prawdę i nigdy nie może być do niej nic dodane czy z niej usunięte. Ani
nie może być zmieniana w jakikolwiek sposób. Moim obowiązkiem jest teraz wyjaśniać treść Księgi
Apokalipsy, by pomóc wam zrozumieć, że wszelkie proroctwo w niej zawarte wydarzy się, gdyż Słowo
zostało ogłoszone.
Treść tej Księgi sprawia, że trudno ją czytać, ponieważ zapowiada ona ostateczną zdradę Mnie,
Jezusa Chrystusa przez tych, którzy twierdzą, że rządzą Moim Kościołem. Niech Prawda zostanie
usłyszana, gdy została napisana, a to, co zostało napisane przez Boga, jest święte.

Zbawienie będzie
ofiarowane człowiekowi jedynie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Ja Jestem Drogą i
Światłem. Tylko dzięki Mnie i waszej akceptacji tego, Kim Ja Jestem, będziecie mogli ujrzeć Światło
Boga. Nie ma innej możliwości. Możecie pójść jakąś inną drogą, którą wybierzecie, ale żadna nie
doprowadzi was do Boga
Jeśli jesteście Moi, musicie okazywać szacunek swoim braciom i siostrom poprzez miłość, życzliwość i
cierpliwość. Nie wolno wam osądzać innych z powodu ich przekonań religijnych. Musicie ich kochać
tak, jak Ja ich kocham. Nie znaczy to, że powinniście przyjąć ich przekonania czy okazywać im cześć,
bo czyniąc tak, odrzucicie Mnie. Nie można dwom panom służyć. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać,
okazując wierność fałszywym bogom stawianym przede Mną.
Dzień, w którym złożycie hołd fałszywym bogom pod Moim Dachem, będzie tym dniem, w którym
rozbiję Moją Świątynię i zniszczę w niej wszystko. Jak bardzo letnia jest wiara niektórych Moich
sług, którzy starają się zrobić wrażenie na tłumach, zabiegając o uznanie. Jak mało szacunku okazuje
się Mi w Moim Własnym Domu, kiedy wszystko, co wam dałem jest z obojętnością odrzucane na
bok, aż w końcu nic ze Mnie nie pozostanie w Moim Kościele.Wy, Moi umiłowani wyznawcy i wyświęceni słudzy, którzy pozostajecie wierni Słowu, zostaniecie
obciążeni wielkim ciężarem. Będziecie musieli cierpieć ból i poniżenie, gdy staniecie się świadkami
świętokradztwa, herezji i praktyk okultystycznych. Chociaż wiele z tych naruszeń Mojego Najświętszego
Ciała zostanie sprytnie ukrytych, to ci z prawdziwym rozeznaniem doznają szoku, lecz będą
bezsilni, gdy te rzeczy się wydarzą

Musicie mieć się na baczności, ponieważ głosy fałszywego spirytualizmu, które choć nie pochodzą
od Boga, to jednak będą wyczuwane w różnych częściach świata. Wpływ złych duchów będzie
można zobaczyć w wojnach terrorystycznych, gdzie słodkie głosy promujące błędne ideologie będą
próbowały usprawiedliwić nikczemne okrucieństwa, których dokonują w imię Boga.
Wkrótce głosy, które będą promować pogaństwo, będą słyszane w Domach, które oddają Mi cześć i
będą bezcześcić Moje Ołtarze. Głosy, które pochodzą od złego ducha, będą postrzegane jako ekscytujące
interpretacje aspiracji ludzi, którzy szukają spełnienia w życiu. Będą wznosić okrzyki, wychwalać
fałszywych bogów, niszczyć dusze ludzi słabych i bluźnić przeciwko Mnie. Są to dusze, które wywołują
mój największy Gniew, ponieważ są bardzo przekonujące i powodują wielkie zamieszanie. Będą dzia-
łać jak magnes, odciągając wielu chrześcijan ode Mnie.

. Waszym obowiązkiem zawsze musi być służba mojemu Synowi i Jego Ciału - Jego
Kościołowi - i zagwarantowanie, żeby Jego Najświętsze Słowo było przestrzegane w każdym czasie.
Nastaną czasy wielkiego bólu i prześladowań i już teraz musicie się do tego przygotować. W przyszłości
wasza wiara będzie wystawiana na próbę do granic wytrzymałości i wymuszana będzie na
was zgoda na złożenie nowego ślubowania, które będzie wymagało okazania wierności nowej doktrynie,
nie pochodzącej od mojego Syna.
Wy, którzy rozpoznacie fałszywą doktrynę, gdy będzie ona wam przedstawiana, nie możecie się jej
poddać. Kiedy zostaniecie pouczeni, by dostosować i zmienić Najświętszy Sakrament, musicie uciekać.
Kościół Mojego Syna jest poddawany próbie ponad jego wytrzymałość. Wy, którzy może odrzucicie
Prawdę na rzecz nowej zmienionej doktryny - którzy powiecie, że jest to konieczne, by dostosować
się do potrzeb ludzi - wiedzcie, że będzie to wielka zdrada Słowa Bożego.
Ze względu na Świętą przysięgę, którą złożyliście, by służyć mojemu Synowi, macie obowiązek wobec
dzieci Bożych, aby karmić ich Ciałem i Krwią mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jednak nadejdzie
taki czas, gdy zostaniecie zmuszeni do zmiany Najświętszej Ofiary Mszy. Będą tacy wśród was, któ-
rzy od razu będą wiedzieli, że wielkie zło jest popełniane, więc musicie się od niego odwrócić.

Duch miłości i miłosierdzia niegdyś obecny w sercach ludzi osłabł, a to oznacza, że miłość, która
łączyła społeczności, narody i kraje, wygasła. Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają
Mi czci. Ja, Jezus Chrystus zostałem zapomniany. Są oni tak zajęci sprawami doczesnymi, że stworzyli
sobie bardzo samotną egzystencję. Gdy brakuje miłości w waszym życiu, ogromna część waszej
istoty usycha i więdnie jak roślina pozbawiona wody

Zbyt intensywnie dążenie do wejścia w kontakt z aniołami może doprowadzić do zajęcia się okultyzmem.
Gdy tak się stanie, będziecie przyciągali tych aniołów, których Mój Ojciec Niebiański wyrzucił z
nieba. Setki tysięcy ich błąka się teraz po ziemi, szukając domu. Dusze, które otworzą się na ich
wpływ, szybko mogą popaść w świat duchowy, który nie jest z Boga. Modlitwa jest aktem
kultu, a gdy wzywacie anioły Boże z Jego Niebiańskiej Hierarchii, zawsze powinniście to czynić z intencją
proszenia ich, aby się za was modliły .Moje drogie dzieci, nigdy nie wolno wam modlić się do aniołów Bożych, ponieważ są Jego sługami,
lecz starajcie się tylko oddawać chwałę Bogu i wypełniać Jego Najświętszą Wolę.

...................
Niektórzy atakują osobę Mbm.
Mbm jest człowiekiem, człowiek zawsze może błądzić, Bóg nie ma względów na osoby i wybierał zawsze grzeszników, ale pokornych,
(lecz czasami dar prorokowania może utracić, np przez pychę.)
Trzeba uważać kogo się osądza, aby czasem nie osądzać głosu Boga.

Człowiek ma wolną wole i może czytać co chce, jeśli coś podbudowuje
jego wiarę i miłość do Chrystusa, jeśli nie to nie musi czytać, ale niech innym nie zabrania, bo jedynie szatan nie szanuje wolnej woli.
W Orędziach , są błędy w tłumaczeniu, ale nigdzie F. nie jest przedstawiany imiennie ,jedynie Benedykt XVI, jako prawdziwy papież. .
Dlaczego nie atakuje kościół , tylko wskazuje drogę, zgodną z Pismem Świętym i nie popada w skrajności jak tradycjonaliści krytykujący wszystko po Soborze .Watykańskim II
andreaswelt likes this.
wacula25@wp.pl
wobronieprawdy .Anioł BOSKI TO BÓG dla każdego człowieka a to piękna modlitwa ARCHANIOŁA
wobronieprawdy
30.11.2014, 17:20 - Matka Zbawienia: Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie udzielą wam mocy

Całość tego orędzia, wiadomo że wolno .
tu chodzi o ruchy charyzmatyczne które nadużywają i przeceniają funkcje aniołów.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o …More
30.11.2014, 17:20 - Matka Zbawienia: Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie udzielą wam mocy

Całość tego orędzia, wiadomo że wolno .
tu chodzi o ruchy charyzmatyczne które nadużywają i przeceniają funkcje aniołów.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Modlitwa przez stawiennictwo , do Boga , a nie do anioła.
andreaswelt likes this.
wobronieprawdy
Jeśli w orędziach nie ma niczego kontrowersyjnego, pomijają istnienie masonerii,antykościoła i opierają się tylko na Piśmie Świętym, to są wątpliwe. Jeśli nie są krytykowane, także,
prorocy zawsze byli prześladowani.
andreaswelt likes this.
5 more comments from wobronieprawdy
wobronieprawdy
Denerwuje mnie ciągły atak MBM i Orędzi, a na przykład nie na Adama Człowieka , czy Ave.. , które promował W.T.K., i ks.Skwarczyński .
andreaswelt likes this.
wobronieprawdy
Czytałem różne orędzia ,ale te wydają się być najprawdziwsze, (błędy w tłumaczeniu)

Po abdykacji BenedyktaXVI , przed wyborem F. , natrafiłem na wpis z( forum anglojęzycznego), że nowy papież został już wybrany i jest z Argentyny( było tylko dwóch kandydatów) i ze został wybrany przez masonerie - pisał ktoś z Watykanu miał znajomego z P2.
Czyli wybór papieża nie był z Ducha Świętego, masoneria …More
Czytałem różne orędzia ,ale te wydają się być najprawdziwsze, (błędy w tłumaczeniu)

Po abdykacji BenedyktaXVI , przed wyborem F. , natrafiłem na wpis z( forum anglojęzycznego), że nowy papież został już wybrany i jest z Argentyny( było tylko dwóch kandydatów) i ze został wybrany przez masonerie - pisał ktoś z Watykanu miał znajomego z P2.
Czyli wybór papieża nie był z Ducha Świętego, masoneria od, dawna chce przejąć papiestwo i widać po humaniźmie, że przejęła,i nawet nie trzeba orędzi aby to zauważyć.
andreaswelt likes this.
wobronieprawdy
Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie udzielą wam mocy
Wy, którzy wierzycie, że otrzymacie moce od Aniołów Boga, jesteście w błędzie. Moc dana aniołom może pochodzić jedynie od Boga i nie wolno wam wykorzystywać jej jako substytutu modlitwy do Niego. Tak wiele dusz próbuje dziś kontaktować się z aniołami z egoistycznych pobudek, by zyskać moce, co nie ma nic wspólnego …More
Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie udzielą wam mocy
Wy, którzy wierzycie, że otrzymacie moce od Aniołów Boga, jesteście w błędzie. Moc dana aniołom może pochodzić jedynie od Boga i nie wolno wam wykorzystywać jej jako substytutu modlitwy do Niego. Tak wiele dusz próbuje dziś kontaktować się z aniołami z egoistycznych pobudek, by zyskać moce, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. Obsesja na punkcie aniołów może prowadzić do straszliwej frustracji, ponieważ może ona przyciągnąć złego ducha, jeśli nie będziecie ostrożni. Prosząc anioły Boże, aby wam pomogli, zawsze musicie przeżegnać się najpierw Wodą Święconą, a następnie poprosić o pomoc w Imię Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie zrobicie i użyjecie jakiegokolwiek przedmiotu, który nie jest związany z chrześcijaństwem, to kiedy prosicie aniołów o pomoc, możecie zaprosić złego ducha do swojego życia. Gdy już tak się stanie, pozbycie się go okaże się prawie niemożliwe. Zbyt intensywnie dążenie do wejścia w kontakt z aniołami może doprowadzić do zajęcia się okultyzmem. Gdy tak się stanie, będziecie przyciągali tych aniołów, których Mój Ojciec Niebiański wyrzucił z nieba. Setki tysięcy ich błąka się teraz po ziemi, szukając domu. Dusze, które otworzą się na ich wpływ, szybko mogą popaść w świat duchowy, który nie jest z Boga. Gdy przylgniecie do świata podziemnego, nie będziecie mieli spokoju. Ci upadli aniołowie zwabią was w sieć fałszu. Najpierw z pomocą takich aniołów zyskacie poczucie nadziei, a następnie przekonanie, że można mieć kontrolę nad wszystkimi aspektami swojego życia. W końcu błędnie uwierzycie, że macie pełną władzę nad własnym losem. Wasze umysły wypełni różnego rodzaju wrażenie fałszywego pokoju, lecz wkrótce potem poczujecie straszną rozpacz. Zajmowanie się tymi duchami, które uważają, że są aniołami Boga, ale nie należą do Jego Królestwa, doprowadzi was do zaangażowania się w okultyzm, który zaślepi was na Prawdę i zniszczy wasze dusze. Bóg nie udziela pozwolenia swoim Aniołom, by dawali wam dary, ponieważ one mogą pochodzić tylko od Niego. Aniołowie Boży mogą być poproszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie dadzą wam ziemskich dóbr i duchowych mocy. Kiedy ubóstwiacie aniołów i gonicie za tego rodzaju rzeczami, jesteście winni łamania Pierwszego Przykazania Bożego.
Wasza ukochana Matka
andreaswelt likes this.
wobronieprawdy
.... gdy wzywacie anioły Boże z Jego Niebiańskiej Hierarchii, zawsze powinniście to czynić z intencją proszenia ich, aby się za was modliły. ...Modlitwa jest aktem kultu....
- Modlić w sensie czcić, oddawać hołd .

Trzeba przeczytać w całości
Niektórzy czczą anioły , można prosić tylko o modlitwe, a nie na przykład o jakieś dary dary .
wobronieprawdy
Zrównanie największych religii ;
www.youtube.com/watch
Ten film byłby prawdą gdyby miłość byłaby cechą tych religii, buddyzm -miłość jedynie do samego siebie- oświeconego boga. Islam ,syjonizm talmudyczny -miłość do wybranej
wąskiej grupy , pozostali brak miłości - śmierć W tych religiach nie ma miłości , dlatego oddalają od Boga, odrzucając Chrystusa, nie mogą poznać prawdziwego Boga.

Indyw…More
Zrównanie największych religii ;
www.youtube.com/watch
Ten film byłby prawdą gdyby miłość byłaby cechą tych religii, buddyzm -miłość jedynie do samego siebie- oświeconego boga. Islam ,syjonizm talmudyczny -miłość do wybranej
wąskiej grupy , pozostali brak miłości - śmierć W tych religiach nie ma miłości , dlatego oddalają od Boga, odrzucając Chrystusa, nie mogą poznać prawdziwego Boga.

Indywidualnie ludzie, ze wszystkich religii, mogą wierzyć w tego samego Boga ,Stworzyciela pod warunkiem że uznają, że Ten jedyny Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, i w
imię miłości- Boga nie mają nienawiści( gdyż Bóg jest miłością.)
andreaswelt likes this.
Adrianna7 likes this.