poznanieprawdy
163.2K

Czy mason może być papieżem?

rotary.org.pl/papiez-franciszek/
W związku z ostatnimi publikacjami, które wskazują że obecny biskup Rzymu jest honorowym członkiem Rotary Club, mam następujące pytanie.
Czy jeśli jest to prawdą, to wybór takiej osoby jest zgodny z Prawem Kościoła Katolickiego i ważny?

Oto co pisze Stanisław Krajski?
Czy kard. Bergoglio był honorowym członkiem Rotary Club?
Na stronie jednego z dystryktów Klubu Rotariańskiego znajdujemy duże zdjęcie papieża F...... W prawym górnym rogu tego zdjęcia umieszczono logo Klubów Rotariańskich. W prawym dolnym rogu tego zdjęcia jest napis: „Un Papa Argentino e Rotariano. O Papa Francisco é sócio honorário de Rotary Club de Buenos Aires, Argentina desde 1999” (Papież z Argentyny jest rotarianinem. Papież F.... jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”).
A oto adres, pod którym znajdujemy to zdjęce - (usunięte)

Informacje taka możemy znaleźć na wielu stronach rotariańskich.
Na portalu Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires znajdujemy fotokopię pisma podpisanego przez kard. Bergoglio (z jego pieczątką), w którym czytamy: “Me es particarmente grato dirigirme al Sr. Presidente con el fin de avisar recibo de la atenta nota, que conjuntamente con el. Sr. Secretario Honorario, me enviaron, , con fecha 23 del corriente por la que se sirven confirmarme corno Socio Honorario de esa prestigiosa Institucion”.

W liście tym kard. Bergoglio potwierdza zatem swoje honorowe członkostwo w tej „prestiżowej instytucji”.
Fotokopię listu można znaleźć pod następującym adresem:


rotaryba.com.ar/…/Francisco1.jpg

Na portalu „Strona Informacyjna Rotary w Polsce” nie ma żadnej informacji na tej temat. Dlaczego się tym nie chwalą?
Wśród znanych polskich osobistości honorowym członkiem Rotary Club był tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Przypomnijmy, ze Rotary Klub to organizacja założona przez masonów, określana jako „przedszkole masonerii” lub „organizacja masońska w szerokim tego słowa znaczeniu”. Pisałem o niej wiele w swoich książkach o masonerii, np. w pracy pt. „Masoneria polska 2012”. Opisałem tę organizację szczegółowo w swojej pracy „Szkice o masonerii i pogaństwie”. Można tam, między innymi przeczytać:Członkowie masonerii okresu międzywojennego jak stwierdza Chajn w swojej książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej” (Warszawa 1975) nazywali Klub Rotariański „lożą przemysłowców i kapitalistów”. ( s.201).

Cytuję tam również jednego ze współczesnych polskich masonów, który stwierdził: „W odróżnieniu od wszystkich innych organizacji, do masonerii się nie wstępuje tylko jest się do niej przyjmowanym. W odniesieniu do Lwów i Rotarian uważam, że musi istnieć jakaś forma działalności społecznej, żeby kandydat na masona mógł się sprawdzić, pokazać, co potrafi”.

źródło więcej -www.bibula.com


.

Na portalu Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires znajdujemy fotokopię pisma podpisanego przez kard. Bergoglio (z
jego pieczątką)
, Polskie tłumaczenie:

„Arcybiskup Buenos Aires Prot.N. 753/99
Buenos Aires, 26 lipca 1999 r.
Szanowny Pan Juan Carlos Becciu
Prezes Rotary Club, Buenos Aires
San Martin, 969 P.8
1004 Buenos Aires
Z najgłębszym szacunkiem:
Jest mi szczególnie miło zwrócić się do Pana, Panie Prezesie, z potwierdzeniem otrzymania przeze mnie uprzejmego
zawiadomienia, datowanego na 23 bieżącego miesiąca, które Pan, wraz z Sekretarzem Honorowym, wysłaliście mi i w
którym to zawiadomieniu zatwierdzacie mnie Panowie jako Członka Honorowego tej prestiżowej instytucji. Głęboko
Panu dziękuję za tę uprzejmość i jednocześnie gratuluję Panu wybitnej pracy, którą Pan wykonuje dla dobra
społeczeństwa.
Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy mojego serdecznego szacunku.
Monsignor Jorge Mario Bergoglio
Arcybiskup Buenoas Aires
Prymas Argentyny
(Przypis pochodzący od Rotary Club)
Jako instytucja argentyńska, wysłaliśmy gratulacje naszemu byłemu członkowi honorowemu, który był zaszczycony
Argentyńską Nagrodą Osobowości Roku 2005, Monsignor Jorge Bergoglio, dzisiaj papież Franciszek I.

www.ultramontes.pl/infiltracja_zydomasonska.htm
Związek pomiędzy Rotary Club a masonerią jest „strukturalny” – jak twierdzi Ojciec Esposito – „nie tylko ze
względu na założenie Rotary Club (23 lutego 1905) przez masona adwokata Paula Harrisa z Chicago i trzech jego
kolegów, również masonów; ale także ze względu na pozycję ideologiczną i prawną klubu, który w PRZESŁANIU
INAUGURACYJNYM PRZYJĄŁ ZA CEL LAICYZACJĘ SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI USUNIĘCIE
WSZELKICH KRĘPUJĄCYCH CZY RYTUALNYCH ASPEKTÓW”.


Każdy kto jest w masonerii (kościół szatana) jest w stanie ekskomuniki i jest poza Kościołem Chrystusa.
zdj-chiesa viva

Nie mówił czy jest masonem -Franciszek odpowiada na zarzuty, że jest antychrystem, antypapieżem i komunistą

..
o satanizmie Rotary; autamotyczny tłumacz
leondejudamins.blogspot.com/…/intercesion-por…

Według oficjalnych źródeł pierwszą graficzną reprezentacją tego symbolu było proste koło wozu. Ale w 1923 r. Koło zębate zostało zatwierdzone z 24 zębami i 6 ramionami, aby reprezentować „cywilizację i ruch” lub „organizację”. Członkowie tego klubu twierdzą, że reprezentuje on „organizację”; ale z 24 zębami symbol ten oznacza rząd, a 6 promieniami ludzki; to znaczy, ludzki rząd. Ale jeśli policzymy 6 piramid w środku, mamy najwyższy ludzki rząd (Obj. 13:18): 24 = 2 + 4 = 6 zębów zewnętrznych, 6 promieni wewnętrznych, 6 tajnych piramid: 666!
666, numer bestii, w logo Rotary Club
Oprócz tajnej ezoterycznej numerologii, aby wywyższyć najwyższy ludzki rząd, pod wpływem Lucyfera (satanistycznego), symbol ten jest w harmonii ze starym sojuszem między duchowością a materiałem, szczególnie między demonicznym i ludzkim, oraz wzywaniem mocy «Twórcze» ciemności, z użyciem kobiecego i męskiego symbolu (patrz zdjęcie poniżej). Ponieważ tak właśnie jest ezoteryczny i pogański symbol, powszechnie znany jako „gwiazda Dawida”, ale tak naprawdę reprezentuje „gwiazdę Moloka” (Amos 5:26). Moloc był bogiem pochodzenia kananejskiego, który był czczony przez Fenicjan, Kartagińczyków i Syryjczyków. Był uważany za symbol oczyszczającego ognia, który z kolei symbolizuje duszę. Utożsamiany jest z Cronosem i Saturnem.
...
Jestem jednak pewien, że najbardziej wrażliwy, ciekawy i oskarżycielski czytelnik / orędownik musi się zastanawiać: czy w symbolu Międzynarodowego Klubu Rotacyjnego dominuje liczba sześć (6) i jest ona używana jako symbol przywoływania sił, energii lub duchów płodności i Ludzko-duchowa płodność, dlaczego jest tylko pięć (5) miejsc, w których umieścili logo lub symbol klubu? Czy będzie szóste (6) miejsce? Cóż, jest! I dokładnie przed budynkiem siedziby Rotary Maracay Club, jest to posąg „Pomnika Matki” (patrz zdjęcie poniżej), który w układzie lub zestawie głowy, ramion, rąk i dłoni rysuje idealny heksagram. .. A jego nogi wyglądają na zbyt długie, tak bardzo, że wydają się raczej na szczycie menhiru lub kolumny ... A kwadrat ma kształt macicy lub obszaru miednicy ... A ludzka "matka" patrzy na Południe, jakby widział, obserwując w oddali swoją duchową „matkę”, Wenus z Tacarigua , starożytną matkę i boginię płodności, której nie mogło zabraknąć w tym anty-projekcie ciemności ...
Pomnik Matki, Maracay(Matki ziemi)
Paulus Polus
Wśród znanych polskich osobistości honorowym członkiem Rotary Club był tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski.(...)
Jacyś nikczemnicy szemrają na mieście, że prezydenturę (reelekcję) bardzo mu ułatwiła przejażdżka papamobile z JPII. Podobnie szemrają, że referendum europejskie, to wynik papieskich rekomendacji. Ale cicho sza!
wacula25wp.pl
tylko że kwaśniewski wziął dwie rekomendacje jedną masońską komunistów a drugą Świętego papieża aby zdobyć władzę
V.R.S.
Abp Mokrzycki wyjaśniał że Jan Paweł II był tylko pasażerem i nie miał wpływu na to kogo kierowca na "stopa" weźmie:
tvn24.pl/…edzial-ze-jedzie-z-nim-kwasniewski-ra87395-3724725
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)W liście tym kard. Bergoglio potwierdza zatem swoje honorowe członkostwo w tej „prestiżowej instytucji”.
Fotokopię listu można znaleźć pod następującym adresem:

rotaryba.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Francisco1.jpg
Na portalu „Strona Informacyjna Rotary w Polsce” nie ma żadnej informacji na tej temat. Dlaczego się tym nie chwalą?
Wśród znanych polskich osobistości honorowym członkiem …
More
''(...)W liście tym kard. Bergoglio potwierdza zatem swoje honorowe członkostwo w tej „prestiżowej instytucji”.
Fotokopię listu można znaleźć pod następującym adresem:


rotaryba.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Francisco1.jpg

Na portalu „Strona Informacyjna Rotary w Polsce” nie ma żadnej informacji na tej temat. Dlaczego się tym nie chwalą?
Wśród znanych polskich osobistości honorowym członkiem Rotary Club był tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
21.2K
Czy kard. Bergoglio jest honorowym członkiem Rotary Club?
Edward7
Klub Rotary - stowarzyszenie mężczyzn, najlepiej biznesmenów i profesjonalistów, którzy dążą do moralizacji i poprawy duchowej poprzez przyczynianie się do powszechnego pokoju poprzez praktykę moralności bez dogmatów oraz absolutnej sekularyzmu i naturalizmu - jest międzynarodową masonerią rozproszoną po całym świecie świat, jako nowicjat Zakonu, aby testować, ćwiczyć i zdobywać zwolenników. …More
Klub Rotary - stowarzyszenie mężczyzn, najlepiej biznesmenów i profesjonalistów, którzy dążą do moralizacji i poprawy duchowej poprzez przyczynianie się do powszechnego pokoju poprzez praktykę moralności bez dogmatów oraz absolutnej sekularyzmu i naturalizmu - jest międzynarodową masonerią rozproszoną po całym świecie świat, jako nowicjat Zakonu, aby testować, ćwiczyć i zdobywać zwolenników. Ich szefowie są wybierani przez rezydentów masonów w północnoamerykańskim mieście Evanston, Illinois, niedaleko Chicago, siedziba centralnego organizmu. Na czele każdego lokalnego klubu stoi prezydent, któremu towarzyszy wiceprezydent, sekretarz, skarbnik i macero; a w każdej federowanej dzielnicy klubowej znajduje się gubernator, który podlega bezpośrednio klubowi centralnemu, złożonemu ze światowej rady dyrektorów, która jest odnawiana co roku.

(...) Każdy klub Rotary musi mieć wśród swoich członków przedstawiciela każdego zawodu, firmy lub uznanej instytucji w społeczności, w której działa. Minimalna liczba członków to dwadzieścia i wszyscy muszą być mężczyznami.

Jego nazwa powstała - jak czytamy w statucie i regulaminie - od zwyczaju organizowania spotkań pierwszego klubu przez rotację w różnych urzędach członków założycieli. Dwa lata później nie przetrzymywano ich już w domach współpracowników, ale w najbardziej luksusowych hotelach, jak przystało na kategorię społeczną jej członków, milionerów przemysłowych, magnatów bankowych i konsorcjów handlowych o głębokiej międzynarodowej penetracji. Jego oficjalne motto to: Daj się, zanim pomyślisz o sobie. Kto najlepiej służy korzyściom więcej.

Współistnienie ze starszymi braćmi

Młotek, znak rozpoznawczy czcigodnego mistrza loży masońskiej, jest także znakiem rozpoznawczym prezydenta klubu Rotary; a biała flaga masonów jest symbolem Rotarian, którzy zastąpili dwugłowego orła zębatym kołem zębatym.


Gubernator wybrany na corocznym zebraniu klubu okręgowego musi zostać przedstawiony Międzynarodowemu Rotary do ostatecznego zatwierdzenia.

Kandydat musi, jako zasadniczy wymóg zaproponowany na takie stanowisko, ogólnego przełożonego, uczestniczyć w Międzynarodowej Konwencji Rotacyjnej; (..)

Do ich obowiązków należy: przekazywanie wiadomości co miesiąc do klubów podlegających ich jurysdykcji i monitorowanie ich bezpośrednio pod nadzorem Rady Międzynarodowej; przekazuje wyniki Zgromadzenia Okręgowego Radzie Dyrektorów Stanów Zjednoczonych i przesyła tym samym międzynarodowym władzom Chicago roczne sprawozdanie z ich wizyt w klubach w okolicy. Każdy prezes klubu przedstawi raport półroczny osobno Sekretarzowi Generalnemu Rotary International.

Akta wszystkich klubów na świecie są aktualizowane w centrali, wzbogacone o zaktualizowane informacje o każdym z ich członków.

Założono Rotary Club, czyli Circle of the Cogwheel, 23 lutego 1905 r. W Chicago przez prawnika Freemason Paula Harrisa, który zyskał międzynarodowy charakter w 1912 r .; osiedlając się w Argentynie 8 listopada 1919

r. Obecne statystyki obejmują 5200 okręgów, 12 000 klubów i 750 000 rotowanych, z czego 6 000 znajduje się w naszym kraju, w którym działa 380 klubów. [1]

Nowa religia świecka braterstwa Rotary.
„Nasz plan”, oświadczył Harris, „ignoruje wszystkie wyznania i wysławia fakty. Rotary jest otwarty dla protestantów, katolików, Żydów, muzułmanów, chrześcijan, buddystów i ateistów. Czy zamierzamy cofnąć się, czy też powinniśmy iść naprzód z postępem czasów? ”

Oto, co proponuje rotarianizm, mianowicie: racjonalizm w doktrynie, naturalizm lub sekularyzm w moralności i absolutna obojętność w religii.
Jego podobieństwo do masonerii polega całkowicie na racjonalistycznym naturalizmie, religijnym obojętności i ateistycznej powszechnej moralności. Zamierzają ulepszyć ludzkość poprzez przyjaźń i koleżeństwo, zastępując masoński fartuch świeckim obrusem ze stołu opípara. W tej kampanii poprawy społecznej religia w ogóle się nie liczy; „Nie powinniśmy nawet jej pamiętać” - powiedział gubernator dystryktu 63 Abente Haedo w maju 1936 r.

Katolik, z powołania żołnierz, musi zostawić broń pod drzwiami klubu, jeśli chce pozostać w Rotary i, zmuszony do duchowej walki, pozostanie bezbronny przed błędami, które zostaną mu przedstawione pod zasłoną obojętności.

Rotarian William Mayer potwierdził w Meksyku, że „każdy Rotarianin musi pozbyć się uprzedzeń dotyczących religii i narodowości” ; aw 1944 r. argentyński rotarianin, doktor Forno, zapewnił, że „moralność bez dogmatów kształtuje sumienie Rótary ”.

Belgijski Rotarianin Hermann Doms już w 1927 r. Stwierdził, że „moralność Rotary nie ma religii. Jest całkowicie neutralny w najszerszym tego słowa znaczeniu. ”

Dla Rotarianina bardzo łatwo jest zatem mówić o tolerancji religijnej w jego świeckiej propagandzie; Cóż, jeśli nie wierzy w nic, wszystko okazuje się dla niego tym samym.

W 1936 r. Argentyński rotarian Salvador Díaz Moreno stwierdził, że „Rotary nie interesuje się religią ani nie ujawnia dogmatów; ani bogowie, ani święci. Rotary żyje rzeczywistością teraźniejszości; ale w jego wnętrznościach powstaje „nowa świecka religia” przyjaźni. Przyszłość pokaże, czy będzie miał swojego Olimpu. ”

A brazylijski rotarian Ferraz Alvim powiedział w klubie w São Paulo:„ Rotary nie ma praktycznej ani znacznie mniej teoretycznej moralności. ”

W klubach Rotary katolikom zabrania się wyrażania swojej wiary religijnej , ale zamiast tego może otrzymać tam najcięższe ataki.
W klubie prowincji San Juan w 1937 r. - by wymienić tylko kilka przypadków spośród wielu - boskość Chrystusa była nieznana i nazwano go „czeskim” ; a w klubie w Buenos Aires, 21 lipca 1944 r., obraziono świętych Kościoła katolickiego, popierając postać „epileptyków” św. Pawła, św. Franciszka z Asyżu, św. Joanny d'Arc i św. Bernardyna Soubirous. [2]

11 kwietnia 1944 r. Julián J. Lastra powiedział w Rótary Club de Neuquén: „Na szczycie góry wieków znajduje się krzyż "sarny", Rotary, ale krzyż bez nienawistnej ofiary. Nasz obrotowy kodeks moralny, bez dogmatycznych, ale empirycznych zasad, jest jak ewangelia świętego pisma. Dzięki naszej polityce dobrego sąsiedztwa i naszego słowa honoru osiągniemy pokój między ludźmi i harmonię między narodami. ”Jest to ta sama teoria, co Mason Harris, założyciel Rotary, który powiedział - zapominając o przyjściu Jezusa Chrystusa i publikacja jego Ewangelii - że „mocnym fundamentem, na którym zostanie zbudowany trwały pokój na świecie i który wyklucza wszelkie inne, jest Rotary” [3]. 28 czerwca 1946 r. Klub Rotary w mieście San Nicolás oddał hołd partii socjalistycznej, która „ze względu na swoje zdecydowane i uczciwe postępowanie oddała się lojalnie na rzecz ojczyzny”. Ale czy katolicy są może nieświadomi ich rotacji, że taka partia polityczna była i nadal jest w naszym kraju tradycyjnym wrogiem Kościoła katolickiego?

15 stycznia 1958 roku, po raz pierwszy w historii argentyńskiego Rotary, prezydent narodu (Aramburu), mason 33 stopnia, uczestniczył w środowym lunchu rytualnym, serwowanym w hotelu Plaza w Buenos Aires. Wiceprezydent (Isaac Rojas), mason 33 stopnia, zrobił to następnego miesiąca, w środę, 12 lutego. Przy tej okazji kontradmirał Isaac Rojas powiedział: „(...) Jestem przekonany o dobru, jakie organizacja, do której należysz, działa na ludzkość”; oraz generał Pedro Aramburu - po tym, jak został mianowany honorowym członkiem Rotary przez swojego gubernatora metropolitalnego - dr Guillermo Garbariniego Islasa, bardzo aktywnego Masona, prawą rękę Alicji Moreau de Justo w Radzie Doradczej - powiedział:„Wiem, jakie są wysokie cele tej instytucji i dlatego czułem wielką satysfakcję, gdy zostałem zaproszony na ten posiłek towarzyski (...) Chciałbym, panowie, instytucje o charakterze Klubu Rotary mogły się rozmnażać w tym kraju, ponieważ z nich emanuje tak niezwykła siła duchowa, że w rzeczywistości są one rekwizytem, najpewniejszą gwarancją demokracji i wolności ”.

8 kwietnia 1959 r. Tymczasowy prezydent Pedro Aramburu został zwolniony na tajnym spotkaniu przez Rótary Club de Ramos Mejía, zanim wyruszył w podróż do Europy. Pan Ian Drydale, Wielki Mistrz Argentyńskiej Masonerii i tajny agent Jej Brytyjskiej Mości, przewodniczył stole jako gość honorowy. Uhonorowany był po prawej stronie, ubrany - według niektórych kronikarzy - w fartuch regulacyjny odpowiadający 33 stopniowi [4]

w 1926 r.Rotarianie wysłali Plutarco Callesa, kata Kościoła katolickiego w Meksyku, telegram, w którym po gratulacjach powiedzieli: „Jesteśmy zdeterminowani współpracować z waszym rządem, póki możemy”. Mówiąc o meksykańskim pytaniu religijnym, nowojorski mason Roberto A. Grennfield oświadczył: „Masoneria używa YMCA (protestanta) i Rótary do walki z katolicyzmem”.

Rotarianie to masoni w przebraniu

Faktem jest, że rotarianie kwitną tam, gdzie masoni są najliczniejsi, tak bardzo, że na ogół nie są niczym więcej jak masonami w przebraniu.

Mason był jego założycielem, a głównymi współpracownikami i masonami są obecni liderzy międzynarodowi.W Londynie znajduje się loża masońska - Rotary Lodge - zarezerwowana wyłącznie dla Rotary Masons, której Wielkim Mistrzem jest Prince Consort, Filip z Edynburga.

W Biuletynie Wielkiego Orientu Hiszpańskiego ze stycznia 1928 r. Powiedziano, że „masonów można uznać za starszych braci Rotarian, ponieważ istnieją świetne punkty kontaktowe między instytucjami”.W klubach Rotary”, mówi masoński magazyn „Alpina” - wielu masonów ma swoje miejsce; Jest to łatwo zrozumiałe - dodane - biorąc pod uwagę zasady rządzące rotarianizmem ”.

Nie jest zatem nowością, że w czasopiśmie masońskim „El Nivel”, opublikowanym w Buenos Aires, społeczeństwo masońskie zostało poinformowane w numerze z lutego i marca 1944 r. O „skutecznych pracach Wielkiego Mistrza Argentyńskiej Wielkiej Loży w związku z Klubem Rotary. ”

Mason Pérez Torreblanca powiedział na Zgromadzeniu Symbolicznej Masonerii Hiszpanii w 1929 roku: „ Ze względu na swoje pochodzenie kluby Rotary spełniają funkcję międzynarodową bardzo podobną do Masońskiej, choć są to ograniczenia umieszczają swoje cele w pozycji młodszych braci naszego Zakonu. Masoneria musi współpracować w tym ruchu, aby jego podstawowe cele nie zostały zakłócone. ”A następnie, w wyniku kościelnej cenzury członków„ koła zębatego ” "On dodał:„Ruch rotacyjny, potępiony przez Kościół i prześladowany przez biskupów, zasługuje na życzliwe rozważenie, a nawet wsparcie jego integracji tam, gdzie pozwalają na to masońskie możliwości”. [5]

The Lions Club: centrum rekrutacyjne dla Rotarian

Wśród różnych centrów, które zawdzięczają swoją inicjację Rotary, musimy wymienić, ze względu na jego wielkie znaczenie, Lions Club. Instytucja ta, zwana także Lions International,
której główna siedziba znajduje się w Chicago (skąd pochodzili chicagowscy chłopcy z Martínez de Hoz), urodziła się w amerykańskim mieście Dallas w Teksasie w 1917 r. Jako młodszy brat Rótary'ego. Uważa się, że jest to międzynarodowa organizacja masońskiego pochodzenia co odpowiada interesom naftowym Stanów Zjednoczonych (stąd jego związek z Joe i jego bandą banitów) . Leonizm założył już 21 000 klubów na świecie i ma 1 500 000 członków, zwanych „lwami” . Akronim Lions może oznaczać według interpretatorów Leonizmu: lojalność, zrozumienie, porządek, szlachetność ideałów, wysiłek na rzecz postępu i służba jednostce. Oczywiście to wszystko w celu zniszczenia ojczyzny.

Pierwsza konwencja klubu lwów w dystrykcie odpowiadającym Argentynie spotkała się później w teatrze El Círculo w mieście Rosario, 23 maja 1957 r. (Pełne panowanie Liberatorskiej Rewolucji), pod przewodnictwem jej międzynarodowego delegata, Dr. Humberto Valenzuela García (który był już w Argentynie w listopadzie 1954 r.); a kiedy w Buenos Aires utworzono krajowy oddział instytucji, mason José Fernández Moreno został wybrany na prezydenta. [6]

Rotarianizm i katolicyzm

W 1928 r. Rótary potępił w osobnych listach pasterskich hiszpańskich biskupów Palencia, Almería, Tuy, León i Orense; a następnie pełny episkopat hiszpański 1 lutego 1929 r.
Prymat Toledo, monsignor Segura y Sáenz, napisał w swoim pasterze z 23 stycznia 1929 r .: „Rotary wyznaje absolutną sekularyzm i powszechną obojętność religijną, próbując moralizować jednostki i społeczeństwa z całkowitym lekceważeniem naszych Święta Matka Kościół Katolicki. Głosząc moralność bez religii w celu osiągnięcia powszechnego pokoju, ukrywają - pod komercyjnym, rekreacyjnym, filantropijnym, pedagogicznym, neutralnym, ale zawsze świeckim aspektem - zaprzeczenie prawdziwej moralności i prawdziwej religii, które starają się zastąpić religia, która nie jest religią Jezusa Chrystusa ”.

Biskup Palencji powiedział: „Instytucja rotariańska jako taka czyni wyznanie absolutnego sekularyzmu, powszechnej obojętności religijnej i próbuje moralizować jednostki i społeczeństwa za pomocą radykalnie naturalistycznej, racjonalistycznej, a nawet ateistycznej doktryny. Niech zatem nasi umiłowani wierni wiedzą, że dobrzy katolicy nie mogą wstępować do klubów Rotary. ”


A biskup Orense wskazał, że„ takie kluby Rotary są niczym więcej niż nowymi organizacjami satanistycznymi tego samego pochodzenia i ducha, które masonismo, zamiast dążyć do ubierania się i pojawiają się ze znakiem czystej humanitaryzmu, a nawet chrześcijańskiej miłości i braterstwa Universa l(…).

Według wszystkich znaków i świadectw oraz wiarygodnych dokumentów; a nawet na procesie i na rozprawie z wybitnymi i zasłużonymi katolikami i prałatami Kościoła, organizacja Rotary jest podejrzana i należy ją uważać za vitandę, potępiać i przeklinać ". Kardynał Andrieu, arcybiskup Bordeaux, skazał go w 1929 r. i wspominając o nich dokumenty francuskich i hiszpańskich episkopatów, Revista Eclesiástica de Buenos Aires, w 1929 i 1945 roku, przypominały katolikom rezolucję nr 87 episkopatu argentyńskiego, która nakazuje: „Nasi wierni muszą być bardzo ostrożni, podając swoje imię i poparcie do międzynarodowych stowarzyszeń z doktrynalnymi zasadami przeciwnymi naukom Kościoła

i z rządem odsuniętym od wszelkich kierunków i wpływów tego samego. ”A później skomentował, że„ wśród tych stowarzyszeń Klub Rotacyjny można włączyć do wymiaru sprawiedliwości ”, dlatego tylko za zgodą biskupa i zobowiązując się wiernie przestrzegać jego instrukcji, katolik może należeć do wyjątku do Rótary. [7]

Ponieważ „Rótary” , napisał jezuita José M. Bower w czasopiśmie „Estudios” z Buenos Aires w swoim wydaniu z października 1928 r., „nie jest zgodny z katolicyzmem. moralność racjonalistyczna, naturalistyczna i świecka stanowi rywala z moralnością ewangeliczną, i między moralnością Rotary a moralnością Chrystusa dla katolika nie ma wątpliwości. Okaleczanie boskiej prawdy jest świętokradztwem, maskowanie jej jest tchórzostwem, a zastępowanie jej inną jest apostazją ”. Jakikolwiek system etyczny, który nie opiera się na chrześcijańskich zasadach, jest niedopuszczalny dla katolika, a „próby uzgodnienia tej kwestii - Pius XI ostrzega nas w encyklice Mortalium zachęty z 6 stycznia 1928 r. - nie mogą w żaden sposób Uzyskaj aprobatę katolików, ponieważ są one oparte na fałszywej opinii tych, którzy uważają, że wszystkie religie są, z niewielką różnicą, równie dobre. Ci, którzy popierają tę opinię stopniowo, kończą się naturalizmem i ateizmem ”. [8]

Biuletyn kościelny archidiecezji Santa Fe z 15 marca 1933 r. Przypomina te koncepcje, gdy przepisuje artykuł L'Osservatore Romano, nieoficjalnego organu Stolicy Apostolskiej, podkreślając „antyreligijny i antykatolicki charakter rotarianizmu”. [9]

Po zdaniach biskupów hiszpańskiego i francuskiego nastąpiły zdania biskupa holenderskiego na konferencji w Utrechcie w 1930 r., Biskupa peruwiańskiego w 1938 r. Oraz prałata Reyesa z Nikaragui w 1941 r., Które ogólnie mówią: Rótary popiera doktrynę radykalnie naturalistyczną i ateistyczną, całkowicie obojętną pod względem religii i kultu. Takie kluby są satanistyczne, o tym samym duchu i pochodzeniu jak masonizm (...) I głoszą moralność bez religii (...) Dla której kategorycznie deklarujemy, że żaden katolik nie może dołączyć do Rotary, a przynależność do niego zagraża jego wieczne zbawienie ”.

Stolica Apostolska - odpowiadając na konsultacje biskupów - surowo zabroniła jej wszystkim duchownym w swojej „nie wyprawie” (niewygodnej) z 4 lutego 1929 r., A następnie Pius XII powtórzył taki zakaz 11 stycznia 1951 r., dodając do wiernych wezwanie, w którym radził, aby uważali, aby nie należeć do społeczeństw potępionych przez Kościół lub po prostu podejrzanych, zgodnie z kanonem 684 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Stolica Apostolska, wyjaśniając zwrot kurialny „non épedit”, wskazała, że „prohibitiónem importat”, to znaczy stanowi zakaz [10] YL´Osservatore Romano, nieoficjalna gazeta Watykańska, podał trzy główne przyczyny takiego zakazu, a mianowicie: „Ze względu na jego masońskie pochodzenie, udowodnioną wrogość wobec Kościoła katolickiego i jego kodeks moralny, tak prawie, prawie całkowicie podobny do masonerii”.

Argentyńscy Rotarianie, dowiedziawszy się o takiej decyzji Stolicy Apostolskiej, mówili o „niesprawiedliwym uznaniu Watykanu”, o „ożywieniu średniowiecznej nietolerancji”, że „Kościół popełnił bardzo poważny błąd”; i że taka postawa przejawia się w Jej „duchowym autorytecie pełnym dumy”. Z takim wglądem w najwyższe Magisterium Namiestnika Chrystusa na ziemi, jak można nazwać Rotarianina katolikiem?

We wrześniu 1945 r . Czasopismo kościelne w Buenos Aires wyraziło się następująco: „Ordynariusz nie może pozwalać kapłanom na dołączanie się do klubów Rotary lub nadawanie imion, ani na uczestniczenie w spotkaniach, które weryfikują”. [jedenaście]

W L'Osservatore Romano z 1933 r. Czytamy: „Rotarianie, udając, że są autentyczną praktyczną organizacją etyki, oraz nauczyciele i egzekwujący przestrzegane przez nich prawo moralne, argumentują podobnie jak doktrynarzy masonerii. Z tego powodu koncepcji rotariańskiej i masońskiej nie można pogodzić z doktryną katolicką ”.

Rotarianizm, niezależnie od dwudziestu wieków życia chrześcijańskiego, dokonał ogromnego skoku w tył i postawił się w pogańskiej i naturalistycznej filozofii. Jego własnymi i nieusuwalnymi cechami są: radykalny naturalizm, absolutny obojętność religijna i całkowity praktyczny ateizm.

Słynny angielski myśliciel Chesterton określa go jako „organizację bez duszy, pozbawioną wszelkiej duchowej godności. Mówi, że społeczność rotariańska wcale nie jest chrześcijaninem, a jego teoria samowystarczalności jest najczarniejszą ze współczesnych herezji. I tak kończy uczony pisarz: „Człowiek nie wystarcza dla siebie, musi opierać się na Bogu; a rotarianizm rezygnuje z wszelkich boskich idei w relacjach międzyludzkich. Braterstwo ludzi potrzebuje ojcostwa Boga. Kiedy wiara w to, co nadprzyrodzone jest tłumiona lub unikana (jak to robi Rótary), wszystko sprowadza się do drobnej kolekcji zarozumiałości.

REFERENCJE
[5] TONELLI, Armando, Prawda o Klubie Rotary, ibid. ·
[6] Gazeta La Nación z 31 maja 1957 r. [7] Ecclesiastical Magazine of Buenos Aires, s. 1. 554 z 1929 r. I 532 z 1945 r. 47 Calece.
[8] Kompletny zbiór encyklik papieskich, tom I, ss. 1114–1120 (Encyklika Mortalium Tempers Piusa XI z 6 stycznia 1928 r.).
[9] Biuletyn kościelny Archidiecezji Santa Fe, s. 1. 153 z 15 marca 1933 r. [10] Acta Apostolicae Sedis, tom 21, nr 42.
[11] Ecclesiastical Magazine of Buenos Aires, str. 532, rok 1945. Publikacja Rotary Club of Bs. As. (Broszura), rok 1951.
[12] TONELLI, Armando, op. cit ..

Przez Armando Tonelli Źródło: http://es.catholic.net/op/categoria/17/sectas-historia-y-actualidad.html

christussalvatormundi.blogspot.com

Kilka ekskomuniki obciąża Berg...; w 1999 roku został automatycznie ekskomunikowany, gdy został honorowym członkiem argentyńskiego klubu Masonic Rotary .

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r . , zakazuje duchownym przynależności do Klubu Rotary i potępia zbrodnię przynależności do masonerii (ok. 2355). Przynależność do Klubu Rotary podlega karze ekskomuniki. Papież Pius XII zarządził zakaz przynależności duchownych do klubu Rotary, które nigdy nie zostało odwołane, dlatego jest ciągle ważne.

więcej - Masoński Rotary Club

Bergoglio jest też w "zwykłej" masonerii

Szef wywiadu watykańskiego w Argentynie: "Jestem masonem, tak samo jak Bergoglio"
baranek
Co znaczy byc "honorowym członkiem"Rotary? Że zostało sie zaproszonym do członkowstwa? Przeciez zaproszenie, to jest jedyny sposób by wejść do masonerii. Nie można samemu się pójść zapisać, trzeba dostać ofertę.
Edward7 and one more user link to this post
rycerz_Niepokalanej
… BÓG ZAWSZE KARAŁ SWOJE LUDY ZA CZCZENIE BÓSTW W POSTACI POSĄGÓW I BOŻKÓW….
z Księgi proroka Sofoniasza:
„Strasznym się okaże Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi” (2,11a)
Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone
piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 14.02

Moja najdroższa córko, jesteśmy ze sobą blisko, więc wyjawiam ci Mój …More
… BÓG ZAWSZE KARAŁ SWOJE LUDY ZA CZCZENIE BÓSTW W POSTACI POSĄGÓW I BOŻKÓW….
z Księgi proroka Sofoniasza:
„Strasznym się okaże Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi” (2,11a)

Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone

piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 14.02


Moja najdroższa córko, jesteśmy ze sobą blisko, więc wyjawiam ci Mój ból i smutek, gdy na nowo przeżywam Konanie, jakie znosiłem w Ogrodzie Oliwnym.

Wtedy ból, jaki zadał Mi zły duch, ukazując Mi wizję przyszłości, był spowodowany przez pogaństwo, które miało ogarnąć ziemię w waszych czasach. Poznałem wówczas to, co jest teraz widoczne, nienawiść na świecie, która istnieje wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zaostrza to Moje cierpienie, że ludzkość w dalszym ciągu nie rozumie w pełni Ofiary, którą złożyłem za ich dusze. Moje Ukrzyżowanie było po to, aby uratować wszystkie pokolenia, łącznie z tym z dzisiejszego świata. Mój ból w tym czasie jest wielki, a Moje cierpienie objawia się w tobie, Moja córko, i innych duszach ofiarnych, abym mógł uratować najbardziej wyniszczonych spośród was.

Wylewam gorzkie Łzy i coraz ciężej Mi na sercu, gdy w waszych krajach grzech rozprzestrzenia się poprzez ustawy, które siłowo prowadzą niewinne dusze w pokusy. Nie tylko odczuwają one, że grzech może być teraz usprawiedliwiany, ponieważ jest akceptowany przez prawa w ich państwach, ale i zostaną oskarżone o łamanie praw swoich krajów, jeśli będą stać na straży Mojego świętego Słowa.

O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak daleko odeszliście ode Mnie. Jak bardzo Mnie obrażacie. Odpowiedzialni za głoszenie Mojego Słowa, wysłuchajcie Mnie teraz. Waszym zadaniem jest ochrona Mojego świętego Słowa przez cały czas. Wasze przyrzeczenia to posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i Mojego Nauczania, bo one leżą u podstaw Mojego Kościoła na ziemi. Nigdy nie oddalajcie się od Prawdy. Przygotujcie swoje dusze, ponieważ niedługo zostaniecie zmuszeni wbrew swojej woli do wyparcia się Mnie w sprawie sakramentów. Musicie przez cały czas zachowywać czujność, bo czekają was wielkie zmiany.

Wzywam was, cała ludzkości, abyście odpowiedzieli na Mój Głos, Głos Prawdy, Głos Miłości waszego Mistrza. Wkrótce Mnie zobaczycie. Wtedy pajęczyny zostaną zdjęte z waszych oczu i Prawda stanie się oczywista. Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po nim. I gdy tęsknię za wami wszystkimi, abyście się do Mnie zwrócili, płaczę z żalu z powodu dusz, które są dla Mnie stracone.

Muszę ostrzec tych, którzy starają się Mnie powstrzymać od zbawiania dusz, że was ukarzę, gdy nadal będziecie odrzucać Słowo Boże. Nie chodzi Mi o te Orędzia, choć jestem zasmucony, że nie będziecie Mnie słuchać, lecz o usuwanie Mojego świętego Słowa z waszych narodów.

Światło przezwycięży ciemność. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was niszczy. Moje Światło zacznie się stawać coraz jaśniejsze, aż Moja Najświętsza Eucharystia zostanie wygnana. A potem zgaśnie. Wtedy Mój Kościół się rozpadnie i będzie się wydawało, że umarł. Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone. To będzie największe oszustwo, jakie przydarzy się ludzkości, a ci, którzy przyjmą tę nikczemną formę pogaństwa, zostaną porwani z powodzią. A potem, po pożarach, które ogarną ziemię, Mój Kościół ponownie powstanie w swojej pełnej chwalebnej formie. To będzie koniec dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, ale będzie to początkiem Życia Wiecznego dla tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus
poznanieprawdy
Klub Rotary młodszy brat masonerii i kult "matki ziemi"
Za masońskie pochodzenie, za udowodnioną wrogość wobec Kościoła katolickiego i za jego kodeks moralny, tak , całkowicie podobny do masonerii...