Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.
fartuszniak leszek
List do Rzymian 13:8-14
,,Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
A zwłaszcza rozumiejcie…
More
List do Rzymian 13:8-14
,,Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.
żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości
.
Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom
."

Św. Jana 3:17-20
,,Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków
."
---
Bóg Jedyny dał ludziom wolną wolę, pozwolił wybrać między dobrem a złem, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki i rzucili się na Kościoły, bo uznali w Przykazaniach głoszonych w Kościele za zagrożenie dla swego życia w ciemności grzechu, a boją się Bożego Światła, które by ich wprowadziło na drogę do Zbawienia.
Głupota tych ludzi jest porażająca. Czy nie dociera do tych zbuntowanych ludzi, że dali się zwieść demonom i idą na drogę do wiecznego potępienia ?
A człowiek na ziemi krótko żyje:
Św. Mateusza 13:49-50
,,Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."
---
Temat "aborcji" a dokładniej sprawa ochrony życia człowieka, czyli przestrzegania Bożego Przykazania Nie zabijaj, nie jest tematem zastępczym, ale podstawowym dla naszego sensu istnienia. To dla tego że większość ludzi odrzuciła PrzykazaniaBoga Jedynego, to nam grozi totalna niewola i przymusowe zaszczepienie nas szkodliwymi szczepionkami.
To co się dzieje to jest z Woli Boga lub dopustu Boga, jeżeli większość ludzi odrzuciła Przykazania Boże, to w to miejsce wszedł szatan i sieje nam zamęt swoim diabelskim "prawem".
Recepta na poprawę naszego losu jest prosta:
Wyrzec się szatana i przyjąć i przestrzegać Przykazania Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
---
Ksiądz Natanek:
,,nas informują nasi sędziowie, że godność człowieka to nie nadane prawo, to źródło i fundament, ci sędziowie którzy to ogłosili to heroizm, przy ich procesie beatyfikacyjnym, to będzie nieprawdopodobny dowód na ich wielkość i świętość, bo powiedzieli na głos, że jest ktoś kto dał godność, nie jest to prawo, które my ustanowili, jest ktoś kto jest źródłem i fundamentem, czyli istnieje prawo naturalne i Bóg.
Wiecie jak dumny jestem z naszych sędziów konstytucyjnych
.
"
scythia
Temat aborcji jest zawsze uruchamiany w momentach kluczowych dla Polski i Polaków. To idealny środek do odwracania uwagi od przekrętów i posunięć okupantów. Obecnie przeprowadzany i wdrażany z impetem jest plan cow-id21(identyfikacja bydła-gojów) czyli wstęp do eksterminacji ludności cywilnej zamieszkującej teren zwany oficjalnie Rzeczypospolitą a nieoficjalnie polin.
pielgrzym55
do poniższego specjalisty od blokowania - Elkam pisowski trolu a może się zapytasz co robi naczelnik państwa - wścieka się na Trybunał Konstytucyjny, że wydał słuszne orzeczenie. PiS to zwolennicy aborcji - tego "kompromisu" który jest.
Jedyny w miarę normalny (przynajmniej w tym sensie) jest tam Z. Ziobro, który zadeklarował walkę z dziczą i uruchomił prokuraturę. Pisowska policja nic nie robi, …More
do poniższego specjalisty od blokowania - Elkam pisowski trolu a może się zapytasz co robi naczelnik państwa - wścieka się na Trybunał Konstytucyjny, że wydał słuszne orzeczenie. PiS to zwolennicy aborcji - tego "kompromisu" który jest.
Jedyny w miarę normalny (przynajmniej w tym sensie) jest tam Z. Ziobro, który zadeklarował walkę z dziczą i uruchomił prokuraturę. Pisowska policja nic nie robi, boją się biedaczki piekielnego wycia feministek. Lewacka dzicz może wszystko - policja pacyfikuje tylko przedsiębiorców, rolników, walczących z zamordyzmem covidowym.
Quas Primas
Nie chwal Ziobry. Przeczytaj sobie "Zapis zarazy" W. Sumlińskiego.