vi.news
50

Schneider: Francis giống Luther, chống lại Giáo huấn của Giáo Hội

Francis nói tại buổi tiếp kiến chung ngày 18 tháng 8 rằng ông ta tuân theo các Điều Răn của Đức Chúa Trời “nhưng không phải là điều tuyệt đối, bởi vì tôi biết rằng điều biện minh cho tôi là Chúa …More
Francis nói tại buổi tiếp kiến chung ngày 18 tháng 8 rằng ông ta tuân theo các Điều Răn của Đức Chúa Trời “nhưng không phải là điều tuyệt đối, bởi vì tôi biết rằng điều biện minh cho tôi là Chúa Jesus Christ” (video tại đây) - như thể sự xưng công bình trong Đấng Christ có thể xảy ra khi bỏ qua các điều răn.
Giám mục Athanasius Schneider trả lời trên LifeSiteNews.com rằng tuyên bố của Francis “mâu thuẫn với giáo huấn của Giáo hội và rất giống một loại giáo huấn sai trái [rẻ tiền] của Martin Luther.”
Ông trích dẫn Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo (2072): “Mười Điều Răn về cơ bản là bất biến, và chúng là bắt buộc luôn luôn và ở mọi nơi. Không ai có thể bỏ qua chúng. "
#newsSgsxicrglo