valent
8770
Ostrik
ceskoslo 17:00
Ještě jsem si nevšiml, že by přišel s nějakým svým výkladem Písma, který je v rozporu s učením ŘKC.
______________________________________________________________________________________________
V tom s tebou rád souhlasím, ceskoslo. 🤗More
ceskoslo 17:00

Ještě jsem si nevšiml, že by přišel s nějakým svým výkladem Písma, který je v rozporu s učením ŘKC.
______________________________________________________________________________________________
V tom s tebou rád souhlasím, ceskoslo. 🤗
Ostrik
mike084 16:12
evanjelium sa da hlasat len a len chudobnym a netvrdi sa tu samozrejme co sa natyska ako prva myslienka kto mozes pochopit pochop
_____________________________________________________________________________________________
Na takovou hloupost se snad nedá ani reagovat. Neumím si představit, jak Valent na Václaváku lustruje majetkové poměry kolemjdoucích a podle okolností zapíná …More
mike084 16:12

evanjelium sa da hlasat len a len chudobnym a netvrdi sa tu samozrejme co sa natyska ako prva myslienka kto mozes pochopit pochop
_____________________________________________________________________________________________
Na takovou hloupost se snad nedá ani reagovat. Neumím si představit, jak Valent na Václaváku lustruje majetkové poměry kolemjdoucích a podle okolností zapíná nebo vypíná megafon. 😀 🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Samozřejmě, že je potřebné slyšené slovo uvést v život skutkem. O tom je také podobenství o Rozsévači. Proto také Valent podle svého svědomí svědčí na Václavském náměstí. Je dobré, že mu Boží Slovo nešlo jedním uchem dovnitř a druhým ven, milá Janko. 🤗
Ostrik
Ceskoslo a janko, chcete snad uveřejněním vlastního názoru naznačit, že učitelský úřad církve něco zanedbal nebo zas až tak na svém názoru netrváte? Je mi vás líto, že jste museli prožít tak tak trpkou konverzi. ✍️
KKC § 133 Církev „naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící..., aby častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše Krista’ (Flp 3,8). ‘Vždyť …More
Ceskoslo a janko, chcete snad uveřejněním vlastního názoru naznačit, že učitelský úřad církve něco zanedbal nebo zas až tak na svém názoru netrváte? Je mi vás líto, že jste museli prožít tak tak trpkou konverzi. ✍️

KKC § 133 Církev „naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící..., aby častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše Krista’ (Flp 3,8). ‘Vždyť neznat Písmo znamená neznat Krista’.“

KKC § 102 Bůh ve všech slovech Písma svatého nevyslovuje nic jiného než jen jedno Slovo, své jediné Slovo, v němž se sděluje naprosto celý. „Uvědomte si, že je to jedno a totéž Slovo, které se rozprostírá po celém Písmu svatém, a že je to totéž Slovo, které zaznívá v ústech všech svatých spisovatelů; to Slovo, které, poněvadž bylo na počátku Bůh u Boha, nemá zapotřebí slabik, protože nepodléhá času.“

KKC § 104 Vo Svätom písme Cirkev neprestajne nachádza svoj pokrm a svoju silu, lebo v ňom nedostáva iba ľudské slovo, ale to, čím ono naozaj je: slovo Božie. „Veď v posvätných knihách Otec, ktorý je na nebesiach, ide s veľkou láskou v ústrety svojim deťom a zhovára sa s nimi.“

KKC § 112 Bedlivě přihlížet „k obsahu a jednotě celého Písma“. Ať už jsou knihy, ze kterých se skládá, jakkoli různorodé, je přesto Písmo jedno v síle jednoty Božího plánu, v němž Ježíš Kristus je středem a srdcem, otevřeným od jeho Veliké noci. „Kristovým srdcem je označováno Písmo svaté, které dává poznat Kristovo srdce. Toto srdce bylo před utrpením zavřené, protože Písmo bylo temné. Avšak Písmo se po utrpení otevřelo, takže ti, kteří je už chápou, jsou schopni zvážit a rozeznat, jak mají být vykládána proroctví.“

KKC § 124 „Boží slovo, které je Boží silou k spáse pro každého věřícího, je vynikajícím způsobem podáno a projevuje svou sílu v knihách Nohého zákona.“ Tyto knihy nám podávají definitivní pravdu Božího zjevení. Jejich ústředním námětem je Ježíš Kristus, vtělený Boží Syn, jeho skutky, jeho učení, jeho utrpení a oslavení, a také počátky jeho církve pod vedením Ducha svatého.

KKC § 141 „Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně“; v obou nachází celý křesťanský život svou potravu a svou vlastní normu. „Světlem mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Ž 119,105).

KKC § 2653 Církev „naléhavě a důrazně vybízí všechny věřící …, aby častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše Krista’ … Četba Písma svatého má být provázeno modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Neboť ‘jeho oslovujeme, když se modlíme; jemu nasloucháme, když čteme božské výroky’,“
janka cpž
Víte kolik hodin týdně společně stráví jehovisti studiem Písma podle předlohy věrného rozvážného otroka z Brooklynu a kolik přípravy na ty společné studia tomu věnují? A ve zbytku času evangelizují. To je vymýrvárna mozků. Kam se hrabou na Glorii. Jedním uchem a druhým ven. Tady se sešlo víc učitelů než posluchačů.
valent
Anonyme, henta, neprotestuj. Tentýž Duch, který inspiroval autory Písma svatého, řídí i Boží církev. Když Saul spadl z koně, nebylo mu řečeno, aby začal číst Bibli, ale byl poslán do církve. Její moudrost učíme, protože má moudrost Boží.
valent
henta, jsem dostatečně při vědomí, jestliže na původně katolický web gloria.tv dávám odkaz na Kodex kanonického práva. A LZPS, Listina základních práv a svobod, je součástí ústavního pořádku České republiky
valent
🤗 Kánon 225 Laici, kteří jsou jako všichni věřící křtem a biřmováním povoláni k apoštolátu, mají, ať jako jednotlivci nebo shromážděni ve sdružení, povinnost a právo přičiňovat se, aby Boží zvěst o spáse poznali a přijali všichni lidé na celém světě. Tato povinnost na nich spočívá zvláště tehdy, jestliže jen skrze ně mohou lidé uslyšet evangelium a poznat Krista.
👏 Kánon 210 Všichni …More
🤗 Kánon 225 Laici, kteří jsou jako všichni věřící křtem a biřmováním povoláni k apoštolátu, mají, ať jako jednotlivci nebo shromážděni ve sdružení, povinnost a právo přičiňovat se, aby Boží zvěst o spáse poznali a přijali všichni lidé na celém světě. Tato povinnost na nich spočívá zvláště tehdy, jestliže jen skrze ně mohou lidé uslyšet evangelium a poznat Krista.
👏 Kánon 210 Všichni věřící jsou povinni podle svých sil a podle svého stavu vést svatý život a podporovat růst církve a její posvěcování.
👌 Kánon 211 Všichni věřící mají povinnost a právo usilovat o to, aby zvěst o Boží spáse se stále více a více dostávala ke všem lidem ve všech dobách a po celém světě
😘 Článek 16 LZPS Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.