Clicks60
vi.news

Hồng Y thấy ngạc nhiên: Amazon không có các phó tế đã kết hôn nhưng lại muốn các linh mục đã kết hôn

Hồng y Schönborn của Vienna, người thuộc nhóm chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu cuối cùng của Amazon, bày tỏ sự ngạc nhiên rằng, mặc dù các phó tế đã kết hôn rất hiếm ở Amazonia, nhưng có lại có sức đẩy mạnh mẽ để giới thiệu các linh mục đã kết hôn.

Trao đổi với VaticanNews.va (ngày 19 tháng 10), ông đề nghị giới thiệu các phó tế đã kết hôn trước khi muốn các linh mục kết hôn, thêm rằng ở Áo, bước đầu tiên này đã được thực hiện.

Ông giải thích rằng ở Áo có những ứng cử viên cho chức tư tế đã kết hôn bởi vì Công đồng Vatican II đã cho phép chúng tôi phong chức những người đàn ông đã kết hôn, người đã làm chứng nhân tốt cho cuộc sống gia đình, hoặc đời sống công việc của họ, về đức tin Kitô giáo của họ, để làm phó tế vĩnh viễn".

Ở Hoa Kỳ, hơn 20% các phó tế đã kết hôn bị đình chỉ vì các cuộc hôn nhân bất thường.

Hình ảnh: Christoph Schönborn, #newsSxpqtbrfvb