Přijď Duchu Svatý, zachraň, osviť, vytrhni z bludu a zmaru !

Ech ! 😲 🥴 Hollow Earth Theory 3D HD Version - YouTube (překlad videa včetně komentářů k obrázkům, pomocí deepl translator): Toto video obsahuje …
David Novák and one more user link to this post
TerezaK
hajaj búvaj ovečky
Ducha Svätého nenájdeš inak než štúdiom biblie.
TerezaK
A modlitbou a žitou vírou
TerezaK
TerezaK
Mě jednotlivé události poukazují na tyto skutečnosti: 1.) nevím,zda je Země plocha anebo globus, oboje poukazuje na dvě jiné dimenze. 2.) pokud náš západní svět nalezl ještě nedávno kultury, které nic o moderním světě nevěděli (některé Amazonské kmeny, pod.), a žili pro nás starým způsobem života několik tisíc let, stejně tak můžeme být i my v takové pozici vůči jiné civilizaci, která …More
Mě jednotlivé události poukazují na tyto skutečnosti: 1.) nevím,zda je Země plocha anebo globus, oboje poukazuje na dvě jiné dimenze. 2.) pokud náš západní svět nalezl ještě nedávno kultury, které nic o moderním světě nevěděli (některé Amazonské kmeny, pod.), a žili pro nás starým způsobem života několik tisíc let, stejně tak můžeme být i my v takové pozici vůči jiné civilizaci, která může existovat přímo pod námi. 3.) Ekliptika Nibiru se přibližuje někdy nyní kolem roku 2023 k Zemi a má za následek obrovské Změny, pak jde dále, a otáčí se tak, že se bude vracet v roce 2029, kdy přiblížení bude asi větší. 4.) Bůh slíbil před očištěním Země ukrytí jeho vyvolených, ("modlete se, abyste byli hodni uniknout..") a v dnešních časech říká prorokům, že budeme vzati anděli,že nadělé nás přivedou do útočišť. 5.) čekáme Novou Zemi Nové Nebe 6.) Kniha Zjevení se musí odehrát. 6.) civilizace, na kterou narazil ad.Byrd, jejich velitel řekl: budeme nuceni se naučit se zbraní, kterou jste zneužili a zasáhnout. - tedy umí pracovat s atomy světla. Jejich stroje se pohybují rychlostí světla- na některých videí je možno pozorovat, když létající předmět zpomalí, je možno, jej vidět, když zrychlí, zmizí jako světelná kulička. Andělé jsou utvořeni ze světelných fotonů. Spolupráce mi není známa, ale z letu pana Byrda je patrno, že by mohli nás přenést, kdo je odezvdán Bohu, přenést rychlostí světla -umí pracovat s fotony -na bezpečné místo. Do 5-té dimenze (do vnitřní části Země!?) Dokud nebude Země očištěna a dokud se podle ekliptiky nevrátí Nibiru v roce 2029 (po 7let soužení) nepřijde Nová Země a Nové Nebe??
8 more comments from TerezaK
TerezaK
Která nás míjí v roce 2023 a vrátí se v roce 2029. ((TEdy po 7letech soužení?)
TerezaK
Celá ekliptika Nibiru vychází (pokud jsem si to dobře přečetla): začíná Doba Soužení v říjnu 2022: 22. september 2022 – Svätý Michal Archanjel mystičke, Lorena
TerezaK
A Pokud jsem si to nespletla, bylo někde v poselství zbytku, v posledních zprávách (asi cca max měsíc zpět), že na začátku soužení tu ještě budeme i ti, co patří Pánu, aby mohli svítit ostatním. Takže všichni všem předávat poselství zprávy ,poznání, pro ostatní, aby nikdo nebyl zanechán. Tedy i Ekliptika Nibiru vychází: (pokud jsem to nespletla): v roce 22(2023) míjí Zemi -může dojít …More
A Pokud jsem si to nespletla, bylo někde v poselství zbytku, v posledních zprávách (asi cca max měsíc zpět), že na začátku soužení tu ještě budeme i ti, co patří Pánu, aby mohli svítit ostatním. Takže všichni všem předávat poselství zprávy ,poznání, pro ostatní, aby nikdo nebyl zanechán. Tedy i Ekliptika Nibiru vychází: (pokud jsem to nespletla): v roce 22(2023) míjí Zemi -může dojít teprve jen k Osvícení Svědomí a i k vytržení?, a v roce (Tedy Doba soužení má být 7let) 2029 se vrátí, aby obnovila Zemi?
TerezaK
Kdo chce, ať klade otázky. (Nejlépe po modlitbě k Duchu Svatému), ale i tak ...
TerezaK
Zde je přehledně celý Nibiru systém s názvy jednotlivých planet: An Introduction to the Immaru (Brown Dwarf) Star System.mp4 - YouTube
TerezaK
Do té doby máme čas na přípravu, otevřít se Boží lásce, lépe se připravit, hl předávat poselství, světlo evangelia, svítit (sobě) i druhým na cestu,jelikož se ještě nějaké události ještě mají stát, pokud to platí: DEn Božího Milosrdenství má být po Velké synodě, ta končí v roce 23, a ještě jiné signály, o nichž by bylo lépe, aby se nestaly:
TerezaK
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
ZPRÁVY Z PŘÍSTAVU GIAMPILIERI - ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
1 - PAPEŽŮV ÚTĚK Z ŘÍMA, JEHO FALEŠNÝ POHŘEB A JMENOVÁNÍ PROTIPAPEŽE
2 - PÁD BURZY, FINANČNÍ PANIKA
3 - ZAČÁTEK VÁLKY
4 - LET PTÁKŮ A ZVÍŘAT (špatný překlad, zřejmě "pád". "úhyn"-pozn.)
5 - VELKÝ BÍLÝ KŘÍŽ NA OBLOZE PO 7 DNÍ A 7…More
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ

ZPRÁVY Z PŘÍSTAVU GIAMPILIERI - ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
1 - PAPEŽŮV ÚTĚK Z ŘÍMA, JEHO FALEŠNÝ POHŘEB A JMENOVÁNÍ PROTIPAPEŽE
2 - PÁD BURZY, FINANČNÍ PANIKA
3 - ZAČÁTEK VÁLKY
4 - LET PTÁKŮ A ZVÍŘAT (špatný překlad, zřejmě "pád". "úhyn"-pozn.)
5 - VELKÝ BÍLÝ KŘÍŽ NA OBLOZE PO 7 DNÍ A 7 NOCÍ
6 - ZPRÁVA O KOMETĚ BLÍŽÍCÍ SE K ZEMI
7 - ZAČÁTEK VELKÉHO VAROVÁNÍ S VÝBUCHEM KOMETY V BLÍZKOSTI ZEMĚ, SUCHO ZPŮSOBENÉ VÝBUCHEM KOMETY A NEDOSTATEK POTRAVIN A VODY.

Uvěřejěno na: I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
A držet se každý den Pána za ruku, protože jsme jako slepci, a IKDYBY nám Pán řekl, že něco bude tam a tam a tehdy a tehdy, tak nám to jako slepým stejně nepomůže, protože se jej krok za krokem musíme držet, abychom see neztratili. Ale může to být třeba ještě rok..? V TOM NÁS -ŠÍŘENÍ EVANGELIA BUDE PODPOROVAT ZNAMENÍMI Z NEBES, protože Bůh slíbil, V KNIZ EPRAVDY A POSELSTVÍ ZBYTKU, že před …More
A držet se každý den Pána za ruku, protože jsme jako slepci, a IKDYBY nám Pán řekl, že něco bude tam a tam a tehdy a tehdy, tak nám to jako slepým stejně nepomůže, protože se jej krok za krokem musíme držet, abychom see neztratili. Ale může to být třeba ještě rok..? V TOM NÁS -ŠÍŘENÍ EVANGELIA BUDE PODPOROVAT ZNAMENÍMI Z NEBES, protože Bůh slíbil, V KNIZ EPRAVDY A POSELSTVÍ ZBYTKU, že před Varováním Bude: "pulzovat slunce, budou vidět dvě slunce, apod.." a to je již v Indii,Americe,místy v Evropě, ale není to ještě všude a pro všechny, a takže to asi ještě bude. A má být červená obloha.
TerezaK