TerezaK
181

Ven. Fulton Sheen

Lidské srdce nemá dokonalý a pravidelný obrys, ale má mírně nepravidelný tvar, jako by na jeho straně chyběl malý kousek.
Tento chybějící kousek může symbolizovat onen kousek, který kopí vyrvalo ze Srdce Kristova... může také představovat, že když Bůh stvořil každé lidské srdce, ponechal si malý kousek v nebi na Věčnosti a zbytek poslal do světa času, kde by se každý den musel rozpadat.
se naučí, že nikdy nebude skutečně šťastná, nikdy nebude mít úplný klid, dokud se nevrátí na Věčnost, kde najde kousek, který pro ni Bůh schoval...
Venuše Fulton Sheen

Poselství Panny Marie ve světě
1 d
Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Lidské srdce nemá dokonalý a pravidelný obrys, ale má lehce nepravidelný tvar, jako by na boku chyběl malý kousek.
Tento chybějící kousek může velmi dobře symbolizovat ten kus kopí vytržené ze Srdce Kristova... velmi dobře to může představovat, že když Bůh stvořil každé lidské srdce, zachoval si na Věčnosti malý kousek v Nebi a zbytek poslal do světa Času, kde by každý den musel
dostává lekci, že nikdy nebude skutečně Šťastný, nikdy nebude v úplném Míru, dokud se nevrátí do Věčnosti, kde najde kousek, který pro něj Bůh uložil...

Tak pojď. Pojď. Fulton Sheen

Zdroj:

I messaggi della Madonna nel Mondo

Il cuore umano non ha un contorno perfetto e regolare ma ha una forma leggermente irregolare come se un piccolo pezzo mancasse di lato.

Questo pezzo mancante, può benissimo simboleggiare quel pezzo che una lancia ha strappato dal Cuore di Cristo... può benissimo rappresentare che quando Dio creò ogni cuore umano, Egli conservò un piccolo pezzo in Cielo nell' Eternità e inviò il resto nel mondo del Tempo, dove ogni giorno esso avrebbe dovuto
imparare la lezione che non sarà mai realmente Felice, non sarà mai nella Pace completa, finché non ritornerà nell'Eternità dove ritroverà il pezzo che Dio ha conservato per lui...

Ven. Fulton Sheen

TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
Il cuore umano non ha un contorno perfetto e regolare ma ha una forma leggermente irregolare come se un piccolo pezzo mancasse di lato.
Questo pezzo mancante, può benissimo simboleggiare quel pezzo che una lancia ha strappato dal Cuore di Cristo... può benissimo rappresentare che quando Dio creò ogni cuore umano, Egli conservò un piccolo pezzo in Cielo nell' …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

Il cuore umano non ha un contorno perfetto e regolare ma ha una forma leggermente irregolare come se un piccolo pezzo mancasse di lato.

Questo pezzo mancante, può benissimo simboleggiare quel pezzo che una lancia ha strappato dal Cuore di Cristo... può benissimo rappresentare che quando Dio creò ogni cuore umano, Egli conservò un piccolo pezzo in Cielo nell' Eternità e inviò il resto nel mondo del Tempo, dove ogni giorno esso avrebbe dovuto
imparare la lezione che non sarà mai realmente Felice, non sarà mai nella Pace completa, finché non ritornerà nell'Eternità dove ritroverà il pezzo che Dio ha conservato per lui...

Ven. Fulton Sheen