Clicks15
tr.news

Arjantinli Başpiskopos: Ayinler "Çocuk Partilerine" Döndü

77 yaşında emekli Başpiskopos Hector Aguer, 23 Haziran'da InfoCatolica'da kaleme aldığı yazısında, "Katolikliğin en kutsal ayini" olarak adlandırdığı Orijinal Latin Ayininin "manipüle edildiğini" söyledi.

Birtakım uydurmaların getirildiğini ve özellikle kutsal müzikteki güzelliğin yok edildiğini söyleyen Aguer şöyle devam etti, "Kutsal kutlamaya tamamen yabancı olan bağırmak, alkışlamak ve dans etmek gibi birtakım hareketler ve davranışlar dayatıldı."

Francis, Aguer'i emeklilik yaşına ulaştıktan on gün sonra kovdu ve yerine kendisinin hayalet yazarı ve öpme uzmanı Victor Manuel Fernandez'i getirdi.

Aguer, piskoposların "artık kutsal ve küfür arasında hiçbir ayrım olmadığını" ve "bu gelişmeden memnun olduklarını" söylediklerini bizzat kulaklarıyla duymuş.

"Novus-Ordo Efkaristiya'nın bir tür kardeşlik toplantısına dönüşmesi konusundaki tek taraflı anlayış kurban doğasını gizledi" diye yazıyor Aguer.

Ayinin bazen "bir gösteri ya da küçük bir çocuk partisi" haline geldiği konusunda uyarıyor, nitekim "inanç parantez içine alınıyor ve Tanrı'ya yapılan atfın yerini insanın merkeziyeti ve önceliği alıyor."

Resim: Hector Aguer, © wikicommons, CC BY-SA, #newsCcurlwcgwd