Clicks59
Tradycja i Wiara

Najgorszy z papieży lub o prymacie 3

Kościół ustanowił Kościół jako instytucję hierarchiczną, która zakończona jest jednym personalnym szczytem - papieżem. Ponieważ Kościół jest hierarchiczny z woli i ustanowienia Chrystusa, [...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/najgorszy-w-pap…