Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks312

Vyformovanie učeníkov

Filofej
1
Majster a učiteľ Ježiš si svojich učeníkov na úlohu rozšírenia Božieho kráľovstva po celej zemi dôkladne pripravoval a nič nenechal na náhodu.Okrem toho,že ich vybavil mocou konať zázraky a po …More
Majster a učiteľ Ježiš si svojich učeníkov na úlohu rozšírenia Božieho kráľovstva po celej zemi dôkladne pripravoval a nič nenechal na náhodu.Okrem toho,že ich vybavil mocou konať zázraky a po nanebovstúpení im zoslal Ducha Svätého,aby kráčali v Jeho moci,múdrosti a sile,tak ich ešte na zemi pripravoval na to,že budú sužovaní,prenasledovaní,bití,mučení a toto všetko majú znášať na slávu Božiu,aby sa Jeho evanjelium šírilo až do kraj sveta.Budú ako hlina v Majstrových rukách,stvárňovamní skúškami a zároveň budú zmäkčovaní a tvárnymi vodou,Duchom Svätým,aby sa stali výbornou nádobou v Pánových rukách.Konečný tvar,doakého sformuje Pán svojho učeníka závisí iba od Neho a nie od predstavy učeníka.Ježiš od nás očakáva iba naše ÁNO.
Filofej
Nechať sa formovať Božským majstrom môže každý, kto Mu uveril a prijal Jeho pozvanie. Nie je to iba pre hierarchiu a rehoľníkov, netreba pri tom študovať dogmatiku, pastorálku, či homiletiku. Viera,vernosť a láska ku Ježišovi sú rozhodujúce.