Clicks580
Varovanie
10

NEZOUFEJTE, BUĎTE SI JISTI BOŽÍ OCHRANOU

Poselství Matky Spásy ze dne 10. května 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
milovaní Boží lidé:

Žehnám vás mým srdcem, žehnám vás mou láskou.
Zůstaňte na pravé cestě, na cestě vedoucí k věčnému životu.

Jdete pomalu, krok za krokem, vedeni pošetilostí [Př 14, 9], aniž byste dbali na volání mého Syna a mého volání, takže kříž se pro vás stává těžší.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neodchylujte se od učení mého Syna. Musíte zůstat velmi pozorné a ochotné poslouchat. Můj Syn vás vede po cestě Boží vůle, abyste překonaly překážky, které jste vytvořily a které vám zabránily vidět jasnost, k níž vás vede poslušnost.
Mějte na paměti, že musíte být schopné říct "ANO, ANO, nebo NE, NE" [Mt 5, 37], ale bez vlažnosti. Musíte zůstat na přímé cestě, kde není závist nebo soupeření, protože to jsou okovy řetězů, které vám brání dívat se výš, kam vás chce vést můj Syn. Musíte rozpoznat své osobní slabosti, protože vás vedou k pohrdání milostmi, jimiž můj Syn zdobí duše.
Děti, dospívejte v tomto čase, neupadejte do svéhlavosti, abyste neprošly bolestí, která podmaní lidské stvoření, dokud je nepřivede k poslušnosti.
Je tolik zájmů, číhajících kolem lidu mého Syna, které vás povedou k přílišnému utrpení, a proto vás volám, abyste nezapomněly na mé prosby.
Čiňte nápravu, modlete se k mému Synu s upřímným srdcem, žíznící po Boží Lásce.
Nezapomeňte na utrpení, k němuž směřujete, buďte pokorné, ale nezoufejte, buďte si jisté Boží ochranou. Můj Syn vás tolik miluje, že posílá svého milovaného anděla pokoje, aby vám byl oporou ve chvílích největšího zmatku.
Modlete se, mé děti, modlete se. Překvapí vás "zpráva, která otřese lidem mého Syna", ale neupadněte do sklíčenosti, setrvejte i nadále v pravém magisteriu církve mého Syna, k němuž jste byly a jste povolány.
Modlete se, mé děti, země se stále třese.

Modlete se za Japonsko, modlete se za Kalifornii, modlete se za Mexiko, modlete se za Chile.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, oheň tu chvíli [utrpení] činí tíživější.

Modlete se, mé děti, modlete se s láskou a připravte se na tento 13. květen, nezapomeňte, že se musíte zasvětit mému Neposkvrněnému Srdci, jakoby to bylo POSLEDNÍ ZASVĚCENÍ.

Chráním, ochraňuji, zachraňuji a osvobozuji každé z mých dětí v trvalé stálosti, děti věrné mému Synu.
Děti, zůstaňte ve střehu, nezanedbávejte duchovní cestu. Nebojte se mých varování, bojte se ztráty své duše [Mt 16, 26].
Ti, kdo se zasvětí mému Neposkvrněnému Srdci a zůstanou věrní mému Synu, obdrží milost mé ochrany.

Nebojte se!
Nejsem to já, kdo je vaše Matka?

Žehnám vám, miluji vás, cením si vás.
Matka Maria
apredsasatoci
Korona existuje. Ale žiadna pandémia sa nekona.
Vyznavam svoje hriechy. Akurát ich nevyznavam tebe. Nechcem ťa pokaziť.
Peter(skala)
niektorí ludia pokial sa nedostanu do styku s chorými, tak budu vždy tvrdiť že choroba neexistuje. V lepšom pripade uznaju a v horšom budu nadalej hladať vyhovorky, len aby si nemuseli priznať že sa mýlili, že podcenili choroby, že boli namyslení, pyšní, hriešni...

Kristov duch sa pozná podla toho, že kresťan vyznáva svoje hriechy a zodpovedne chráni svojich bližnych pred nimi.
Duch pýchy naopa…More
niektorí ludia pokial sa nedostanu do styku s chorými, tak budu vždy tvrdiť že choroba neexistuje. V lepšom pripade uznaju a v horšom budu nadalej hladať vyhovorky, len aby si nemuseli priznať že sa mýlili, že podcenili choroby, že boli namyslení, pyšní, hriešni...

Kristov duch sa pozná podla toho, že kresťan vyznáva svoje hriechy a zodpovedne chráni svojich bližnych pred nimi.
Duch pýchy naopak sa prejavuje cez človek, ktorý si namýšľa že nepotrebuje aby ho niekto chranil a už vôbec nie, aby on chranil iných
apredsasatoci
S chrípkou som vždy zatočila. Zatiaľ.
Chrípka nie je ani epidémia. Nie to ešte pandémia.
Peter(skala)
šak ked ťa chytí, potom sa ozvi že potrebuješ lieky Panny Márie na virus:)
apredsasatoci
Modliť sa za neexistujucu pandémiu, to je ako sa modliť za perpetumobile. Peter(skala)
Peter(skala)
Modlite sa, moje deti, modlite sa s láskou a pripravte sa na tento 13. máj, nezabudnite, že sa musíte zasvätiť môjmu Neposkvrnenému Srdcu, ako keby to bplo POSLEDNÉ ZASVATENIE.
😇

Panna Mária má v tom jasno vždy ako vtedy vo Fatyme tak aj dnes... zasvätiť a nie len zveriť, ale dnešní liberáli vždy musia mudrovať a je im jedno ako sa modliť, hlavne že su stredobodom pozornosti
hriechyokulti…More
Modlite sa, moje deti, modlite sa s láskou a pripravte sa na tento 13. máj, nezabudnite, že sa musíte zasvätiť môjmu Neposkvrnenému Srdcu, ako keby to bplo POSLEDNÉ ZASVATENIE.
😇

Panna Mária má v tom jasno vždy ako vtedy vo Fatyme tak aj dnes... zasvätiť a nie len zveriť, ale dnešní liberáli vždy musia mudrovať a je im jedno ako sa modliť, hlavne že su stredobodom pozornosti
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-zasvateni…
Peter(skala)
Možno to bol naozaj posledný 13 máj pred Velkým Varovaním
🤔
Janka S.
Tak tak Peter, posledné. 13 máj 2021 bude dňom zázraku a trvalého znamenia, avšak ešte predtým na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu sa udeje prvé a druhé tajomstvo
Peter(skala)
a na to si ako prišla?